I inslaget berättar 18-åriga Gniewko Paw om svårigheterna han möter utan ledsagning. Kommuner och domstolar menar att synskadade inte har sådana svårigheter som berättigar insatsen vilket gjort att många synskadade får för lite stöd eller inget stöd alls.

Utvecklingen finns statistiskt säkerställd och SRF tog nyligen beslutet att sluta driva frågor om ledsagarservice i domstol på grund av hur rättsläget utvecklats

Media har på olika sätt försökt beskriva denna utveckling och uppmärksammat fall, så t.ex. uppdrag gransknings uppmärksammade program med uppföljande intervju i nyhetsmorgon med SRF:s ordförande Niklas Mattsson.

På uppdrag av den tidigare regeringen lämnade Socialstyrelsen i juni en rapport som behandlar, och bekräftar, utvecklingen och det som SRF i många år larmat om. SRF var positiv till utredningen och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall sade i TV4:s inslag att hon tar utvecklingen som beskrivs i Socialstyrelsens rapport på stort allvar. Det gör vi på SRF också. Och förväntar oss besked och dialog kring detta framöver.

Vi hoppas på ert stöd i detta arbete.