Välkommen att bli medlem hos oss.

Ring, maila eller fyll i formuläret nedan.
tel. 08-452 22 00
e-post ansokan@srfstockholm.se  
om du mailar, skriv: namn, adress, tel.nr, e-post och person.nr.

Medlemsavgiften är 250 kronor per år. Är du yngre än 31 år betalar du 100 kronor.

Du som är seende är välkommen att bli stödjande medlem hos oss. Du har då yttrande- och förslagsrätt på våra möten, men inte rösträtt. Annars är det samma villkor och förmåner som gäller.

Välkommen till oss!

Det här får du som medlem i SRF Stockholms Stad

Distrikt: Stockholm Gotland 
Lokalförening: Stockholm Stad