Årsmötet behandlar föreningens verksamhet under det gångna året. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning granskas och motioner behandlas. Årsmötet väljer föreningsstyrelse, samt ombud till distriktets möten och riksförbundets kongress.

Alla som är medlemmar i föreningen får komma på årsmötet. Stödmedlemmar får dock inte rösta. 
Både medlemmar och stödmedlemmar kan lägga motioner och komma med förslag till årsmötet.

Årsmöte 2024
Årsmöte 2023
Årsmöte 2022