En väl fungerande ledsagningsservice är en av de viktigaste insatserna för personer som är blinda eller har en svår synnedsättning, bland andra. Den gör det möjligt att leva mer som andra: att ta en promenad i naturen utan problem, att gå till affären eller apoteket och handla, ta barnen till lekparken, gå på fotboll eller göra ett konsertbesök. Kort sagt att vara socialt och fysiskt aktiv och ta hand om sin hälsa.

Men under senare år har flera saker hänt. Antalet personer som har rätt till ledsagning enligt LSS har sjunkit dramatiskt i vissa grupper. I den personkrets som synskadade tillhör är minskningen nästan 70 procent och där beviljas i princip inga nya tillstånd. Istället hänvisas människor till att söka bistånd enligt Socialtjänstlagen. Det som tidigare var en rättighet har i allt fler fall fått karaktären av nödbistånd. Vad får detta för konsekvenser för enskilda och för samhället?

Socialstyrelsen har i rapporten ”Förändringar av ledsagning över tid” (juni 2023) granskat och beskrivit utvecklingen. En av slutsatserna är att en särskild lag för att reglera insatsen ledsagning bör utredas. Hur ska riksdagen förhålla sig till det?

Vi arrangerar nu ett kunskapshöjande seminarium om ledsagning. Vi undersöker hur svårigheterna idag ser ut och var möjligheterna finns. Vi hoppas att det ska ge både nya tankar och intressanta erfarenheter. Ingen av oss vill se ökad isolering och ofrivillig ensamhet. Men hur kan en väg mot ökad delaktighet och bättre hälsa se ut i praktiken?

Varmt välkomna!