SRF Skåne ger ut ett Nyhetsbrev per kvartal, vilket kan fås på valfritt media. Region Skånes Taltidning Taltidning utkommer veckovis och kan fås på cd eller via dator. Kontakta kansliet om du önskar prenumerera. De flesta är kostnadsfria.