Enligt rekommendationen ska översynen bland annat omfatta möjligheten att göra kontanta betalningar, i synnerhet för livsnödvändiga varor såsom läkemedel, livsmedel och drivmedel.

SRF välkomnar denna kompletterande utredning. Till utredningen Staten och betalningarna som presenterades förra året skrev vi i remissvaret att det är av stor vikt att det även fortsatt ska kunna gå att betala kontant, det ska inte avtalas bort. Men det vill vi ska gälla i alla butiker, inte bara de som säljer livsnödvändiga varor.

Ansvarigt statsråd är finansmarknadsminister Niclas Wykman (M), som utsett Dennis Dioukarev (SD) att utreda frågan. 

Läs mer i regeringens pressmeddelande via den här länken.