som är en lokalförening inom Synskadades Riksförbund (SRF). Föreningen har till uppgift att inom sitt område bevaka synskadades gemensamma intresse och bedriva sådan verksamhet, som stimulerar synskadade till aktivitet och motverkar isolering.

 

I föreningens verksamhet ingår bl.a. medlemsmöten, där man tar upp förenings-
och intressefrågor, aktuell information, underhållnings- och kulturprogram. Dessutom.

Utfärder och restaurangbesök.

 

Synskadad medlem som har svårigheter att klara av sin dagliga livsföring p.g.a. synnedsättningen samt vårdnadshavare till synskadat barn under 18 år har rösträtt.

 

Seende anhöriga som är intresserade av föreningens verksamhet, kan bli stödjande medlemmar. Den som vill bli medlem är välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen.

Medlemsavgiften är för synskadad och stödjande medlem 200 kr/år.

 

Synlinjen är är ett forum där både synskadade, anhöriga samt boendepersonal kan få information och stöd när man söker hjälp från samhället.

Tel: 08 39 93 00. E-post synlinjen@srf.nu