Preliminärt kursinnehåll
• Besök på Svartkrogen (fika i totalt mörker)
• Hur stöttar man som anhörig?
• Workshops: syntolkning, ledsagning och bemötande
• Diskussioner och erfarenhetsutbyte

I kostnaden ingår kost och logi samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt. Detaljerat program kommer inför träffen.

Vill du medverka på träffen?

Vi tar emot anmälan via e-post, följande uppgifter skickas till: barnoforaldrar@srf.nu 

  • Kursdatum:
  • För och efternamn:
  • Mobilnr:
  • E-post:
  • Övriga speciella önskemål inför kurs:
  • Område jag vill veta mer om och diskutera på kursen:
  • Jag/vi är anhöriga till: barnets namn, ålder och synstatus:
  • Medlemskap i SRF, anhörig, förälder eller barn: