Helgen vänder sig till barn mellan 7-16 år.
Vi åker gemensam buss med ledare från Stockholm Central.

Våra lägerledare har erfarenhet av att arbeta med barn som har synnedsättning. Vartannat år anordnar vi utbildning i hjärt- och lungräddning och vi genomför även fortbildning i syntolkning och bemötande regelbundet för våra lägerledare. För att få en så bra helg som möjligt för alla barn, är det viktigt att vi får information om barnens behov innan helgen, särskilt om det är första gången barnet kommer på våra aktiviteter. Det känns tryggt för alla parter.

Avgift: Medlemmar 600:-, för två barn 1000:-. Icke medlemmar 800:-. Avgiften inkluderar kost och logi, samt resa. Riksförbundet står för barnets buss- eller tågkostnader.

Vi tar emot anmälan via e-post, följande uppgifter skickas till: barnoforaldrar@srf.nu senast den 2 oktober 2024:

• Lägertid
• Plats
• Barnets för- och efternamn
• Födelsedatum
• Adress
• Mobil, förälder
• Barnets ev. mobil
• Målsmans/vårdnadshavares namn, mobil och e-post
• Barnets synstatus (synsvag, svår synnedsättning, blind)
• Ytterligare funktionsnedsättning/diagnos
• Vill helst dela rum med
• Medlemskap i SRF, förälder eller barn
• Barnets ev. medicin
• Barnets försäkring (kontrollera om hemförsäkringen gäller under lägervistelse och resor) Barnet är försäkrat genom SRF under själva lägret.
• Allergi och/eller specialkost
• Tillstånd att fotografera/filma ert barn för att använda på våra sociala medier, hemsida och vår tidning perspektiv?
• Något särskilt du anser att vi behöver veta om ditt barn
• Övriga önskemål

Bekräftelse och övrig information om lägret kommer efter anmälan till förälders e-post.