Det här numret av tidningen är lite annorlunda. Dels så får alla medlemmar den. Dels så får alla det på det media ni valt i första hand, fler av er har SYNvinkeln på andra medier, så det kan vara lite annorlunda. Dels så är det bara bilagan med Thomssons nyhetsbrev. Vad som är med är kallelse till distriktets årsmöte samt inbjudan till arbetsnämndens årsmöte. Från och med förra året så är alla medlemmar välkommen till årsmötet. Som stödjande medlem har man rätt att lämna förslag och yttra sig, men när det kommer till röstning får man stå över. Hoppas att ni är många som tar chansen att komma och göra er stämma hörd.

Innehåll:
Info från distriktet
Info från lokalföreningarna
Kära punktskrift
Mattips
I lumpen
Fortsättning på krigarlivet

Bilagor: Thomssons nyhetsbrev nr 3 och 4
Kkallelse till distriktets årsmöte
Inbjudan till arbetsnämndens årsmöte.

Info från distriktet

Syntolkning
Länsteatern den 5 april 2017
DET SOM ÄR VÅRT av Anders Duus
Det som är vårt är en nyskriven pjäs som tar sitt avstamp här, i Örebro län. Vi möter världens minst förtjänta lotterivinst, ett hårdrocksband med bara två medlemmar, kampen mot landets fulaste rondell, det hopp som kan bo i en bikupa. Och vi möter känslan av att gränsen är nådd när även biblioteket ska läggas ner.
Syntolkas av Arne Holmberg

Biljetter bokas på Länsteaterns telefon 019 689 89 89
Tala om vid bokning att du vill få en biljett med syntolkning samt om du har med ledsagare.

Lekebergs revysällskap 9 april 2017
DRÖMFABRIKEN
Lekebergs revysällskap firar 10 år i nuvarande lokaler med fest-föreställningen DRÖMFABRIKEN. Historien återknyter till gänget från Möbelfabriken och Nöjesfabriken, men är annars helt fristående och föreställningen innehåller mycket sång, musik och dans. 28 personer mellan 12 och 75 år står på scenen, liveorkestern heter Ol' friends & the Brunettes och menyn andas också jubileum och som ingår i biljettpriset.

SRF har reserverat 15 biljetter till föreställningen söndag den 9 april klockan 13 00. Samling klockan 12 00
Biljettpris är 450 kronor och då ingår en klassisk Toast Skagen, Svartpeppar och flingsalt inbakad fläskytterfilé med rosépepparsås och mosad potatis och till efterrätt serveras fruktcocktail med hemlagad vaniljkräm. Förrätt och varmrätt serveras före föreställningen, efterrätten under pausen. Drycker inhandlas i baren. Föreställningen spelas på Sparbanksbörsen i Fjugesta med en beräknad längd på, inklusive paus i cirka tre timmar. Anmälan senast måndag den 9 mars
Betalning ska avtalas med Kristina Johansson i samband med bokning.
Syntolkas av Anita Karlsson
Biljetter bokas hos Kristina Johansson telefon 0 5 8 6 41412, 070 660 69 81 eller e-post kristina.jo@telia.com.

Resecirkel
I förra numret av SYNvinkeln så inbjöd vi till en studiecirkel till något resmål, förslag har inkommit om Bornholm. Det är meningen att cirkelns medlemmar ska åka runt till de olika lokalföreningarna så ingen av deltagarna ska behöva åka så långt varje gång för att vara med. Vill man vara med i cirkeln och har en ledsagare som vill vara med men inte är medlem i SRF så är den självklart välkommen att vara med i cirkeln och på resan. Hör av er till kansliet 019 673 21 06 senast 1 april om du vill vara med i cirkeln eller om du har något annat förslag som du tycker vi ska åka till.


INBJUDAN SYNEXPO
Insyn Scandinavia och Iris Hjälpmedel bjuder in till en informations- & utbildningsdag 26 april 2017 klockan 13 00 till 17 00 Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro
SYNEXPO presenterar det senaste inom synhjälpmedel, för vardag, fritid och arbetsplatsanpassning.
Vi presenterar bland annat två kompletta datorbaserade arbetsplatser; en för personer med en svag synnedsättning och en för en person med grav synnedsättning eller blindhet. Ett nytt optik- och belysningssortiment, mobiltelefoni för synskadade, talande vardagsprodukter och mycket, mycket mer.

Program

13 00 Bli först att uppleva två helt unika läskameror (Läs-TV) som ritar om kartan för praktiskt handhavande och läsupplevelse, kanske i kombination av en ny generation punktdisplayer från Baum.

15 00 till 15 30 Hur kan vardagssituationer underlättas med enkla synhjälpmedel? Föreläsning av Åsa Lodin, Iris Hjälpmedel

17 00 SynExpo stänger

Ingen föranmälan erfordras för denna eftermiddag Välkommen!

Hej ute i landet!
Jag har fått ett samtal från en person som mycket troligt kommer att bli medlem i SRF. Personen i fråga har en mycket ovanlig ögonsjukdom, Fucs dystrofi (hoppas det är rättstavat), och skulle väldigt gärna vilja komma i kontakt med någon i SRF som har denna diagnos. Personen i fråga vill höra hur andra har klarat av sitt vardagsliv bl a och kanske kunna få lite stöd i det den nu går igenom.Är medveten om att vi inte så ofta kanske pratar om vad vi har för ögonsjukdomar som orsakar vår synskada så att vi har blivit medlemmar, men jag har dock en förhoppning att ni där ute i landet kanske känner till någon som skulle vara villig att ta kontakt med den här personen.
Hör gärna av er om ni känner till någon. Med vänliga hälsningar Karin Sundbaum Telefon: 08 - 39 93 21 E-post: karin.sundbaum@srfnorrbotten.se

Punktskrift
Vår "gamla" ombudsman Lena Nisula Wester arbetar numera med punktskriftsverksamhet på riksförbundet. Hon ordnar bland annat nybörjarkurser i punktskrift, hjälper någon förening om de vill kanske ordna en "prova på dag" samt svarar gärna på allehanda frågor. Hon kommer också gärna ut till föreningarna och berättar om punktskrift. Så ta kontakt direkt med Lena om ni är intresserade. Tel 08-39 91 70
E-post: punktskrift@srf.nu

Ny medlemsundersökning under april – maj

Synskadades Riksförbund vill veta mer om synskadades upplevelser och förutsättningar och ska därför genomföra en medlemsenkät. Frågorna kommer framförallt att handla om gatu-, trafikmiljö och resande, och om möjligheten att använda olika e-tjänster och internet.
Från slutet på april och en bit in i maj kommer 1000 personer med synnedsättning att telefonintervjuas. Det är det välkända företaget TNS Sifo som genomför undersökningen och de ringer från nummer 0 4 5 7 280 05.
Personer ur SRF:s medlemsregister kommer slumpvis att väljas ut för intervjuerna och alla person- och kontaktuppgifter hanteras med största försiktighet. Inga svar eller resultat som publiceras kommer att kunna härledas till någon enskild person.
Syftet är både att mäta resultatet av SRF:s intressepolitiska arbete och öka kunskapen om vilka svårigheter som personer med synnedsättning stöter på. Dessutom ska situationen 2017 jämföras med resultaten från 2015.
Intervjun tar ungefär en kvart och alla svar har stor betydelse för SRF:s arbete. Dina svar kan förändra synskadades livsvillkor.
Frågor om undersökningen? Kontakta Kaj Nordquist på SRF:s kansli. Telefon 08 39 92 91 eller e-post kaj.nordquist@srf.nu

Biblioteksturné

Hej alla!
Som ni säkert minns har vi tidigare gått ut med information om biblioteksturné i de kommuner där vi inte har någon representant i tillgänglighetsrådet.
Vi efterlyste då medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till på de olika biblioteken.
Eftersom vi Ska till Laxå och Askersund redan i slutet av april så behöver vi hjälp från medlemmar i Sydnärke i första hand men om du känner att du vill hjälpa till men bor i någon av de andra lokalföreningarna och kan ta dig till och från något av biblioteken i Laxå eller Askersund så är du självklart också välkommen.
Hör av dig till kansliet om du är intresserad.
/Roger

Välkommen till en Prova på dag med Ledarhund!
Onsdagen 12 april 2017 10 00 till 14 30
Plats: Syncentralen

Vi får information från Laila Tapper från ledarhundsverksamheten på SRF och hon försöker även få med en ledarhundsförare. Det kommer finnas tillfälle att prova på att gå med hund och att kunna ställa frågor.

Dagen kommer att ha följande preliminära program:

10 00 till 11 30 Information
Cirka 11 30 till 12 30 Kaffe med smörgås
12 30 till 14 00 Prova på att gå med hund
14 00 till 14 30 Frågestund och återkoppling

Anmäl ditt deltagande till Syncentralens reception telefonnummer 019- 602 96 00 senast onsdagen den 5 april 2017.
Max antal deltagare 8 till 10 stycken

Örebro Action Run
Den 29 april kommer vi i år genomföra årets upplaga av Örebro ActionRun i centrala Örebro. Det är ett motionslopp, ett hinderbanelopp över 7,5km med 35 hinder.

Starten sker på Våghustorget och målgång på Stortorget. Drottninggatan kommer att stängas av för trafik mellan McDonalds och Stora Hotellet. Det kommer finnas ett 10-tal "passager" för publik att korsa Drottninggatan som är bemannade med funktionärer under denna dag.
Jag vill egentligen bara meddela att loppet är på stan denna dag och det kommer vara runt 2500 deltagare och väldigt mycket folk på stan.
Loppet startar klockan 12 00 och 20 löpare startar varannan minut med sista start runt klockan 16 00. Sista löpare i mål runt klockan 17 00
Finns det synskadade som skulle behöva ledsagning eller har frågor får de gärna kontakta oss inför loppet på richard@actionrun.se eller
0 705 24 58 46. Vi vill kunna hjälpa alla för att detta ska vara en trevlig dag.
Information om loppet finns på www.actionrun.se

Info från Bergslagen

100 ÅR.
Vi skickar en stor och varm gratulationskram till vår hedersmedlem Gunnar Svensson som 18 mars fyllde 100 ÅR!
Medlemsmöte
Välkommen till ABF-lokalen Smedjegatan 9 ,Lindesberg torsdag 20 April klockan 14 00 Ture och Åke spelar och sjunger för oss, samt har lite musikfrågesport. Priser så klart.
Anmälan till Ingegerd tel. 0 5 8 1 61 15 67 senast 16 april
Väl mött hälsar styrelsen genom Irene
Årsmöte
Föreningen har nu haft sitt årsmöte. Tyvärr var det väldigt dåligt med uppslutning av medlemmar på mötet. Det är väldigt tråkigt eftersom det är det forum som du har som medlem att kunna påverka vad som händer i din förening. Inga ändringar i styrelsen gjordes.

Info från Karlskoga Degerfors

MUSIK-CAFÉ
Söndagen 26 mars klockan 14 30 på Nickkällan. Kaffe 10 kr. Ta med eget bröd.

MEDLEMSMÖTE
Fredagen den 31 mars klockan 14 30 på Nickkällan
Optiker informerar, Kaffe 30 kr. Lotteri
Anmälan till Inger 073 035 08 59, Inga 0 5 8 -57 927 eller Margareta 0 5 8 6 386 59 senast 28 Mars.

SRF 40-ÅRSJUBILÉUM
Fredagen den 21 april klockan 17 00 på Nickkällan
Mat, kaffe underhållning med mera. Pris 150 kr. Anmälan enligt ovan senast 17 april.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Hälsar styrelsen
genom Kristina Johansson 0 5 8 6 414 12, 070 66 06 981

Årsmöte
Föreningen har nu haft sitt årsmöte. Glädjande nog så var det rekord i antal deltagare på mötet, 57 stycken kom för årsmöteshandlingar, kaffe och semla och förstås lotterier med många fina vinster. En ändring i styrelsen gjordes då Inga Sandström slutade som ersättare och ersattes av Ann-Cathrine Gunnarsson. Vi säger tack till Inga och välkomnar Ann-Cathrine. I festkommittén avgick Anita Karlsson och ersattes av Gun-Britt Andersson. Vi tackar Anita och välkomnar Gun-Britt till den gruppen.

Info från Sydnärke

En liten hälsning från Sydnärke
Hej alla till våren längtande synvinklare! Snart är den här. Till glädje för alla utom dem som är allergiska för allt pollen som far omkring i luften. Själv har jag inga besvär i den vägen men jag tycker synd om alla dem som knappt kan gå ut eller öppna ett fönster och suga i sig den härliga vårluften.
Med våren följer också alla årsmöten. Sydnärke har sitt möte måndag 20 mars på Kvarngården i Kumla klockan 13 00. Nu tycker jag att så många som kan tar sig i kragen och kommer dit. Då kan vi tillsammans bestämma vår förenings vidare öde. Så väl mött i Norden rummet den 20 mars.
Nej, nu sitter jag kanske och svamlar. När den här tidningen kommer ut, då har vi kanske redan haft mötet. I så fall får min uppmaning gälla för distriktets årsmöte i Åkerby 8 april
Sydnärke hade ett möte den 6 mars på Kvarngården i Kumla. Vi var bara 10 deltagare, men det var ändå roligt att träffas. Vi hade lite frågesport och pratade om kommande tider. Kerstin bjöd på semletårta och det var gott igott gott. Tack för det Kerstin. Vi bestämde även vår nästa träff och om det går som vi hoppas så träffas vi på Kumla hotell den 10 april klockan 13. Då blir det lite påskbetonat på tallriken. Anmälan om deltagande senaste den 3 april. Kostnad? Ännu inte bestämd, Kanske runt 100- lappen. Anmälan till Berit 019 57 81 36 eller Åke 019 57 85 59. Ja det var allt för denna gång. Varma vårhälsningar från Sydnärke genom Åke.

Info från Örebro kommun

Öppet hus
Följande onsdagar är det öppet hus på Föreningarnas hus mellan 14 och 16 under våren:
29 mars leker vi "På spåret" tillsammans.
12 april spelar vi bingo
26 april kommer Rosie och Sonja och underhåller oss
10 maj spelar vi bingo
24 maj gästar Selma Lagerlöf i form av Anita Köning oss.
Ingen föranmäla behövs.

NYA-gruppen
Onsdag den 22 mars 19:00 till 21:00 skall en föreläsare prata om kroppsspråk.
Vilka signaler kroppen ger till andra som ser, tex en gest man gör så betyder något helat annat än vad man tror.
Vi träffas på Föreningarnas Hus 19:00 fikar efteråt som vanligt.
Anmälan görs till kansliet 673 21 06 eller anmalnyagruppen@srforebro.se
Anmälan tillhanda senast tisdag 21mars 12:00
Välkommen!!

"Dofter för hälsa och fröjd"
Har du tänkt på att en doft kan öppna minnen och skapa trivsel eller obehag på sekunder.
Jag tänker berätta lite om hur örter och kryddor används som medicin, skönhetsmedel och parfym sedan urminnes tider.
Följ med mej på näsans väg genom historien den 12 april klockan18 till 20. Lokal: ABF, Fredsgatan 18 i Örebro.
Anmälan görs till kansliet 673 21 06 eller anmalnyagruppen@srforebro.se
Anmälan tillhanda senast tisdag 11 april 12:00
Välkommen!!

Studebesök hos Play Productions som gör musik.
Plats: Kaserngården 8B
Vi gör ett studiebesök på Play Productions. Det är dom som bland annat har gjort Boris René låtar till melodifestivalen.
Vi får veta hur en låt tillkommer. Prata med Tim Larsom som är låtskrivare och som har gjort en del kända låtar inte bara i Sverige.
När: 26 april klockan18:00 till cirka20:30
Anmälan görs till kansliet 673 21 06 eller anmalnyagruppen@srforebro.se
Anmälan tillhanda senast tisdag 25 april 12:00.
Välkommen!!!
NYA Gruppen via Dan

Åsmöte

Årsmötet för 2016 har nu avverkats. Inga speciella ändringar blev i styrelsen men glädjande nog så fick vi ihop en valberedning bestående av Mickael Carlsson, sammankallande, Cecilia Ramstedt och Kerstin Peterson. Lycka till i ert arbete.

Kära punktskrift
Vilket liv vi har fått tillsammans du och jag! Du skänker mig trygghet genom att ge orden till mina fingrar. Du är ett stöd i alla sammanhang. Du finns runt armen och ser till att jag kommer i tid, du är lätt att ha med sig i väskan och du behöver inte el för att fungera.
Kommer du ihåg när vi tillbringade ett veckoslut i Abisko och vi blev insnöade på hotellet och strömmen försvann. När stormen tjöt runt knutarna låg jag under täcket med dig och läste tills fingertopparna ömmade. Det är ett mysigt minne.
Utan dig hade jag inte klarat av de svåra passagerna i livet.
Vårt samspel syns tydligt i offentliga sammanhang när jag står framför en publik. Med dig framför mig kan jag känna mig trygg och säker.

Och jag kommer aldrig att glömma den där gången när du räddade mig från att förväxla huvudvärkstabletter med lavemangsmedicin på apoteket. Då fanns du där som en transperent hjälte. De flesta lägger inte ens märke till dig, men jag ser dig tydligt när jag känner din närvaro.
En gång fick du mig att hitta till rätt våning när jag skulle på en viktig anställningsintervju. Då förstod jag att du alltid skulle vara en del av mig. Jag kommer aldrig att kunna tacka dig nog för den gången och alla andra gånger som du sett till att jag har befunnit mig på rätt plats vid rätt tid.
Jag ville bara berätta för dig att vi hör samman du och jag. Du med din upphöjdhet och jag med min fingertoppskänsla. Vi är helt enkelt som handen i handsken!
Trots min långa kärlek till dig, så känner jag fortfarande lika mycket som när jag först mötte dig för omkring 50 år sedan. Jag tröttnar aldrig på att beröra dig och du får mig att känna mig som en hel människa.
Din Lena
Av Lena Nisula Wester

Mattips
Recept för 4 personer.
Citronbakad lax med gurkraita och dillbulgur.

Ingredienser:
• Bananschalottenlök
• Bulgur
• Citron
• Dill
• Gurka
• Laxfilé
• Rysk yoghurt
• Sallad
• Olivolja
• Salt

Gör såhär:
1. Sätt ugnen på 250 grader.
2. Gurkraita: skiva 1 gurka och lägg i en skål. Rör ner 1 dl rysk yoghurt, finrivet skal av 1 citron och smaka av med lite ¾ tsk salt.
3. Lägg ca 600g laxfilé i en smord ugnsform. Ringla över lite olivolja, pressad saft av den använda citronen och ¾ tsk salt. Tillaga mitt i ugnen 15-20 minuter, eller tills laxen är klar.
4. Tillaga 3 dl bulgur enligt anvisningarna på förpackningen.
5. Skiva 1 bananschalottenlök och lägg i en salladsskål. Blanda ner bladen från 1 kruka sallad. Ringla över lite god olivolja och salt (gärna flingsalt).
6. Blanda kokt bulgur med 1 ask dill.
7. Servera citronbakad lax med gurkraita, dillbulgur och grönsallad.
Av Åsa Lindeberg

I lumpen

Jag kommer ihåg
när i lumpen jag låg.
Jag ville ha permis en gång.
Där fanns en fänrik Läng.
Han skrek för full hals:
"Nej, det går inte alls."
Kors i allsinn dar,
vad arg jag var.
Jag tänkte som så,
jag sticker ändå.
jag var borta i dagar två,
Tänkte nog det illa skulle gå.
Jovisst! Där stod fänrik Lång.
Han skrek: In i kurran på en gång.
Tre dagar fick jag galler skaka,
dit ville jag icke mer tillbaka.
Av Åke Minsberg

Fortsättning på krigarlivet.
Hej alla glada läsare, nu är krigaren här igen. Jag vet inte hur roligt det var att följa mina bravader i kronans tjänst, nu tänkte jag i alla fall komma med en fortsättning på krigarlivet.
Det har gått en tid och vi lär oss mer och mer. Vi kastar handgranater, står i givakt och kan ta isär och sätta ihop våra pistoler om det vore så mitt i natten. Vi har varit på regementet i Karlstad en hel vecka. Satt upp ett sjukvårdstält och visat hur det går till att ta hand om sårade soldater.
Jag har även sett till att bli nedflyttad till andra plutonen. Så nu blir det ingen befälsutbildning för min del. Om detta var bra eller dåligt är svårt att veta. Hur gick detta till: Jo, jag började slarva med att göra honnör när jag mötte en befälsperson och så hörde jag lite dåligt då och då. En gång råkade jag skratta vid uppställning. "Vad skrattar ni åt"? Frågade kaptenen. "Ingenting" sa jag. "Då är ni väl inte riktigt klok" sa han. Det var väldigt bra sagt, det kunde jag använda vid flera tillfällen, när någonting som skulle göras. Då kunde jag säga: Räkna inte med mig, jag är ju inte riktigt klok. Ett par gånger tog jag nattpermis. Då fick jag permissionsförbud. Jag blev kommenderad att jobba i stallet en vecka. Det gjorde mig ingenting, jag var ju van vid hästar sedan bonddrängstid. Jag kände även bli handräckning i köket. Det var inte mycket till straff. Det var ju bara roligt. Där fanns ju flickorna. Apropå flickor så hade jag en brevvän, en glasblåsardotter från Kosta. Hon hette Barbro och var brosdotter till Georg Rydeberg. Hon skulle hälsa på sin farbror som bodde i Nacka. Vi bestämde att träffas i Stockholm över en helg. Då behövde jag en dags permission, vilket jag inte fick, så klart. Jag låg ju inte så bra till just då.
Vad gör man då? Jo, man sticker ändå, jag hade ju mina planer. Det var väldigt trevligt i Stockholm. Vi var på Skansen, åkte båt till Drottningholm. Vi var till Kärsö och badade. Jag var med till Nacka, tänka sig, en fattig trädgårdsdräng från Värmland fick träffa den stora skådespelaren, som jag sett så många gånger på bio. Det var stort!
Ja, det var roligt varje dag där i Stockholm, men allt har ett slut och det blev en tid för mig att åka tillbaka i Nora. Det var inte utan ängslan jag steg fram till kaserngrindarna. Vad skulle nu hända? Jo, där stod han, Fänrik Lång. "Nu är det klippt", sa han. Tre dagar i arresten och så var jag inget befälämne längre. Det var inte direkt ro likt att sitta inspärrat, men det gick och jag längtade inte tillbaka dit. Mitt mål var nått och i fortsättningen skötte jag mig exemplariskt, fick till och med beröm ibland.
Tiden gick och det blev höst. Allt blev blött och lerigt. Mycket kravlande i leran. Sätta upp och plocka ned tält i regnväder, det är inte roligt. Vi var en gång till Örebro och hade en övning tillsammans med I 3, det regnade mer eller mindre i fyra dagar. Allting blött, blött. När vi åkte från Örebro hände det en mindre bra sak. Vi åkte buss och hade våra ryggasäckar blev förstörda, inte bra. Det blev en extra utgift för alla skattebetalare. Det blev vinter och vi åkte till Dalarna på vinterutbildning. Kallt, mycket kallt och mycket snö. Men det gick detta också, allt har ju ände. Krigarlivet tog också det slut. Den 11 mars 1950 var det MUCK. Vilken härlig känsla att komma tillbaka i trädgården. Ingen som ropade uppställning och givakt hela tiden. Inte för att det var så besvärligt att ligga i lumpen, men nog var det bättre att gå i växthusen och lukta på blommorna jämfört med ett svettigt logement.
Jo, men visst. Och hur gick det med den lilla glasblåsarflickan från Kosta? Det skickades några brev och var till Kosta en gång också. Men, det är ju så att det växer ogräs på den stig som ej vandras så ofta. Så den romansen tog slut. Men, sedan var det så att det var en annan som var bestämd för mig. Vi får se, kanske kommer det med i nästa skrivelse. Lev väl och tänk goda tankar. Kram från Åke.
Slutord
Så var tidningen klar för den här gången. Missa nu inte att anmäla dig till distriktets årsmöte. Det är då du kan påverka vad vi ska göra under 2017. Ha nu en fortsatt härlig vår. Om du inte prenumererar på tidningen men har upptäckt att du efter det här numret vill fortsätta ha tidningen för att få information om allt som händer så kontakta kansliet så sätter vi in dig i vårt prenumerationsregister.

Redaktör: Charlotte Åkerlind, telefonnummer 019 673 21 05, 072 544 50 84, e-post: charlotte.akerlind@telia.com
Kansli: Leif Stockhult, telefonnummer 019 673 21 06 måndag till torsdag 9 till 12, e-post srf.orebro.lan@telia.com

Bilaga 1 Thomssons nyhetsbrev.
Nr 3 23 februari
Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, SRF.
Innehåll
Trendbrott i medlemsutvecklingen
Läget i LSS-utredningen
Nytt från funktionshinderdelegationen
Tågbiljetters otillgänglighet
Anmäl intresse för nordisk konferens
Datum att notera
Trendbrott i medlemsutvecklingen
Under väldigt många år har SRF:s medlemsantal långsamt sjunkit. Men förra året skedde ett trendbrott. År 2016 ökade medlemsantalet med 299 synskadade medlemmar och 282 stödjande medlemmar, jämfört med år 2015.
Den 31 december 2016 hade SRF totalt 12276 medlemmar varav 8849 synskadade. Femton distrikt ökade sitt medlemsantal under 2016. 1784 personer blev nya medlemmar under året. Samtidigt fanns 847 personer som antingen begärde utträde eller lät bli att betala sin medlemsavgift under 2016.
Låt oss glädjas över trendbrottet! Ett bra sätt att fortsätta arbetet med ökning av medlemsantalet är att kontakta alla som inte betalar sin medlemsavgift. För ett samtal med dem och fråga vad de vill ha ut av föreningen, samtidigt som ni påpekar att de måste betala medlemsavgift för att vara medlemmar.
Läget i LSS-utredningen
LSS-utredningens sakkunniga och experter har nu haft sitt andra möte. LSS står ju för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och utredningen ska lämna sina förslag till regeringen i oktober 2018.
Vid utredningens möte diskuterades huvudmannaskapet för personlig assistans. Idag delas det av kommunerna och staten. Många förordade ett samlat huvudmannaskap, men åsikterna gick isär gällande var det skulle ligga.
Vidare diskuterades behovet att närmare definiera vissa begrepp som används i lagen, såsom "goda levnadsförhållanden", "delaktighet", "självständighet" och "att leva som andra". Här ansåg de flesta att begreppen i sig är tydliga, men att lagen måste ändras så att insatserna ska leda till att dessa begrepp får konkret innehåll. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att individen får tolkningsföreträde, det vill säga att individens syn på vad exempelvis delaktighet eller självständighet innebär för henne eller honom, väger tyngst vid bedömningen av rätten till en insats. Ett sådant tolkningsföreträde är dock kontroversiellt, och gillas inte av alla.
Utredningens sakkunniga och experter kommer nu att träffas ungefär varannan månad. Ännu finns inga konkreta förslag framtagna. Jag har betonat att insatsen ledsagning behöver en noggrann genomlysning.
Nytt från funktionshinderdelegationen
Regeringens funktionshinderdelegation hade möte den 20 februari. Statsrådet Åsa Regnér (S) medverkade under första halvan av mötet, och sedan leddes mötet av hennes statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson.
Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) pratade om vikten av rättigheter och att vi måste hävda dessa. Hon har överlämnat en skrivelse om en oberoende MR-institution (MR = mänskliga rättigheter) till riksdagen, där ett förslag kommer att tas fram av konstitutionsutskottet.
Funktionshinderrepresentanterna tog upp en diskussion om den översyn av statsbidraget till funktionshinderorganisationerna som Socialstyrelsen nu genomför. Det framfördes att det är viktigt att organisationerna kan bidra med synpunkter i denna fråga.
En fråga som togs upp var om inte samordningen av exempelvis funktionshinderdelegationen egentligen borde ligga hos demokratiministern istället för på socialdepartementet. Statsråden menade att det viktigaste inte var vem som höll i detta. De hänvisade till att en sådan förändring var en fråga för statsministern.
Ett annat intressant inslag var ett föredrag av Olle Lundberg, ordförande i kommissionen för jämlik hälsa. De ska lämna sitt slutbetänkande till regeringen den 31 maj. Kommissionen kan se en tydlig koppling mellan välfärd och hälsa. Man har dock inte specifikt studerat funktionshindersammanhang. En orsak är brist på tillförlitlig statistik.
Slutligen meddelades att nästa statspartsmöte för uppföljning och implementering av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir i New York den 13 till 15 juni. Nästa möte i funktionshinderdelegationen är planerat till den 29 maj.
Tågbiljetters otilllgänglighet
I samband med Konsumentverkets funktionshinderråd den 16 februari hade undertecknad (Håkan Thomsson) ett möte med generaldirektören och tillika konsumentombudsmannen Cecilia Tisell samt berörda tjänstemän angående svårigheterna för synskadade och teknikovana personer att köpa och betala tågbiljetter. Även önskemålet om att det ska räcka med ett enda telefonsamtal för biljettbokning och ledsagarbeställning togs upp.
De flesta reseföretag har slutat med biljettförsäljning via telefon. Befintliga biljettautomater är otillgängliga, och ledsagarna som bokas genom Jernhusens och Trafikverkets ledsagarportal får inte hjälpa till med biljettköp. Rimligt vore att den ledsagare som man bokar i samband med sin tågresa skulle fungera som ledsagare allmänt på stationen, till exempel hjälpa till med biljettautomater, eller visa var kiosken eller toaletten finns. Detta ingår alltså inte i deras uppgift idag.
Den som inte kan använda dator eller smartphone blir i många fall utestängd från att kunna köpa resor på egen hand. Ett exempel på detta är om man vill åka med MTR Express som trafikerar sträckan Stockholm-Göteborg. De säljer inte biljetter över disk. Visserligen kan man köpa biljett ombord, men om man ska åka i flera timmar vill man rimligen i förväg veta om man kan få en sittplats på sträckan. De säljer biljetter via hemsida och mobilapp, men dessa är otillgängliga för synskadade.
SJ har infört en avgift på 100 kr för beställning via telefon. Personer med funktionsnedsättning kan slippa denna kostnad om de använder vissa knappval när de ringer till SJ, men hur många vet om det? SJ vill inte sprida denna information då de är rädda att avgiftsfriheten "missbrukas".
När det gäller betalning av biljetter så har SJ två alternativ, som gäller oavsett om biljetterna bokas via hemsidan, appen eller via telefon. Det går endast att betala med kort eller med faktura, som levereras via e-post. Köp via faktura förutsätter att man kan legitimera sig med mobilt bank-ID, oavsett vilken försäljningskanal man använder. Om man inte har tillgång till en smartphone eller på egen hand kan läsa kortnumret är det alltså omöjligt att betala för tågresan. Om man löser själva betalningen så kan man endast få biljetten levererad via e-post eller som sms. Tidigare fanns möjligheten att få pappersbiljetter tillsammans med en pappersfaktura med posten, men den möjligheten har tagits bort.
Med Konsumentverket förde jag en diskussion om vilka krav som är rimliga att ställa på de olika aktörerna. Vi konstaterade att liknande problem även finns för synskadade som vill resa med långfärdsbussar. Konsumentverket lovade att titta på frågorna och återkomma med tankar om vilka rättigheter man har såsom synskadad konsument.
Anmäl intresse för nordisk konferens
Vartannat år ordnas en så kallad utvidgad nordisk konferens för synskadade, ofta benämnd UNK. 2017 genomförs UNK på Fuglsangcentret i Fredericia i Danmark den 8 till 12 oktober.
Temat för årets konferens är "kommunikation", såväl inom organisationerna som utåtriktad. Hur kommunicerar vi med befintliga och potentiella medlemmar? Hur använder vi olika medier i vår kommunikation, internt och externt? Och hur kommunicerar vi med politiker och beslutsfattare?
Varje nordiskt land har ungefär tio deltagare inklusive ledsagare. Eftersom konferensen täcker breda områden bör den svenska delegationen bestå av deltagare med olika kompetenser och erfarenheter. Deltagarna förväntas medverka på olika sätt under konferensen, framförallt genom att bidra i kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Varje delegation ansvarar för att hålla i vissa pass, göra presentationer, föra anteckningar och redovisa grupparbeten. Vid hemkomsten ska nyvunna kunskaper kunna användas för att utveckla vår verksamhet. Konferensspråket är skandinaviska.
Den svenska delegationen utses av SRF:s förbundsstyrelse. Intresseanmälan, med namn, kontaktuppgifter och motivering, skickas per e-post, senast den 12 mars, till Anette Johnsson:
anette.johnsson@srf.nu
Frågor besvaras av SRF:s handläggare Cecilia Ekstrand som ingår i planeringsgruppen för UNK. Hon nås på tfn 08-39 91 19.

Datum att notera
Här följer några datum som kan vara bra att notera:

• Torsdag 9 mars, organisationsrådet sammanträder i Enskede (SRF-salen)
• Fredag till söndag 5 till7 maj, träff för synskadade med neuropsykiatriska funktionshinder, plats Almåsa
• Fredag till söndag 12 till14 maj, Arbetsgivarkonferens på Almåsa
• Fredag 1 september, organisationsrådet sammanträder i Stockholm (Gotlandssalen)
• Torsdag 21 september, konferens om syntolkning, plats Stockholm
• Fredag till söndag 29 september till 1 oktober, temakonferens för synskadade egenföretagare, plats Almåsa

HÅKAN THOMSSON
Tfn 08-39 91 11
E-post hakan.thomsson@srf.nu

Nyhetsbrevet finns även på vår webbplats: www.srf.nu
Nr 4 7 mars
Innehåll
Kristina Ahlinder fick ljudbokens hederspris
Planeringen för Almedalen har startat
Frukostseminarium om politik och juridik
Nominera till SRF:s ögonvårdspris
Reversinlåningen öppen till 31 mars
Kristina Ahlinder fick ljudbokens hederspris
Kristina Ahlinder, VD för Förläggareföreningen, har tilldelats Synskadades Stiftelses hederspris på ljudboksområdet. Prisutdelningen skedde vid Storytels ljudboksgala på Vasateatern i Stockholm på kvällen den 7 mars. Prisutdelare var SRF:s första vice ordförande Victoria Öjefors Quinn.
För ungefär tio år sedan kämpade SRF och Förläggare föreningen gemensamt för att momsen på ljudböcker skulle få vara densamma som för "vanliga böcker". EU-kommissionen ansåg inte ljudboken vara en bok, ett synsätt som SRF och Förläggare föreningen alltså motsatte sig.
Efter ett hårt intressepolitiskt arbete fick ljudboken ha samma momssats som "den vanliga boken". Det var mycket viktigt för ljudbokens utveckling. Förlagen vågade producera, och läsarna hade råd att köpa ljudböcker. Kristina Ahlinders insats var mycket betydelsefull för att nå detta politiska resultat.
Planeringen för Almedalen har startat
Söndagen den 2 juli drar årets Almedalsvecka igång i Visby. SRF kommer att finnas på plats från starten och ända fram till söndagen den 9 juli. SRF-delegationen, bestående av fyra förbundsstyrelseledamöter och flera tjänstemän, kommer att avlösa varandra så att vi hela tiden finns på plats med fyra personer.
I fjol gjordes en undersökning av arbetsgivares attityder till synskadade. Resultatet var nedslående. Denna fråga kommer att bli en av de saker som SRF ska uppmärksamma genom samtal med politiker och arbetsmarknadens parter.
Frukostseminarium om politik och juridik
Hur är det med rättighetslagstiftning, vad bestämmer politikerna och vad bestämmer domstolarna? Detta var frågor som dryftades på Lika Unikas frukostseminarium den 23 februari. Plats var Lika Unikas kansli på S:t Eriksgatan 44 i Stockholm.
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) stod i centrum för diskussionen. I panelen satt Bengt Westerberg, socialminister 1991 till 1994 då LSS kom till, Benny Lindholm, förvaltningsrättsfiskal från Uppsala, och Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundens Samarbetsorgan. Diskussionsledare var Lika Unikas ordförande Maria Johansson. Bland de 20 åhörarna fanns Leif Jeppsson, Kaj Nordquist och Håkan Thomsson från SRF. Efter en inledande utfrågning gavs åhörarna möjlighet att ställa sina frågor till panelen.
"Land ska med lag byggas", är ett citat från Upplandslagen från 1200-talet. Benny Lindholm menade att det var upp till politikerna att formulera lagen så att domstolarna tolkar den så som det är avsett. Vad som är avsett försöker domstolen finna i de så kallade förarbetena, framförallt i den proposition från regeringen som ligger till grund för lagen samt i riksdagsutskottets yttranden. Det räcker alltså inte att läsa lagen, man måste veta vad som står i förarbetena också. Detta är säkert inte så konstigt för en jurist, men inte lika självklart eller enkelt för den enskilde medborgaren.
En diskussion handlade om huruvida det kommunala självstyret är något som domstolarna vanligtvis tar i beaktande. Kan det innebära att kommunalekonomiska överväganden görs av rimligheten i olika insatser? En annan viktig aspekt är att rättigheterna i LSS är individuella, vilket gör det svårt att jämföra olika individers behov av en insats.
Bengt Westerberg menade att politikerna måste följa hur domstolarna dömer, och om de anser att domstolarna tolkar lagen fel måste politikerna lägga förslag om ändringar i lagen. Panelen ansåg att rättshjälp skulle behövas för att den enskilde bättre skulle kunna hävda sin rätt i förvaltningsdomstolarna.
En annan fråga som kom upp var huruvida FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning borde bli svensk lag. Benny Lindholm menade att det vore olyckligt. Metoden bör vara att anpassa svensk lagstiftning så att konventionen uppfylls. Om konventionen i sin helhet skulle göras till lag blir det sedan väldigt svårt att ändra den. Domstolarnas tolkning av en sådan lag skulle bli helt avgörande. I praktiken är det ju närmast omöjligt att ändra själva FN-konventionen eftersom den är en överenskommelse mellan ett stort antal stater.
Ja, det där med politik och juridik tål att fundera över. Men konstateras kan väl att ju tydligare lagar som skrivs, och ju precisare förarbetena är, desto mindre tolkningsutrymme lämnas åt domstolarna.

Nominera till SRF:s ögonvårdspris
Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris är en uppmuntran till yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser inom ögonområdet. Prissumman är på 100000 kronor, och kan delas av flera pristagare.
Prisutdelningen kommer att ske vid SRF:s kongress i Malmö den 26 till 29 oktober. Förra gången ögonvårdspriset delades ut var vid SRF:s 125-årsjubileum i Örebro år 2014.
Nominera genom att fylla i blanketten som finns på
www.srf.nu/ogonvardspriset
eller skicka mejl till neven@srf.nu
För frågor så kontakta Neven Milivojevic, som ansvarar för forsknings- och ögonvårdsfrågor på SRF. Han nås på tfn 08-39 93 36.
Vilken person och vilken insats tycker du ska belönas?
Sista dag för nominering är den 30 april.
Reversinlåningen öppen till 31 mars
Synskadades Stiftelses reversinlåning är öppen fram till den 31 mars. Därefter kommer den vara stängd en längre tid.
Reversinlåningen är en möjlighet för SRF:s distrikt och föreningar samt närstående stiftelser att placera pengar till en bra ränta, för tillfället 3,0 procent. Detta är alltså inte tillgängligt för privatpersoner.
För mer information så kontakta Anna Petrén Lantz på tfn 08-39 93 14, men gör det i god tid före den 31 mars.
HÅKAN THOMSSON
Tfn 08-39 91 11
E-post hakan.thomsson@srf.nu
Nyhetsbrevet finns även på vår webbplats: www.srf.nu

Kallelse
Till alla medlemmar i SRF Örebro län
Du kallas till SRF Örebro läns distrikts årsmöte.
Tid: Lördag 8 april 2017 klockan 13 00 till 17 00
Plats: Åkerby herrgård, Fåsjöhyttan, Nora
Du som stödjande medlem har förslags- och yttranderätt, men inte rösträtt. Det betyder att du kan göra din stämma hörd genom att skicka in förslag (sk motion) till årsmötet samt yttra dig i de olika frågorna på mötet. Förslag ska vara inne till kansliet senast 25 mars via brev eller e-post.

Du anmäler dig till din kontaktperson i resp. lokalförening eller kansliet senast torsdag 30 mars.
SRF Bergslagen: Irene Broström 0 5 8 7 254 56
SRF Karlskoga: Kristina Johansson 0 5 8 6 414 12, 070 66 06 981
SRF Sydnärke: 019 57 85 59
SRF Örebro kommun: Roger Alexandersson 076 708 44 02
Kansliet: 019 673 21 06 eller e-post srf.orebro.lan@telia.com

Vi bjuder på smörgåstårta, dryck, kaffe och kaka så har du några önskemål om special kost så meddela detta vid din anmälan.
OBS! Det här är enda kallelsen som skickas ut. Vill du ha resten av årsmöteshandlingar så kontakta kansliet senast 1 vecka innan.

Välkommen önskar styrelsen för SRF Örebro län.
Årsmöte Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län

Arbetsnämndens årsmöte äger rum klockan 15 00 onsdagen den 29 mars 2017. Sammanträdet hålls på Länsstyrelsen, stortorget, Örebro.
Vänligen anmäl deltagande till ragnhild.christiansen@lansstyrelsen.se eller telefon 010 224 87 01 senast 25 mars 2017.
Välkommen! Maria Larsson
Förslag till dagordning.

1 Sammanträdets öppnande
2 Utseende av justeringsman
3 Fastställande av dagordning
4 Verksamhetsberättelse
5 Räkenskapssammandrag och revisionsberättelse
6 Fråga om ansvarsfrihet
7 Val av styrelse
Ordförande Maria Larsson (omval)
Vice ordförande Ove Nilsson (omval)
Kassör Sofia Pettersson (omval)
Sekreterare Ragnhild Christiansen (omval)
Ledamöter Ingalill Eriksson, Anita Öjendal, Inger Granström, Margareta Viklund, Sonja Cederlöf (omval på samtliga)
8 Val av arbetsutskott
9 Firmateckning
10 Val av revisorer
Revisorerna Kenneth Svanestrand och Göran Pettersson (omval)
Revisorsuppleanter Marianne Hermansson och Lars Hammarström (omval)
11 Skrivelser
12 Ansökningar om bidrag
13 Rapporter
14 Övriga frågor
KMA-dagen 5 april 2017
Ansökningsförfarande & riktlinjer för bidrag
Årlig kontaktträff diskussion
15 Avslutning