De tre huvudområden Synskadades Riksförbund prioriterar att driva är:

  1. Att fler ska möjlighet att resa, studera och arbeta inom EU. EU:s funktionshinderkort bör permanentas och man behöver uppdatera passagerarrättigheterna inom flyg-, väg- och järnvägstransport.
  2. Ökade krav på tillgänglighet för att förenkla vardagen för synskadade. Fokus på digital tillgänglighet räcker inte – vi vill att livsmedelsprodukter ska vara bättre uppmärkta och att hushållsapparater ska omfattas av tillgänglighetskrav, då utvecklingen mot pekskärmar och -displayer blir allt större.
  3. Säkrad rätt att rösta med bevarad valhemlighet även för synskadade. Vi kan fortfarande inte rösta självständigt och med bevarad valhemlighet varken i svenska val eller valet till EU-parlamentet. Vi vill att EU sätter en standard för hur val ska göras tillgängliga för så många som möjligt.

Klicka här för att läsa mer utförligt de frågor Synskadades Riksförbund driver inför valet till Europaparlamentet.