Konsumentverket

Anmälan på webben: Konsumentverkets webbanmälan
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se 
Brev: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad.
Telefon: 0771–42 33 00

Många gånger kan det vara svårt att få information om vilka rättigheter och möjligheter vi har när synen inte är som den ska. Därför måste vi hjälpas åt att sprida information till varandra. Här kommer sådan information som vi tror att det är viktigt för alla medlemmar att känna till, för vi är också konsumenter. På dessa sidor hittar du information som rör olika typer av konsumentfrågor. 

Konsument när du reser
Som konsument med funktionsnedsättning har du möjlighet att till Konsumentverket anmäla om något inom flyg- och tågtrafiken inte fungerar som det ska. Det är viktigt att vi gör dessa anmälningar så att vårt resande ska kunna fungera och att vi ska kunna resa på ett tryggt och säkert sätt.
För flyg- och tågresor för personer med funktionsnedsättning, gäller följande

Flygresa
Anmälan - flygpassagerares rättigheter

Om din flygning omfattas av EU:s regler har du rätt till assistans och service från flygbolaget när du drabbas av ett inställt eller försenat flyg eller om du nekas att stiga ombord. Flygbolag måste informera dig om dina rättigheter när ditt plan är försenat, ställs in eller om du nekas ombordstigning. Om du inte har fått informationen som du har rätt till kan du göra en anmälan.

Tågresa
Anmälan funktionshindrades rättigheter

Det finns särskilda regler för tågpassagerare med en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Om du som funktionshindrad upplever brister som gör att du har svårigheter att resa som andra medborgare kan du anmäla detta till Konsumentverket.

Vad anmälan bör innehålla
Kontaktuppgifter till dig. Vilket företag du vill anmäla och beskriva tydligt varför du vill göra en anmälan mot företaget.

Andra anmälningar
Vad kan jag anmäla 

Konsumentorganisationer m.m.
Här hittar du kontaktuppgifter till konsumentorganisationer som ger dig opartisk och kostnadsfri vägledning om bank och försäkring, TV, telefoni och bredband samt el, gas och fjärrvärme.

Bank och försäkring
Ställa frågor om försäkringar, lån, betalningar, sparande och pension.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm,

tel. 0200 - 22 58 00

Till webbplats (konsumenternas.se)

TV, telefoni och bredband
Innan du kontaktar dem angående ett problem behöver du ha varit i kontakt med din operatör. Dels för att operatören ska ha en möjlighet att lösa ditt problem och dels för att de behöver veta vilket svar du fått för att de ska kunna gå vidare med ditt ärende.

Telekområdgivarna, Box 24157, 104 51 Stockholm. Tel 08-522 767 00 Till webbplats Telekområdgivarna

El, gas och fjärrvärme
Ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden och den är kostnadsfri. Byråns uppgift är också att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag.

Konsumenternas energimarknadsbyrå, Box 24226, 104 51 Stockholm.
Tel 08-522 789 50, kl. 09.00 - 12.00 måndag-torsdag.
Till Energimarknadsbyråns webbplats

Hallå Konsument
Som ett komplement till den kommunala konsumentvägledningen kan du kontakta Hallå Konsument. Hallå Konsument är en nationell upplysningstjänst som ger alla konsumenter i hela Sverige vägledning före och efter köp, avtal, råd i reklamationer och information för att du som konsument ska kunna göra hållbara val.

Vad är det för skillnad på den kommunala konsumentvägledningen och Hallå Konsument?

Konsumentvägledningen i kommunen erbjuder oftast:
Telefonrådgivning, personliga möten, tex bokade besök, vägledning i enskilda ärenden och kontakt med näringsidkare. Medling mellan konsument och företag, information och hjälp med anmälan till ARN, Allmänna reklamationsnämnden eller annan myndighet. Förankring och kontakt med det lokala näringslivet. Dessutom jobbar ofta den kommunala konsumentvägledningen förebyggande genom exempelvis att hålla föreläsningar i konsumenträtt, genom deltagande på mässor och utförande av marknadskontroller.

Hallå Konsument är en:
Nationell upplysningstjänst för tolv myndigheter och konsumentbyråer, varav Konsumentverket är en av myndigheterna. Hallå konsument erbjuder vägledning i olika typer av konsumentfrågor. På webbsidan kan du hitta artiklar, frågor och svar, guider och andra verktyg som hjälper konsumenter.

Tel: 0771-525 525,
E-post: info@hallakonsument.se
Brev: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad och chatt.
Webb: http://www.hallakonsument.se 

Konsumentlänkar:

www.hallakonsument.se 
www.telekomradgivarna.se  
www.konsumenternas.se 
www.arn.se
www.energimarknadsbyran.se