Vad är grå starr?

Grå starr (katarakt) är en grumling av ögats lins. Vid uttalad grå starr går det med blotta ögat att se att pupillen är grå. En klar lins fokuserar ljus och ger skarpa bilder.

Förr eller senare får alla grå starr. Men det kan även uppstå eller påskyndas efter skador, viss medicinering (framför allt höga doser kortison under lång tid) och andra sjukdomar, till exempel diabetes. När sjukdomen försämrat synen så att det dagliga livet försvåras kan en gråstarrsoperation bli aktuell.

Årligen görs drygt 130 000 gråstarrsoperationer. Det är landets vanligaste operation och redan dagen därpå märks synförbättringen.

Symtom

 • Grå starr ”grumlar” synen.
 • Svårare att se detaljer.
 • Ökad närsynthet och svårare att uppfatta kontraster.
 • Ljuskänsligheten tilltar, personen blir lätt bländad.
 • Det är svårare att se utomhus än inomhus, speciellt soliga dagar.
 • Mörkerseendet försämras.
 • Man ser ofta strålar runt ljuskällor och kan få dubbla konturer eller dubbelseende.
 • Försämring av färgseendet.
 • Båda ögonen kan vara påverkade, men ofta är det ena ögat sämre än det andra.

Prognos och behandling

Läkaren ställer frågor som handlar om synen och dagliga sysslor, svårigheter att köra bil, läsa eller andra besvär.

Nya glasögon kan ibland vara tillräckligt. Om synskärpan inte förbättras med glasögon överväger läkaren en operation.

Gråstarrsoperation

Under operationen tas den grumliga linsen bort och ersätts med en klar, konstgjord lins. För dem som inte har några ytterligare ögonsjukdomar medför operationen en synförbättring hos fler än 90 procent.

Före operationen droppas pupillvidgande och bedövande ögondroppar i ögat. Sedan sprutas lokalbedövning in i ögat. Ett litet snitt (2–3 mm) görs i kanten på hornhinnan, och ett runt hål rivs i linsens kapsel med en speciell pincett. Med hjälp av ultraljud tas den grumliga linsen ut från linskapseln. Den nya konstgjorda linsen är mindre än en lillfingernagel och gjord av ett mjukt plastmaterial. Plastlinsen rullas ihop när den ska föras in i linskapseln. Den vecklar sedan ut sig av själv inne i kapseln. Inga stygn behöver användas.

Efter att ha vilat en stund och fått information av sköterskan får patienten åka hem. Synskärpan på det opererade ögat är i regel i det närmaste normal redan dagen efter. I de flesta fall får patienten använda ögondroppar under några veckor efter operationen för att dämpa den inflammation som alltid uppstår.

Efter operationen görs ofta en kontroll. Då får man även en remiss till optiker för att prova ut nya glasögon, vilket oftast behövs, i varje fall för läsning.

Orsak och förebyggande åtgärder

Orsakerna till grå starr är i de flesta fall okända, men ålder är den viktigaste faktorn bakom utveckling av grå starr. En lättare grumling av linsen är normalt när vi åldras. Linsgrumlingen vid grå starr är däremot så stor att den försämrar synen.

Långvarig kortisonbehandling kan orsaka grå starr. Oftast handlar det om behandling av svåra sjukdomar som inte blir bättre utan kortison.

 • Skador på ögat kan ge en linsgrumling.
 • Om ögat utsätts för mycket ultraviolett strålning från solen påskyndas utvecklingen av grå starr. Om man arbetar eller vistas mycket utomhus får man grå starr något tidigare än om man mest vistas inomhus. Skillnaden blir tydligare ju längre söderut man bor.
 • Sjukdomar som diabetes och kronisk irit, det vill säga regnbågshinneinflammation, kan orsaka grå starr.
 • Rökare riskerar grå starr tidigare än andra.
 • Grå starr är i sällsynta fall ärftligt.
 • Använd godkända solglasögon.

Forskning

Ett forskningsområde är utvecklingen av nya konstgjorda linser som ska ge förbättrad synkvalitet och mindre behov av glasögon. Ett annat område är att göra gråstarrsoperationerna säkrare och minska risken för komplikationer. Nationella Kataraktregistret bedriver forskning bland annat kring förekomsten av grå starr i olika befolkningsgrupper och operationsresultaten. Annan forskning studerar orsaken till grå starr och om linsgrumlingarna skulle kunna tillbakabildas.

Forskning om hur solens ultravioletta strålning påverkar risken för grå starr har pågått under många år. Genom forskning hoppas man kunna förbättra nuvarande behandling och förstå vad som orsakar grå starr för att förhindra dess uppkomst.