Vad styrelsen gör
Styrelsen har till uppgift att se till att det som årsmötet och höstmötet har beslutat blir verklighet och att fatta andra beslut som behövs för att föreningen ska fungera demokratiskt.

Kontakta gärna en styrelseledamot om det är någonting du vill att föreningen ska göra. Om du vill kontakta hela styrelsen maila på styrelsen@srfstockholm.se 

Styrelsen har möten cirka en gång i månaden, dock inte under sommaren.

Styrelseledamöter SRF Stockholm Stad 2024-2025

Kaj Nordquist, Ordförande
Neptunistigen 1
165 71 Hässelby
kaj.nordquist@srfstockholm.se  
070-580 42 94

Mattias Lundberg, Ledamot 
Lingvägen 177, 8tr
123 61 Farsta
m.lundberg@telia.com  
070-523 52 95

Lillemor Högselius, Ledamot, Arbetsledare
Lingvägen 177
123 61 Farsta
lillemorhogselius@srfstockholm.se  
070-244 18 10

Carola Gioti, Ledamot
Åsögatan 60
118 29 Stockholm
carolagioti@hotmail.com  
073-726 11 46

Urban Fernquist, Vice Ordförande
Bergsunds strand 34 
117 38 Stockholm
urban.fernquist@telia.com 
072-506 81 81

Pia Stenberg, Ledamot
Lövholmsvägen 21
117 65 Stockholm
pia.stenberg@gmail.com  
073-872 98 67

Marie Bergström
Lingvägen 177
123 61 Farsta
marie.bergstrom1989@gmail.com
070-816 60 89

Joakim Centervik
Farstavägen 181
123 32 Farsta
joakim.centervik@gmail.com
070-325 67 25

Gunilla Thomsson
Gotlandsgatan 37
116 65 Stockholm
thomsson.gunilla@gmail.com
070-209 92 98