Bilderna är fria att publicera i sammanhang där Synskadades Riksförbund förekommer. Publicering i reklam- och marknadsföringssyfte är inte tillåten. Som fotograf ska Synskadades Riksförbund alltid anges.

Ledarhund i tjänst

Ledarhund i tjänst

Person med ledarhund på övergångsställe

Person med ledarhund utanför matbutik