7 Februari kl. 09:00

 

Anmälningsregler

Många av våra studiecirklar är väldigt populära, och det är vi både glada och stolta över. Deltagarantalet måste dock begränsas. För att så många som möjligt ska få plats och för att undvika orättvisor har vi därför fasta anmälningsrutiner inför cirkelstarten.

Första dag och tid för anmälningar till vårens cirklar är onsdagen den 7 Februari kl. 09.00. Anmälningar som görs före detta datum och klockslag, oavsett om de görs via mail eller telefon, kommer att räknas som ogiltiga och raderas. Anmälningarna är personliga och en deltagare kan alltså inte anmäla någon annan än sig själv till en cirkel.

Anmälningar till samtliga cirklar görs endast på tfn 08-452 22 00 eller via e-post anmalan@srfstockholm.se. Använd alltså inte våra direktanknytningar eller personliga e-postadresser när ni vill anmäla er till cirklarna.

I och med din anmälan godkänner du att cirkelledaren får ta del av din e-postadress och/eller telefonnummer.

Avgiften för att delta i våra cirklar varierar något. I vissa cirklar tillkommer kostnad för material. För deltagare som inte är medlemmar i SRF tillkommer en avgift på 250 kronor. Cirklar i SRF-ämnen och rehabilitering är kostnadsfria.

Om du är nyfiken men osäker på om en viss cirkel är något för dig, kan du vara med och prova gratis de 2 första gångerna. Meddela oss om du hoppar av så vi kan kalla in reserver.

Kurslitteraturen är gratis och finns på Daisy, storstil och punktskrift. Du kan få grundboken på två valfria media. Om inget annat anges är det Gotlandssalen som är lokal för cirkeln. Adressen är Gotlandsgatan 44 på Södermalm, en halvtrappa ner. Hiss finns. Vi byter portkod varje termin.