För ett drygt år sedan presenterade myndigheten Trafikanalys sin kartläggning över hur det egentligen ser ut gällande färdtjänsttillstånd för personer med svåra synnedsättningar. Bakgrunden var ett regeringsuppdrag, efter att många fall uppmärksammats där personer som tidigare ansetts tillhöra färdtjänstens målgrupp plötsligt nekats rätt till färdtjänst. Lägesbeskrivningen i kartläggningen stämde väl överens med den som Synskadades Riksförbund (SRF) målat upp. När rapporten släpptes i april 2023 kommenterade förbundsordförande Niklas Mattsson:

– Vårt hårda slit har gett resultat. Det finns mycket kvar att göra men de här förslagen måste genomföras snarast så att fler synskadade kan få rätten att använda färdtjänst igen. Nu ser vi fram emot att regeringen omedelbart går vidare med förslagen och ser till att de så snart som möjligt genomförs.

SRF är fortsatt positiva till förslagen i utredningen. Vi anser att de behöver genomföras – helst igår. Orienteringsbegreppet och dörr till dörr-perspektivet skulle med förslagen ges den vikt som är nödvändig.

– Färdtjänstlagen har inte tillämpats på ett sätt så att bedömningen tagit in synskadades svårigheter att förflytta sig i utomhusmiljön. Utredningen har på ett bra sätt analyserat de aspekterna och lämnat förslag som väger in orienteringsbegreppet i bedömningen, kommenterade Jimmy Pettersson, sakkunnig inom färdtjänst på SRF, när utredningen släpptes.

Men – nu har ett helt år passerat. Ingenting händer, trots våra politikermöten med bland annat ansvarig minister och andra påtryckningar.

Synskadades Riksförbund (SRF) kommer att fortsätta bevaka den här frågan och kämpa för att förslagen i utredningen realiseras. Färdtjänsten är en högt prioriterad fråga för förbundet och livsviktig för många av våra medlemmar. 

Filmklipp på Niklas Mattsson

Niklas Mattsson står i vinterjacka framför Rosenbads brandgula fasad.