Makuladegeneration delas in i två typer, en torr form och en våt form.

I gula fläcken i ögats näthinna är synen som skarpast. Cirka 85 procent av dem som får åldersförändringar i gula fläcken har den torra formen. Synförsämringen kommer ofta långsamt. 

Den våta formen drabbar cirka 10–15 procent. Våt AMD kommer plötsligt och kan snabbt ge en grav synnedsättning. Vid den våta formen bildas nya blodkärl i och under gula fläcken. De nybildade blodkärlen läcker ut vätska, blöder lätt och orsakar svullnad i gula fläcken. Om gula fläcken är svullen en längre tid bildas det ärr. Ett stort antal synceller dör och en synnedsättning uppstår.

Makuladegeneration leder inte till blindhet, utan ledsynen finns kvar.

Symtom

Vid den torra formen kommer symtomen vanligen smygande. Den ger:

  • Ett försämrat detaljseende.
  • Problem vid läsning och närarbete.
  • Föremål som betraktas kan upplevas som uppsplittrade, att bitar fattas och att det man tittar på är suddigt.
  • Krokseende.

Vid den våta formen uppstår symtomen oftast mer plötsligt. Den har samma symtom som den torra formen. Hastigt uppkommet krokseende är ett viktigt varningstecken för våt AMD.

Med krokseende menas att raka linjer uppfattas som krokiga och bilden förvrängs. Ett vanligt test som används för att konstatera krokseende är Amslers test. Personen får titta på ett rutmönster med en svart prick i mitten. Om linjerna är krokiga, förvrängda eller saknas här och var har man krokseende.

För bägge typerna kan det centrala seendet vara helt förstört i slutstadiet.

Utredning

Funktionen i gula fläcken undersöks genom mätning av synskärpan. Utseendet på gula fläcken undersöks genom fotografering med optisk koherenstomografi (OCT). Ibland behövs ytterligare undersökningar av blodkärlen i gula fläcken, såsom kontrastfotografering eller fotografering med OCT-angiografi.

Om symtom som krokseende och krokseende har kommit hastigt är det viktigt att snabbt komma till ögonsjukvården för undersökning.

Prognos och behandling

Vid den torra formen av åldersförändring i gula fläcken finns det i dag ingen behandling att erbjuda.

Vid den våta formen av sjukdomen ges behandling med anti-VEGF-läkemedel för att bromsa synförsämringen. Läkemedlet ges som en injektion i ögats glaskropp och behandlingen ges på ögonkliniken. Behandlingen inleds vanligen med injektion en gång per månad och fortsätter sedan under lång tid, ofta hela livet. När sjukdomen är stabil kan behandling ges med glesare intervall.

Vid en viss specialform av våt AMD kan en kombination av läkemedel och laser vara lämplig.

Orsak och förebyggande åtgärder

Den mest kända orsaken till denna ögonsjukdom är åldern. Ju äldre vi blir, desto fler drabbas. Det finns även en viss ärftlig faktor.

Studier kring levnadsvanor har visat att sjukdomen är vanligare hos rökare. Rökning är skadligt för gula fläcken.

Rehabilitering

Rehabilitering för att kunna leva som andra är avgörande om sjukdomen leder till synnedsättning. Målet är att alla ska kunna bestämma över sitt eget liv.

Syncentralen i Sverige har ögonläkare, optiker och synpedagog. De erbjuder också olika hjälpmedel.

Samhället ger stöd åt personer med funktionsnedsättning. Graden av funktionshinder avgör vilken typ av stöd och service du är berättigad till. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen, som till exempel ledsagning och hemtjänst.

Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering och hjälpmedel. Försäkringskassan handlägger och beviljar ekonomiskt stöd för den som är i arbetsför ålder.

Forskning

Forskningen kring AMD är intensiv. Olika riskfaktorer för makuladegeneration studeras. Det pågår forskningsstudier där man försöker bromsa utvecklingen av torr AMD med olika experimentella läkemedel. Man forskar på nya effektivare läkemedel för behandling av våt AMD. Andra forskare arbetar med att transplantera friska celler till gula fläcken.