Synkunskap, som är en del av Iris Förvaltning synskaderörelsens egen företagsgrupp, ansvarar och genomför Synkunskap Bas och andra utbildningar riktade till verksamma inom synområdet.

Syfte

Att ge personal som arbetar med personer med synnedsättning fördjupad kunskap om hur synskadade kan ges stöd i sin hemmiljö. Samt att ge träning i användning av förskrivna hjälpmedel.

Omfattning

Utbildningen omfattar fyra veckors studier fördelade på två internatveckor. Mellan dessa genomförs hemstudier. Efter den andra internatveckan görs en skriftlig hemuppgift.

Tid och plats

Internatvecka 1: 18-21 mars (vecka 12) genomförs på Almåsa Havshotell, synskadades egna konferensanläggning www.almasa.se
Start med lunch den 18 mars och avslutas med lunch den 21 mars.

Internatvecka 2: 20-23 maj (vecka 21) på Almåsa Havshotell.

Juni: Redovisning av hemuppgift.

Innehåll

Internatvecka 1
• Bemötande och ledsagning.
• Ögat, ögats funktion och ögonsjukdomar.
• Kartläggning av behov.
• Information om dövblindhet.
• Information om vardagshjälpmedel.
• Belysning.

Hemstudier
Deltagarna får individuella uppgifter beroende på var de arbetar. Läsuppgift med gruppdiskussion.

Internatvecka 2
Veckan kommer att vara praktiskt inriktad och innehåller:
• Aktiviteter i det dagliga livet (ADL).
• Orientering och förflyttning.
• Anteckningsteknik och punktskrift.
• Information om digitala hjälpmedel.
• Reaktioner vid kris.

Sista veckan består av att deltagarna skriver en hemuppgift i form av en fallbeskrivning.

Kursavgift
37 000 kr, exkl mervärdesskatt. Kost, logi och kursmaterial ingår.

Antal deltagare
6-12 personer.

Mer information och anmälan
För anmälan och frågor kontakta Karin Hjalmarson tel 08-39 91 55, e-post karin.hjalmarson@irisforvaltning.se