Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022
Inledning:

Synskadades Förening, SRF Ängelholm-Båstad är en partipolitiskt obunden intresseorganisation. Föreningen är ansluten till Synskadades Riksförbund genom SRF Skåne som är den regionala SRF-organisationen.

Föreningen bildades 1968 under namnet Ängelholm-Båstads synskadekrets och ombildades 1978 till Synskadades förening Ängelholm-Båstad. I slutet av 1980-talet ändrades namnet till det nuvarande SRF Ängelholm-Båstad.

Föreningen har till ändamål:

att inom kommunerna organisera synskadade och att bereda medlemmarna tillfälle att överlägga i gemensamma angelägenheter
att tillvarata synskadades gemensamma intressen och verka för att synskadade får med övriga medborgare likvärdiga levnadsförhållanden.
att bedriva sådan verksamhet som stimulerar till ett aktivt och meningsfullt liv.
I slutet av 2022 hade föreningen 78 medlemmar. Av dessa var 62 synskadade och därmed röstberättigade och 16 medlemmar var stödjande.

Föreningen har lokal på Gasverksgatan 25 i Ängelholm som vi delar med andra föreningar som stöder funktionshindrade personer.

Styrelsen har haft åtta styrelsemöten och föreningen ett årsmöte och ett medlemsmöte under 2022.

Styrelsen

Styrelsen bestod fram till årsmötet den 5 mars av:

Conny Jansson ordförande, Lisbet Malmborg vice ordförande, Jan-Olof Asp sekreterare, Marianne Jönsson kassör och Eva-Lena Lindell ledamot.

Maj-Britt Ryman var ständigt adjungerad ledamot.

Vid årsmötet valdes en ny styrelse som efter konstituering fick följande utseende:

Lisbet Malmborg, ordförande, Jan-Olof Asp, vice ordförande, Mari Nilsson sekreterare, Eva-Lena Lindell ekonomiansvarig och Conny Jansson ledamot.

Marianne Jönsson ständigt adjungerad ledamot.

Övriga förtroendevalda

Verksamhetsrevisorer

Ordinarie Rolf Nilsson, ersättare Kristina Ahrens.

Auktoriserad revisor

Anders Callert.

Valberedning

Samtliga tre ledamöter vakanta.

Till medlemsmötet hösten 2022 uppdrogs till styrelsen att ta fram namnförslag till valberedningen. Inga ledamöter kunde föreslås.

Ombud till SRF Skånes representantskap

Ordinarie ombud Eva-Lena Lindell, Lisbet Malmborg, Mari Nilsson och Conny Jansson. Ersättare Fredd Jönsson, Faten Aldi och Kristina Ahrens.

Ombud till ABF

Fredd Jönsson

Verksamhetsplan och budget 2023

 Den verksamhetsplan och budget som behandlades på medlemsmötet i november fastställdes.

Medlemsavgift 2022

Medlemsavgiften förblev oförändrad. 200 kr för medlem och 100 kr för medlem under 32 år.

Representation

Föreningen har varit representerade vid

SRF Skånes års- och höstmöte.
i KRFF, Kommunala rådet för funktionshindrade i Ängelholm (före detta Kommunala handikapprådet) och i KTR, Kommunala tillgänglighetsrådet (före detta KHR) i Båstad.  
i Samarbetsrådet i Ängelholm.
på ABF:s årsmöte och halvårsmöte.
Conny Jansson och Mari Nilsson var kamratstödjare i föreningen.
Medlemsaktiviteter

2022 blev ett mycket aktivt år för föreningen med många medlemsaktiviteter.  Sex Öppet hus på Torgträffen lockade 20 – 25 medlemmar sista onsdagen i månaden. 

 Samverkan med grannföreningar

SRF Ängelholm – Båstad samarbetar med SRF Bjuv, klippan, Åstorp och SRF Norra Skåne sedan våren 2022. Samarbetet gäller aktiviteter dit alla medlemmar i de tre föreningarna är välkomna. Det gäller ofta utflykter ned buss till populära utflyktsmål.

Samverkan om gemensamma aktiviteter innebär att medlemmarna i respektive förening erbjuds ett mycket större utbud. Medlemsnyttan ökar kraftigt. Man får mer för sin medlemsavgift.

Under året har samarbete skett med utflykt till Carl von Linnés trädgårdar i Råshult, i Snapphanebygden vid Vittsjö

och en vinresa till Kullabygdens vingård.

27 april författarträff

Öppet hus med Siggan Nyberg, 82 +, från Ängelholm. Hom berättade om familjens flykt från östra Polen undan Röda armén under det Andra världskriget. Berättelserna ur hennes bok trollband de 24 medlemmarna i publiken.

22 maj föreläsning ”i Snapphanarnas fotspår”

En resa i Snapphanarnas historia lockade hela 32 medlemmar i de tre föreningarna, varav 16 från Ängelholm-Båstad. De upplevde en föreläsning om Snapphanarna som verkade runt Vittsjö under 1500-talet. Claes Rudestam från bygden är mycket kunnig och har en stor berättarglädje.

25 maj grillfest på Heagården

Sista våraktiviteten genomfördes på Heagården utanför Munka Ljungby tillsammans med kändisen Bengt Åke Bengtsson. 23 medlemmar bjöds på grillat och go fika, allt serverat på fina gamla serviser.


Syntolkade folklustspel

Under året planerades tre syntolkade teaterföreställningar för våra medlemmar. Den första, vår traditionella nyårsrevy, blev inställd på grund av utbredd smitta av corona vid den tiden. Men när restriktionerna minskade blev det två föreställningar i juli månad.

15 juli sommarlustspel

Ängelholmsrevyn med syntolken Helena Frank lockade 23 deltagare till hembygdsparken.

28 juli ”Pang i bygget” på Fredriksdalsteatern

Vi fick uppleva Europapremiären av Pang i bygget med Eva Rydberg.16 personer, varav elva från Ängelholm-Båstad, njöt av John Cleeses galna värld med många kändisar på scenen. Syntolk Peter Lilliecrona.  Aktiviteten var öppen för medlemmar i hela Skåne.

23 augusti Linnés trädgårdar

I Linnés Råshult väntade förmiddagsfika på de 26 deltagarna, varav sju från Ängelholm-Båstad. Professorn själv Carl von Linné i egen hög person tog emot.

Den världsberömde botanikern berättade på äkta Kronobergsdialekt om sig själv samt hur man odlade i Småland på 1700-talet.

Därefter körde bussen mot Huseby Bruk och lunch och rundvandring i brukets järntillverkning en gång.

31 augusti Henrik Eldh

SRF Skånes ombudsman Henrik Eldh berättade initierat för de 19 deltagarna om hur man undviker att få avslag på sin ansökan om förlängd färdtjänst. Han berättade dessutom om den pågående grundutbildning en i smarta telefoner, den så kallade GSM-utbildningen i distriktets regi.

2 – 4 september Styrelseskick off

Styrelsen genomförde en arbetshelg på Backagården i Höör. Medverkadde gjorde Carin Thurfjäll, ABF, sakkunnig ideella föreningars verksamhet och organisation, Marianne Werngren sakkunnig SRF, auktoriserade revisorn Anders H Jeppsson och Mikael Werngren sakkunnig IT / ledsagare.

Från styrelsen deltog Lisbet Malmborg. Mari Nilsson, Jan-Olof Asp och Marianne Jönssom, adjungerad kassör.

Frånvarande Eva-Lena Lindell, anmäld sjukfrånvaro och Conny Jansson som avböjt medverkan.

Under helgen skapades verksamhetsplan 2023, en policy för styrelsearbetet och en årsplan, ett så kallat årshjul för styrelsen.   

22 september turfiske på Öresund 

Många glada rop och skratt av fiskelycka ljöd bland de femton fiskarna, varav fyra från Ängelholm-Båstad,   ombord på turfiskebåten m/s Linda utanför djuphålorna vid Ven. Sillen drogs upp på löpande band. Havsfisket var öppet för SRF-medlemmar i hela Skåne.

28 september medlemsträff

Medlemsträff med distriktets valberedning. I programmet ingick även Polar Print som visade tekniska hjälpmedel.

Föreningen bjöd de 19 deltagarna på kaffe och danska smörrebröd.

8 oktober besök på Kullabergs vingård

29 medlemmar, varav åtta från Ängelholm-Båstad, deltog på vinresan till Kullabergs vingård. Fyra sorters viner provades och ett destillat. Bussresan genomfördes som ett samarbete med grannföreningarna. På hemvägen serverades lunch på Höganäs hamnkrog och kaffe med hembakade småkakor på Arildsgården.  

13 november gåsmiddag

Traditionell gåsmiddag på Nilssons festvåning i Ängelholm. Föreningen bjöd fem nya medlemmar under 2022 på middagen

39 medlemmar avnjöt en 3 rätters meny bestående av  en svart- eller svampsoppa, gås med tillbehör och som avslutning äppelkaka med kaffe efter maten

13 december Luciakaffe

Luciakaffet arrangerades på den riktiga Luciadagen den 13 december Kulturskolans gymnasiekör under ledning av Charlotte Gustavsson kom med ett Luciatåg med ett 30 tal ungdomar. De 27 deltagande medlemmarna bjöds på glögg, Lussekatter och pepparkakor.  

SLUTORD:

Föreningen bedriver en omfattande verksamhet som är till nytta och glädje för medlemmarna.

Vi framför ett varmt tack till alla anslagsgivare och till alla som på olika sätt gett föreningen sitt stöd.

 

Lisbet Malmborg, ordförande  

Jan-Olof Asp, vice ordförande

Mari Nilsson, sekreterare

Eva-Lena Lindell, ekonomiansvarig

Conny Jansson. ledamot