Allt fler rapporter visar att unga lider av psykisk ohälsa. Det kan bero på
prestationskrav från skola eller arbete, otrygga relationer eller sociala
medier. Har man dessutom en synnedsättning som gör att man känner
sig annorlunda i en redan kravfylld miljö stärks stressen ännu mer.
När ens barn mår dåligt gör det ont i hjärtat och man känna sig vilsen i
sitt föräldraskap. Hur kan man förebygga psykisk ohälsa och hur kan
stötta sitt barn? Att ha trygghet och känna delaktighet och samtidigt ha
tillgång till sammanhang och mötesplatser med likasinnade är viktiga
delar som kan förebygga psykisk ohälsa.

Vi vill öka medvetenheten och uppmärksamma psykisk ohälsa genom tre
digitala föreläsningar. Du kan anmäla dig till bara en föreläsning eller alla
tre. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Vill du lyssna på föreläsningen?

Inbjudan med Teamslänk skickas ut efter anmälan. Är du inte medlem ännu? Bli medlem här.

Vi tar emot anmälan via e-post, följande uppgifter skickas till: barnoforaldrar@srf.nu 

  • Föreläsningsdatum:
  • För och efternamn:
  • E-post:
  • Jag/vi är förälder till: barnets namn, ålder och synstatus:
  • Medlemskap i SRF, förälder eller barn: