Granskningen är sprungen ur FN-idéen att världssamfundet har ett gemensamt ansvar för att stater uppfyller sitt ansvar för sina invånares mänskliga rättigheter. När det gäller funktionsrättskonventionen var det tio år sedan regeringen för första gången förhördes av en oberoende FN-kommitté, vars frågor delvis utgår från den så kallade alternativrapporten. Den är framtagen av en lång rad svenska civilsamhällesorganisationer, bland annat Synskadades Riksförbund.

– Från vår sida är det inte ett dugg förvånande att kriterierna i konventionen inte bedöms vara uppfyllda. Vi har länge larmat om att stöden till svårt synskadade och blinda, och andra grupper funktionshindrade, successivt har urholkats från samhällets sida, säger Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades Riksförbund, SRF.

Den så kallade alternativrapporten till FN-kommittén har tagits fram av föreningar inom bland annat funktionsrättsrörelsen, där paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige haft en samordnande roll. Rapporten konstaterar att trots att Sverige är ett rikt land uppfyller landet inte sina skyldigheter enligt konventionen. I stället görs ständiga nedskärningar i olika förmåner, samtidigt som striktare praxis vid bedömningarna gäller idag jämfört med tidigare. Rätten till inkludering i utbildningssystemet brister, sysselsättningspolitiken likaså, vilket ökar risken för fattigdom. Dessutom saknar den funktionshinderpolitiska strategin för uppföljning 2021–2031 konkreta politiska och mätbara mål, och saknar även tvärpolitisk samordning.

– Många personer med funktionsnedsättning är beroende av socialtjänstlagen för sin livskvalitet, vilket innebär att de är konstant berövade rättigheter då dessa konsekvent anses överstiga vad som är nödvändigt i domstol. Våra medlemmar måste bevisa varför det överhuvudtaget är nödvändigt att kunna lämna hemmet eller gå promenader. Och även detta ifrågasätts, och nekas om individens krav överstiger mer än en gång i veckan, säger Anna Quarnström, jurist på SRF och en av förbundets representanter i Genève.

Regeringens delegation som ställs till svars inför kommittén leds av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Förhöret kommer att direktsändas på engelska via FN den 11 mars klockan 15–18 och 12 mars klockan 10–13. Direkt efter att förhöret avslutats den 12 mars håller Funktionsrätt Sverige ett webbinarium med kommentarer från personer få plats. 

Du kan även läsa det här pressmeddelandet via Cision, länk här.