Hålls andra tisdagen i månaden.

Plats: Föreningslokalen om inte annat angetts.

Tid: Klockan 14.00 – 16.15

På mötet får du aktuell information och har möjlighet att ta upp frågor som är av vikt för dig eller övriga medlemmar.

Tisdagen 9 maj kl. 14.00-16.00 HD-chefen Marcus Ekblad kommer.

Tisdagen 13 juni kl. 14.00 -16.15 Rönneåbälgarna kommer och spelar.

Tisdagen 12 september kl. 14.00-16.00 Biblioteket om talböcker.

Tisdagen 10 oktober kl. 14.00 – 16.00 Ej klart.

Tisdagen 14 november kl. 14.00 -16.00 Peter Lundgren talar om stöd när man hör dåligt.

Tisdagen 12  december kl. 14.00 -16.00 Musikant.

Med reservation för eventuella ändringar.