På Synskadades Riksförbunds sidor finns en hel del information om ögat och olika typer av ögonskador och ögonsjukdomar, men också om möjligheten att leva ett gott liv med synnedsättning.

Läs mer om synnedsättningar här