SRF Sydöstra Skåne bildades 1977 under namnet ”Synskadades förening i Sydöstra Skåne” och antog 1988 namnet SRF Sydöstra Skåne.

Vi är en partipolitiskt oberoende intresseorganisation för synskadade personer i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Föreningen är en del av Synskadades Riksförbund (SRF) och är som lokalförening ansluten till SRF Skåne.

Vår förenings uppgift är att:

● Inom vårt område organisera synskadade och bereda medlemmar tillfälle att
överlägga i gemensamma angelägenheter.

● Tillvarata synskadades gemensamma intressen och verka för att synskadade fårmed övriga medborgare likvärdiga levnadsförhållanden.

● Bedriva verksamhet som stimulerar synskadade till ett aktivt och meningsfullt liv.