Förtroendevalda 2023

Styrelse

Lisbeth Malmborg ordförande, lizz.malmborg@gmail.com  070-242 60 74

Jan-Olof Asp vice ordförande, jan-olof.asp@outlook.com  070-554 36 28

Mari Nilsson sekreterare, ekonomiansvarig, mari.nilsson74@gmail.com 

070-914 40 58 

Eva-Lena Lindell ledamot, 0431.430917@telia.com  070-665 43 73

Conny Jansson ledamot, connycosmos@gmail.com  070-361 66 10 

Mikael Werngren ledamot, mikael.werngren@outlook.com  076-191 04 66

Ingrid Olsson ledamot, spec.ingrid.olsson@telia.com  070-302 25 52

 

Valberedning
Kristina Ahrens, Anita Gundersen och Anna-Lena Päkkilä (sammankallande)

Ombud
Ordinarie

Jan-Olof Asp, Eva-Lena Lindell, Lisbet Malmborg och Mari Nilsson

Ersättare i nämnd ordning

Conny Jansson, Ingrid Ohlsson, Kristina Ahrens och Anita Gundersen

Revisorer
Verksamhetsrevisorer Rolf Nilsson och Kristina Ahrens

Ersättare

Maj-Britt Ryman