Vad är medfödd grå starr?

Medfödd grå starr (katarakt) kan vara ärftlig. Barn som föds med tät grå starr på båda ögonen kan inte utveckla sin syn om de inte blir opererade. Om barnet har mycket grå starr på ena ögat utvecklas inte synen på det ögat, om det inte opereras.

Symtom

Redan på BB kontrolleras om nyfödda barn har medfödd grå starr genom att lysa in i barnets pupill och titta om det finns en röd reflex. Under första månaderna i ett barns liv är synintrycken extremt viktiga. Det är därför av stor betydelse att grå starr upptäcks så fort som möjligt.

  • Ibland kan man se att pupillen är grå.
  • Ett annat tecken är att barnet har svårt att fixera blicken, vilket ett nyfött barn ibland kan under korta stunder, men oftast efter tre månaders ålder.
  • Om ärftlig grå starr finns i släkten bör barnet undersökas extra noggrant av en ögonläkare.

Behandling

Barn med mycket grå starr bör behandlas så fort som möjligt för att synen ska kunna stimuleras, om den är helt tät. Den grumliga linsen opereras bort. De flesta barn får en konstgjord lins inopererad i ögat och en kontaktlins utanpå ögat.

I och med operationen får barnet en mer normal synutveckling. Regelbundna kontroller av ögonen är viktiga eftersom det finns risk för operationskomplikationer, så kallad efterstarr eller att ögontrycket blir för högt, glaukom.

Kontaktlinserna byts i styrka allteftersom barnets ögon växer. Det är viktigt att kontrollera att inga infektioner uppstår. Om ögonen blir röda bör ögonläkare kontaktas. Vid en ögoninfektion ska linserna tas ut och ögonen behandlas med antibiotikadroppar.

Barnet kommer att behöva kontaktlinser eller glasögon hela livet. Barn som opererats för grå starr bör följas hela livet av sjukvården för att förhindra komplikationer som ökat ögontryck.

Grå starr kan även uppkomma under barnets första levnadsår. Då kan barnet oftast se och man följer synens utveckling tills den slutar utvecklas. Skulle det ske beslutas eventuellt om operation. Detta är vanligare och lättare att behandla. Gråstarrsoperationen görs så fort som möjligt för att underlätta synutvecklingen. Risken för komplikationer är betydligt mindre än hos nyfödda barn som opereras mycket tidigt.

Orsak

Ögats lins bildas tidigt under fosterstadiet. Om mamman blir sjuk i början av graviditeten eller om fostret råkar ut för någon sjukdom så kan barnet födas med grå starr. Röda hund hos mamman under graviditeten kan leda till att barnet föds med grå starr och hörselskada. Medfödd grå starr är i vissa fall ärftligt. I hälften av fallen är orsaken okänd.

Forskning

Forskning bedrivs inom flera olika områden. Ett av dessa är utvecklingen av nya konstgjorda linser som ska ge förbättrad synskärpa. Och att utvärdera hur risken för komplikationer efter gråstarrsoperation ska minimeras görs fortlöpande. Det pågår även forskning om orsaken till grå starr hos barn. Genom forskning hoppas man kunna förbättra dagens behandling och förstå vad som orsakar grå starr för att förhindra sjukdomens uppkomst.