I ett antal artiklar har Piteå-Tidningen under de senaste veckorna berättat om Evelina Lindberg som har det mycket sällsynta Yars syndrom. Hon är döv och funktionellt blind, det vill säga har bara några få synrester kvar i sitt perifera synfält. 

Sedan 2017 har hennes stödperson via Piteå kommun, Eva Sjöberg, hjälpt henne med allt från städning, matlagning och att komma ut på promenader. Eva Sjöberg är den enda stödresursen i kommunen som kan taktilt teckenspråk.  

– Hennes hjälp är otroligt viktig för mig. Jag vill vara delaktig i mitt eget liv. Jag vill göra det andra i min ålder kan göra och vill ha möjligheten att gå ut, sa Evelina Lindberg i Piteå-Tidningens första artikel, med hjälp av sin tolk.

Kommunen motiverar sitt beslut med att Evelina inte har behov av individanpassat stöd och att hennes behov kan tillfredsställas via vanlig hemtjänst. Evelina själv menar att beslutet är en katastrof för henne, och överläkaren Claes Möller som är expert på dövblindhet beskriver det som tortyr. 

– Hon kommer alltså inte att kunna kommunicera med sin omgivning, säger han. 

Även Anna Quarnström, förbundsjurist hos SRF, uttalar sig om fallet. 

– Lagen är ju trasig om man kan säga till en dövblind person att hennes behov kan tillgodoses av personer du inte kan höra, se eller kommunicera
med, och som hon varje dag ska släppa in i hem, säger Anna Quarnström.

De ansvariga på Piteå kommun har avböjt intervjuer.