Länkar till närstående organisationer och grupper:

Attention Om ADHD och ADD
Autismforum
DBFK - De Blindas Fritidsklubb
DHR Riks
DHR Stockholmsavdelning
Forum Kvinnor och funktionshinder, FQ
FSDB Föreningen Sveriges Dövblinda, Stockholms län och Gotland
FUB
Funktionsrätt Stockholm
Funktionsrätt Sverige
Föräldrakraft Tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd
Hörselskadades Förening i Stockholm
Hörselskadades Riksförbund
Independent Living Stockholm STIL
MyRight Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening
Parasport Stockholm
SKKF, Synskadade Konsnärer och Konsthantverkares Förening
SRF Riks
SRF Stockholm Gotland
Svenska Glaukomförbundet
Svenska RP-föreningen
Sverigefinska Synskadadeförbundet SFSF
Sveriges Ledarhundsförare, SLHF
Synskadade i Fokus Ett debattforum av och för nysynskadade
Syskonbandet Kristna Synskadades Förening
US Riks

Länkar till myndigheter, politiker, tjänster, vård, etc:

Arbetsförmedlingen, platsbanken
Bostad Stockholm
Centrala Studiestödsnämnden, CSN
Diskrimineringsombudsmannen, DO
Fass
Folkhälsoinstitutet
Funka nu Om tillgänglighet på webben
Försäkringskassan
Iris Hjälpmedel
Konsumentverket
MFD Myndigheten för delaktighet
QLM Konsult - säljer IT-support speciellt riktad till personer med synnedsättning.
Region Stockholm
Regeringen
Riksdagen
Skolverket
Skolinspektionen
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
Stockholms stads hemsida om funktionsnedsättning
Stockholms syncentral
Sveriges syncentraler
Vårdguiden