Den 4 juni träffade flera förbund som företräder personer med funktionsnedsättningar Johan Pehrsons statssekreterare Sophia Metelius. Syftet var att diskutera den förändring av Arbetsförmedlingens specialistkompetens som nu pågår, och för att ge våra inspel på hur det påverkar våra medlemmar.

Mellan år 2018 och 2022 sjönk antalet specialister hos Arbetsförmedlingen med hela 40 procent. Som om det inte vore nog vill nu Arbetsförmedlingen att de som besitter värdefull kompetens om funktionsnedsättning, stöd och anpassningar – till exempel socialkonsulenter och SIUS – även ska göra vanliga arbetsförmedlaruppgifter.

Vi diskuterade också tjänsten Steg för steg, den tjänst som sedan oktober 2023 ska ge stöd åt personer med funktionsnedsättning. Flera av oss uttryckte vår oro över de stora volymer som planeras. Det är mycket få aktörer som idag har den kunskap och erfarenhet av att arbeta med målgruppen som krävs. 

Mötet var en del av det pågående politiska påverkansarbete som Synskadades Riksförbund (SRF) driver för att förändra och förbättra för synskadades på arbetsmarknaden. Ungefär hälften av alla synskadade i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden.

Rätten till arbete är en av SRF:s viktigaste arbetsuppgifter – läs mer om vårt arbete här.