Med insatser som rehabiliteringsstöd, ledsagning och färdtjänst har synskadade historiskt kunnat både i arbetslivet och samhället. Lucia verkar dock ha tagit ledigt från sin roll som skyddshelgon, eftersom samhällets stöd till synskadade alltmer urholkas. Det skriver Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades Riksförbund i Dala-Demokraten på Luciadagen. 

Läs debattartikeln här.