Ulrika Norelius – Kanslichef
08-39 92 31

Camilla Lindgren – Administratör och samordnare
08-39 91 44

Linje av prickar i olika färger

Intressepolitik

Per Wictorsson – Verksamhetschef
08-39 93 36

Anna Quarnström – Förbundsjurist
08-39 92 48

Rosanna Nordquist – Administratör
08-39 91 15

Sakkunniga handläggare

Cecilia Ekstrand – Sakkunnig habilitering, punktskrift (barn), utbildning (grund- och gymnasieskola), barns rättigheter, nordiskt samarbete, EBU, WBU, SKRS, övergripande funktionshinderspolitik.
08-39 91 19

Henrik Götesson – Sakkunnig rehabilitering, punktskrift (vuxna), IT-hjälpmedel, digitalisering, syntolkning, äldrefrågor, vård.
08-39 91 49

Jimmy Pettersson – Sakkunnig rehabilitering, fysisk tillgänglighet, resande, ledarhundar, arbetsmarknad.
08-39 94 46

Lennart Karlsson – Sakkunnig högskolefrågor, arbetsmarknad, nyanlända, generell funktionshinderpolitik, allmänna remisser, LSS, ledsagning, syn- och hörselinstruktörer.
08-39 91 60

Internationellt utvecklingssamarbete

Annika Örnstedt – Internationellt utvecklingssamarbete och ekonomi
08-39 91 13

Eva Nilsson – Internationellt utvecklingssamarbete och projekt
08-39 91 72

Linje av prickar i olika färger

Medlems- och uppdragsverksamhet

Gunilla Söderström – Verksamhetschef
08-39 92 34

Jeanet Kjöller – Kanslisamordnare, medlemsengagemang och rekrytering
08-39 92 65

Christine Heli – Handläggare barn- och föräldraverksamhet
08-39 92 46

Lena Nisula Wester – Handläggare punktskriftsverksamhet
08-39 91 70

Paulina Korbak – Handläggare Norrmans Fond och SRF Go – synskadades egen resebyrå
08-39 92 90

Johanna Olin – Ej i tjänst
08-39 91 77

Robert Lindblom – Handläggare medlems- och organisationsutveckling
08-39 91 91

Lars Karlström – Medlemsombud Synlinjen
08-39 91 21 

Linje av prickar i olika färger

Ledarhundsverksamhet

Elisabeth Ravstis – Enhetschef
08-39 91 96

Annette Grönholm – Ledarhundskonsulent, support, orosanmälningar
08-39 91 92

Drifa Gestsdottir – Ledarhundskonsulent
08-39 91 97, 0765-39 91 97

Jessica Helin – Administratör
08-39 91 73

Fanny Strömberg – Ledarhundskonsulent
08-39 92 47, 0765-39 92 47

Jennie Lindhé – Ledarhundskonsulent, veterinära frågor samt pensioneringar
08-39 91 93

Laila Tapper – Ledarhundskonsulent 
08-39 91 98, 0765-39 91 98

Susanne Haglund – Handläggare
08-39 91 35

Linje av prickar i olika färger

Kommunikation och marknad

Eva Vallin – Verksamhetschef samt pressfrågor
08-39 93 23

Kari Agger – Ej i tjänst
08-39 92 99

Monica Walldén – Redaktör förbundstidningen Perspektiv, Synpodden
08-39 90 12

Sofia Abrahamsson – Ansvarig digitala kanaler
08-39 91 53

Pernilla Förnes – Grafisk formgivare

Amanda Schulin - Pressekreterare
08-39 91 75

Anne-Lie Telning – Administratör informationsmaterial
08-39 91 61

Register och givarservice

Boris Samuelsson – Administratör deltid

Cecilia Weiss – Projektledare insamling, Valpkalendern
08-39 92 98

Eva Augustsson – Kundtjänst insamling
08-39 91 16

Helene Cranser – Projektsamordnare, medlemsregister
08-39 92 78

Josefine Jälmestål – Projektsamordnare Valpkalendern, insamling och utveckling
08-39 91 17

Katarina Viklund – Kundtjänst och samordnare insamling
08-39 91 23

Yvonne Gille – Kundtjänst och administration, administration SRF Folkbildning
08-39 92 32

Linje av prickar i olika färger

Administration

Patrick Larsson – Verksamhetschef
08-39 92 55

Ekonomi

Kenneth Östlund – Controller
08-39 91 18

Sara Ludvigsson – Redovisningsansvarig
08-39 93 32

Sonja Gatti – Utbetalningar
08-39 92 06

Teknik

Claudio Quitral – IT-drift, datorstöd
08-39 92 23

Kent Forsmo – IT-drift, datorstöd
08-39 93 42

Kenny Ståhl – IT-drift, datorstöd
08-39 92 26

Lön

Maria Westling – Löneadministratör
08-39 91 47

Anna-Lena Thomsson – Löneadministratör

Arne Jungelin – Studieombudsman SRF Folkbildning
08-39 93 33

Anna Wallsten – Arkivarie, Synskadades museum
08-39 92 45

HR/Personal

Mikael Strömberg – Arbetsgivarstöd för distrikt och föreningar
08-39 91 66

Lova Lonér – HR-ansvarig, ej i tjänst
08-39 91 52