Välkommen till öppet hus på Torgträffen, Gasverksgatan 25 i Ängelholm, den 31 maj ! Klockan 14.00 till 16.00 Ingen förhandsanmälan behövs. Vi bjuder på fika.

Föreläsning Fader Gunnar

Vi har bjudit in Thomas Rosendahl som är den kända Fader Gunnars son. Thomas kommer kåsera kring personliga minnen av sin far, Gunnar Rosendal, som var präst i Osby under 30 år, och beskrivs som en ¨Banbrytare för kyrklig förnyelse¨

Välkomna!

styrelsen

Korta fakta om Gunnar Rosendal (1897-1988)

Han var kyrkoherde i Osby 1933-1962. Över hela landet var han på sin tid känd som "fader Gunnar i Osby". Han blev föregångsman för Kyrklig Förnyelse, en rörelse som har präglat Svenska kyrkan i stort med betoning av färg och liv i gudstjänsten, tätare nattvardsfirande och kyrkor som står öppna för bön. I Osby kyrka kan man besöka det kapell som Rosendal inredde i det medeltida koret bakom högaltaret, där det fortfarande hålls dagliga andakter.

Mannen bakom verket

Vem var då denne "fader Gunnar" som fick en sådan stor betydelse? Det går att urskilja fyra element i hans personlighet som gjorde honom till den han blev.

Charmen. Fader Gunnar tog hela världen i famn med sin översvallande hjärtlighet. Humorn var en del av hans charm, att kunna ha glimten i ögat och en välgörande distans till det mesta, ofta även till sin egen person. En kyrkorådsledamot som råkat ut för en av hans björnkramar sa till en kollega: "Ja, det är i alla fall svårt att låta bli att tycka om honom". Och precis det kan vara en väsentlig förklaring till att han lyckades som han gjorde. Intellektet balanserades av hans fromhet, modet balanserades av hans charm. Om bara ett av dessa fyra element hade saknats i hans personlighet hade han inte fått sin kyrkohistoriska betydelse.

Källa: Svenska kyrkan