Det här är en uppmaning att hålla koll i vårt kalendarium, som vi alltid ser till att hålla uppdaterat. Nu finns till exempel fullt av punktskriftskurser, läger för barn och ungdomar, digitala föreläsningar och – vårt allra senaste tillskott! – två kurser i motionsskrivning. Synskadades Riksförbund har kongress under 2024.

Kongressen är vårt högsta beslutande organ, där medlemmarna bland annat är med och beslutar om förbundets verksamhetsinriktning. Genom att skriva en motion kan du lägga förslag på vad förbundet ska jobba med. 

Länk till vårt kalendarium.