Under mötet med de fackliga organisationerna betonade vi att en miljon svenskar i arbetslivet har någon form av funktionsnedsättning. Dessutom är det så att minst en tredjedel av de långtidsarbetslösa är personer med olika funktionsnedsättningar. Vi fick information om hur facken arbetar funktionshinderfrågor och diskuterade vad som kan göras för att förhindra att så många hamnar utanför arbetsmarknaden. 

Vi pratade om att det krävs ett bättre, mer systematiskt arbetsmiljöarbete för att arbetsplatser ska bli tillgängliga för fler. Utbildningar för både fackliga företrädare och arbetsgivare om vad som behövs för att underlätta jobb för personer med funktionsnedsättningar diskuterades också. Vidare talade vi om att det finns kunskap om vilka åtgärder som hjälper för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, men varför används då inte denna kunskap konsekvent när våra folkvalda beslutar om arbetsmarknadspolitiken?

Både facken och förbunden inom funktionshinderrörelsen var alla överens om att fortsätta kontakten och arbeta vidare med dessa viktiga frågor. Från Synskadades Riksförbund var Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare, närvarande.