1. Klicka på en distrikts- eller lokalsida i sidträdet för att öppna sidan för redigering.

 2. Klicka på knappen "Lägg till innehåll" som du hittar sist av alla redigerbara fält.

  Lägg till innehåll ligger strax före knappen Förhandsgranska

 3. Välj alternativet "Personlista". 

  Personlista visas som fjärde alternativet under Lägg till innehåll

 4. Ange en rubrik och lägg till Personer med namn, roll, e-post och telefonnummer. Klicka på "Spara" för att lägga in personlistan på sidan.

  Knappen Add Person ligger sist i panelen Personlista

 5. Spara och publicera sidan. Kontrollera att informationen visas som det ska på sidan. Personerna listas i två kolumner på breda skärmar och en kolumn på små skärmar. Telefonnummer och e-post är länkade. Vid tryck på telefonnummer eller e-post öppnas eventuellt progam eller app för att ringa eller skicka mail.

  Exempel på personlista: Två anställda som presenteras med porträttbild, titel, namn och telefon/epost.