Emmelie genomför vanligtvis tvåveckorsutbildningar inom orientering och förflyttning. Nu arrangerar Synkunskap en utbildning i två delar. Den första delen sker under tre heldagar via Teams och den andra delen genomförs fysiskt under fem heldagar. Du kan välja att enbart läsa den första delen för att få en introduktion inom området. Om du vill ha fördjupad kunskap behöver du även gå den andra delen. Du får intyg på genomgången utbildning.

Del 1, 6-8 februari

Innehåll

 • Dag 1, 6 februari
  Presentation av deltagare och lärare.
  Introduktion.
  Vad är Orientering och Förflyttning?
  Den svenska standarden i Orientering och Förflyttning, med checklistor.
  Ledsagningstekniker.
  Självskyddstekniker.
 • Dag 2, 7 februari
  Ledsagningstekniker.
  Självskyddstekniker.
  Sinnesövningar, t ex ekolokalisering, identifiering av ljud, lokalisering av ljud,
  kinestik, kognition.
 • Dag 3, 8 februari
  Introduktion av den vita käppen, skillnad mellan teknikkäpp och
  markeringskäpp.
  Grundläggande förflyttningsteknik med teknikkäpp.
  Olika modeller av käppar och doppskor.
  Kartläggning av brukarens förflyttnings- och orienteringsbehov.
  Sammanfattning.

Pris: 6 500 kr exkl mervärdesskatt.

Del 2, 11-15 mars

Utbildningen sker fysiskt i Enskede. För att delta på del 2 behöver du ha genomgått del 1.

Innehåll

 • Dag 1, 11 mars
  Presentation av deltagare och lärare.
  Frågor och funderingar från del 1.
  Genomgång av uppgift för del 2.
  Uppvärmning genom repetition av käpptekniker och en enklare sträcka
  inomhus med ekolokalisering, hörselträning och kinestik. Taktilt för dem som
  arbetar med brukare som har dövblindhet. Eventuellt också rullator.
  Sinnesövningar utomhus.
 • Dag 2, 12 mars
  Avancerade orienterings-och förflyttningstekniker i teorin, t ex trafikhantering
  och ruttplanering.
  Begränsningar, förhållningssätt och kartläggning av behov/sträckor.
  Trafikhantering i praktiken.
  Ruttplanering i praktiken.
 • Dag 3, 13 mars
  Orientering och förflyttning för personer med synnedsättningar.
  Att åka kommunalt.
  Praktiska övningar utomhus.
 • Dag 4, 14 mars
  Den fysiska miljön och tillgänglighet, anpassningar.
  Övriga hjälpmedel för orientering och förflyttning, t ex ledarhund, GPS, taktila
  kartor.
 • Dag 5, 15 mars
  Redovisning av uppgift.
  Sammanfattning och utvärdering.

Pris: 10 900 kr exkl mervärdesskatt. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår.

Mer information

För anmälan och frågor kontakta Karin Hjalmarson tel 08-39 91 55, e-post karin.hjalmarson@irisforvaltning.se