"Vi ser fram mot att diskutera med infrastrukturminister Andreas Carlson om hur synskadades rätt att få färdtjänst kan återupprättas. Att genomföra förslagen i Trafikanalys utredning skulle utgöra en bra och viktig start."

Så skriver förbundsordförande Niklas Mattsson i en debattartikel i Jönköpings-Posten som publicerades den 16/5. 

Länk till debattartikeln, som kräver inloggning för att läsa: