För första gången finns det siffror på den negativa särbehandlingen av ledarhundsförare. Hälften av alla ledarhundsförare har utestängts från olika lokaler. För mer än en fjärdedel händer det flera gånger om året. En fjärdedel av alla ledarhundsförare har utsatts för hat, hot och våld. Det kan till exempel handla om att någon kastar sten, snöboll, vattenballonger eller smällare mot ledarhundsekipaget. Eller så hotar de med att sparka, eller sparkar, hunden. Resultaten kommer från en masteruppsats i sociologi från Göteborgs universitet.

Synskadades Riksförbund bjuder nu in till ett webbinarium där du får veta mer om studien. Du får också möjlighet att ställa frågor kring och att diskutera resultaten.

Föreläsare: Finn Hellman, uppsatsskribent.

Moderator: Jimmy Pettersson, sakkunnig i ledarhundsfrågor och fysisk tillgänglighet

Fler av studiens resultat

Av ledarhundsförarna har 51% uppmanats att lämna hunden i ett rum bredvid, eller någon annanstans där hen inte kommer befinna sig. För att inte bli utestängda eller få andra obehagliga problem lämnar 40% av ledarhundsförarna sin ledarhund hemma. På så vis blir hunden inte en black om foten och man kan vara säker på att bli insläppt. Det är 38% av ledarhundsförarna som tillgriper den hanteringsstrategin en eller flera gånger om året. En liknande hanteringsstrategi är att både hund och hundförare stannar hemma och avstår från att delta i olika aktiviteter, så gör 37% av alla ledarhundsförare. Det negativa bemötandet sker på de flesta samhällsområden, de vanligaste platserna för ledarhundsförarna är restaurangbranschen, färdtjänsten och på gym.

Läs gärna uppsatsen före webbinariet. Den kan läsas i sin helhet på: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/79300 eller beställas gratis i punktskrift från punktskrift@mtm.se

Lyssna på en intervju i Skånes taltidning med Finn Hellman, som berättar om uppsatsen och resultaten.