I samband med att Agendamålen blev beslutade höll Synskadades Riksförbund i samarbete med MyRight och Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) ett seminarium. Representanter från SRF:s internationella utvecklingspartners, funktionshinderorganisationer i Rwanda, Tanzania, Ghana, Namibia, Nicaragua och Bosnien-Hercegovina deltog för utbyte av erfarenheter som ska hjälpa det fortsatta arbetet framåt.