SRF Blekinge

Jan-Åke Hansson
0455-122 54
070-582 50 83
jan-ake.hansson@srf.nu

SRF Bohuslän

Camilla Svensson
073-823 70 75
camilla.svensson@srf.nu

SRF Dalarna

Patrik Hellström
0243-79 99 90 / 0765-39 92 74
patrik.hellstrom@srf.nu

SRF Gävleborg

Lars Engberg
08-39 91 64
070-301 62 69
lars.engberg@srf.nu 

SRF Göteborg

Jenny Bramstång
072-332 01 09
jenny.bramstang@srf.nu 

SRF Halland

Ulrika Sonesson Wiland
035-18 76 95
ulrika.wiland@srf.nu

SRF Jämtlands län

Vakant

SRF Jönköpings län

Julia Lindahl
036-299 10 15
072-141 39 53
julia.lindahl@srf.nu 

SRF Kalmar län

Anders Engström
0480-466 108
anders.engstrom@srf.nu 

Mike Nduwimana
073-507 57 14
Mike.Nduwimana@srf.nu  

SRF Kronoberg

Jan Karlsson
0470-57 51 25
070-663 72 89
jan.karlsson@srf.nu

SRF Norrbotten

Vakant

SRF Skaraborg

Britt Artursson
0511-34 79 70
britt.artursson@srf.nu

SRF Skåne

Henrik Eldh
040-777 75
henrik.eldh@srf.nu 

Anna Balte
073-518 20 33
anna.balte@srf.nu 

SRF Stockholm och Gotland

Pia-Lena Krischél
08-462 45 19 
pia-lena@srfstockholmgotland.se 

Sofia Naesström
08-462 45 17
sofia@srfstockholmgotland.se 

Christoffer Örnevik
08-462 45 20
christoffer@srfstockholmgotland.se

SRF Stockholms stad

Eva Hildursmark
08-452 22 02
eva.hildursmark@srfstockholm.se 

Håkan Thomsson
08-452 22 07
hakan.thomsson@srfstockholm.se   

SRF Sörmland

Petra Stanzl
016-12 30 10
070-812 50 30
petra.stanzl@srf.nu

SRF Uppsala län

Nanna Nygren
018-56 09 23
nanna.nygren@srf.nu

SRF Värmlands län

Annika Östling
070-639 90 15
annika.ostling@srf.nu

SRF Västerbotten

Ann Lindmark
090-695 10 05
ann.lindmark@srf.nu 

SRF Västernorrland

Frida Karlander
076-539 92 25
frida.karlander@srf.nu

SRF Västmanland

Åsa Blom
021-83 05 12
076-165 34 94
asa.blom@srf.nu 

SRF Älvsborg

Frida Craft
033-10 63 08
frida.craft@srf.nu

SRF Örebro län

Roger Alexandersson 
072-738 04 50
roger.alexandersson@srf.nu

SRF Östergötland

Johan Pettersson
072-714 00 58
johan.pettersson@srf.nu