SRF NORRA SKÅNE

Angående angöringsplats för färdtjänst på Järnvägsgatan vid Hässleholm C.

 

15 oktober 2019 träffade representanter från Synskadades Riksförbund, Ulf Sjöström, Henrik Eldh och Maria Thorstensson kommunens representanter Karin Axelsson och Douglas Roth vid järnvägsstationen i Hässleholm. SRF ville med detta möte visa problemen med att det inte finns någonstans på Järnvägsgatan för färdtjänstfordon att stanna för att lämna eller hämta personer som ska resa med tåg eller buss. Vi visade hur Jernhusen planerat för synskadade inne i byggnaden med ledstråk och talande informationsenhet, så kallad Tågprator, direkt innanför entrén vid Järnvägsgatan. Kommunen å sin sida har vid senaste ombyggnad av Järnvägsgatan utanför stationen helt bortsett från behovet för personer med funktionsnedsättningar att ta del av vår järnvägsstation och bussterminal från Järnvägsgatan i och med att man inte skapade en angöringsplats för färdtjänst. Istället hänvisar man taxifordon till Magasinsgatan på andra sidan järnvägen och man har inte förstått alls att färdtjänst och taxi är två helt olika saker.

 

Vid mötet för två år sen var alla medverkande rörande överens om att detta är tokigt och att det ska ordnas en angöringsplats för färdtjänst på Järnvägsgatan. Ärendet skickas till tekniska förvaltningen så småningom som efter flera månader svarar att det finns en yta norr om stationens norra ingång för av och påstigning och därmed anser Hässleholms kommun att frågan är löst.

 

Ytan för av och påstigning fanns redan vid mötet 15 oktober 2019 men löser inte problemen med att det saknas en angöringsplats för färdtjänst. Denna yta har en hög trottoarkant som skiljer vägbana och gångytor, det är singel  på delar av gångytan och trångt med flera hinder i form av träd och betongbarriär. Här är alltså svårt för synskadade att ta sig fram och helt omöjligt för de som använder rullstol och rollator. När man reser med färdtjänst hjälper chauffören till vid av och påstigning ur färdtjänstfordonet och ofta behöver man hjälp till eller från entrén på stationen. När en färdtjänstresa använder av och påstigningsytan får chauffören inte lämna förarplatsen, gör han det riskerar chauffören att få böter och det har även hänt att parkeringsvakt kommit fram och satt böteslapp på fordonet medan chauffören hjälper person i eller ur fordonet. Poliser som passerar på Järnvägsgatan när färdtjänstchaufför hjälper person i och ur bilen på Järnvägsgatan utanför stationen har även varit mycket aggressiva mot färdtjänstchaufförer.

 

Det är nu dags att Hässleholms kommun agerar i frågan och tillser att man verkligen arbetar aktivt med funktionshinderfrågor och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. När tjänstemän på tekniska förvaltningen bestämt sig för att det inte ska finnas någon angöringsplats för färdtjänst utanför stationen på Järnvägsgatan så måste politiker agera och få till stånd en förändring.

 

Hässleholm 2021-11-30

 

Nedan organisationer har ställt sig bakom denna skrivelse:

 

Synskadades Riksförbund SRF Norra Skåne

 

Samrådsgruppen mellan föreningarna för personer med funktionsnedsättningar i Hässleholms kommun

 

Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR Hässleholms kommun