Nu är det dags att anmäla dig till höstens studiecirklar. Det gör du på

telefon 08-452 22 00 eller
anmalan@srfstockholm.se

OBS! kl. 09:00.

Anmälningar som görs före detta datum och klockslag, oavsett om de görs via mejl eller telefon, kommer att räknas som ogiltiga och raderas.

Anmälningarna är personliga och en deltagare kan alltså inte anmäla någon annan än sig själv till en cirkel