Innehåll

Förord

Information från distrikt
-      Valinformation
-      I-phone kurs
-      Kansliet byter telefonnummer
-      Telefonnummer till ordförande Dan Wakman

Information från ombudsman
-      Nytt namn till podden

Information från SRF Bergslagen
-      Medlemsmöte 21 september i Lindesberg
-      Telefonnummer till ordförande Chivan Omar

Information från SRF Karlskoga Degerfors
-      Bingo på Nickkällan 2 september 14 till 16
-      Äldre och anhörigmässa i Folkets hus 5 oktober kl 14.30-16.30
-      Telefonnummer till ordförande Kristina Johansson

Information från SRF SYDnärke
-        Träff på Ässundets sommarcafé 9 september kl 14.00
-        Telefonnummer till ordförande Bo Larsson

Information från SRF Örebro kommun
-      Bingo 14 september kl 14 till 16 på Föreningarnas hus samt övrigt program
       för ppet hus
-      Inspiration och informationsdag 24 september kl 9.30-15.30
-      Telefonnummer till ordförande Sandra Johansson

Inkomna bidrag
-      SRF och samarbete md handikapporganisationer

Slutord

Förord
Nu är semestern slut för i år, men ute fortsätter värmen att finnas ett tag till. Vi har börjat att planera och förbereda verksamheten för hösten så

jag hoppas att ni alla hittar något som ni tycker låter intressant. Har ni någon idé om vad er förening kunde syssla med så hör av er till kansliet eller direkt till någon i styrelsen i er lokalförening. Ni får inte heller glömma bort att skriva något sommarminne, bok- eller musik tips, eller något annat som vi kan ta in i nästa nummer av SYNvinkeln. Kansliet kommer under hösten att byta telefonnummer så passa på redan nu att memorera de nya numren.

Information från distrikt

Valinformation
För dig som synskadad kan du nu få valinformation inför valet i september på samma sätt som du får din dagstidning som taltidning dvs via appen Legimus ifall du prenumererar på Samhällsinformation. Vill du veta mer hur man gör så kontakta Taltidningshjälpen, telefonnummer 020 311 211

I-phonekurs
Nu tänker vi försöka starta vårt nätverk för att hjälpa varandra med att kunna använda våra smarta telefoner och funktioner som finns. Vi delar med oss av appar som kan vara bra hjälp när man är synskadad och annan bra information. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast 15 september telnr 019/673 21 06 eller till Charlotte 076 005 67 58 eller e-post charlotte.akerlind@srf.nu. För frågor om gruppen så ring Ove Nilsson 076 05 86 774.

Kansliet byter telefonnummer !
Kansliet har nya telefonnummer
Vi på kansliet har fått nya telefonnummer.
De fasta telefonnummer som hittills funnits på kansliet, 019 673 21 05 och 019 673 21 06 kommer att upphöra.

Här är våra nya telefonnummer:
Leif Stockhult, kansliet, registerfrågor m.m 076 005 39 96
Roger Alexanderson, ombudsman tel 076 005 74 49
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd / redaktör 076 005 67 58

Välkommen att höra av dig till oss! Hälsar kansliet

Möte i mörker
Distriktet hade bjudit in alla regionpolitiker till en föreställning i mörker torsdag 11 augusti. Ensemblen som ingick i föreställningen var Sofia Thoresdotter, Ove Nilsson, Anders Eng, Cecilia Ramstedt och Roger Alexandersson.

Det började med att Cecilia och Sofia ledsagade in all publik till sina stolar i ett totalt mörkt rum.  Därefter så bjöd ensemblen på monologer ur synskadades liv bland annat så påtalade man om vikten av tillgänglighet på sjukhus, vårdcentraler och övrigt i samhället. Man tog upp frågan om arbetslöshet för synskadade samt att man som ledarhundsförare inte kan vara säker på att komma in med sin hund på alla restauranger och dylikt. Det var en del politiker som deltog i någon av 2 föreställningar. Alla sa de att de fått sig en tankeställare på hur det kan vara för synskadade. Förhoppningsvis tar de med sig det ut till sina partikamrater och vi kan så småningom se en ljusning i många frågor vi har. Något att tänka på att fråga politikerna om du besöker någon av deras valstugor före valet.

Telefonnummer till ordförande i distriktet
Vill ni komma i direktkontakt med ordförande i distriktet så finns han på telefonnummer 076 76 76 171. Ni har väl inte glömt att han heter Dan Wakman?

 

Information från ombudsman

Podden i färd med att byta namn
Hej på er alla!
Nu har podden funnits i drygt 4 år och vi har en ganska liten men trogen lyssnarskara vilket vi är tacksamma för.
En av orsakerna till att lyssnarskaran inte är större kan vara att namnet är för långt och det skapar inte så mycket nyfikenhet.
Vi har tidigare efterlyst namnförslag men fått låg respons, så därför har vi nu tagit fram ett par förslag på nytt namn.

Det förslag som får flest röster kommer vi börja använda från och med oktober 2022.
Såhär gör du för att rösta på namnförslagen:
Du kan ringa och tala om vilket av förslagen du tycker låter bäst.
Då ringer du till Roger Alexanderson på tel 076 005 74 49
Du kan också skicka e-post där du skriver vilket av förslagen du tycker är bäst, då skickar du det till roger.alexanderson@srf.nu

OBS! Vi vill ha din röst senast den 19 september.

Det vinnande förslaget kommer att presenteras här i Synvinkeln och i poddens septemberavsnitt.
Här kommer våra förslag och några ord om hur vi har tänkt:

Ögat
Motivering: ”Vi är ögat som vänder blicken mot hela distriktet och omvärlden. Det är kort och det speglar också att innehållet har med synnedsättning att göra”

Ögonvrån:
Motivering: ”här är tanken nästan densamma som föregående men i detta fall är det mer synperspektivet som framhävs”

Vi ser dig:
Motivering: ”Detta förslag speglar också till viss del att det kommer från Synskadades riksförbund Örebro län men samtidigt är det ett namnförslag som skapar lite mer nyfikenhet. Det är lätt att söka efter, precis som de andra förslagen och det är lätt att förmedla”

Vi hoppas att vi får in många röster och att vi kan få fram ett bra och välförtjänt namn till podden som ständigt utvecklas.

Vi hörs! Hälsar Roger och Chivan från poddgruppen

Information från SRF Bergslagen

Medlemsmöte 21 september i Lindesberg
Vi kommer att ha ett medlemsmöte i ABF-lokalen i Lindesberg onsdag 21 september kl 14 till 16. Där kommer vi att diskutera föreningens fortsatta verksamhet. Vad vill ni att föreningen ska syssla med i framtiden. Kom och gör er hörda. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmälan görs till Charlotte Åkerlind telnr 076 005 67 58, 019 673 21 05 eller e-post charlotte.akerlind@srf.nu senast 14 september.

Telefonnummer till ordförande:
Chivan Omar heter ordförande för SRF Bergslagen. Han finns på telefonnummer 076 173 52 52

Information från SRF Karlskoga Degerfors

BINGO
Fredagen den 2 september kl. 14.00  på Nickkällan
Spel 30 kr. Kaffe 30 kr
Anmälan till Inger 073-035 08 59 eller Kristina 070-66 06 981
Senast den 30 augusti.

ÄLDRE- OCH ANHÖRIGMÄSSA
Onsdagen den 5 oktober kl. 13.30 på Folkets Hus, Karlskoga
Program kommer senare
Välkomna till höstens möten hälsar styrelsen
Gm/ Kristina Johansson 070 66 06 981

Telefonnummer till ordförande.
Vår ordförande heter Kristina Johansson och har nummer 070 66 06 981.

Information från SRF SYDnärke

Träff på Ässundets sommarcafé
Fredag 9 september kl 14.00 träffas vi på Ässundets sommarcafé, Glanshammar för att umgås och fika tillsammans. Det finns räksmörgås, andra smörgåsar samt fikabröd för de som vill. Alla betalar det man fikar. Anmäl er till Charlotte på telnr 073 005 67 58 eller 019 673 21 05, e-post charlotte.akerlind@srf.nu senast 3 september.

Telefonnummer till ordförande
Bo Larsson är ordförande i SRF Sydnärke. Han har nummer 070 689 02 59

 

Information från SRF Örebro kommun

Öppet hus
Vi startar vår verksamhet med bingo onsdag 14 september.
Onsdag 28 september Kurs i hemberedskap, säkra seniorer med
Cecilia Ramstedt.
Vi spelar bingo onsdag 12 oktober.
Onsdag 26 oktober kommer Jorma Ehnvik och underhåller på dragspel och sång.
Vi spelar bingo onsdag 16 november.
30 november Jan-Åkes underhåller.
Vi spelar bingo onsdag 14 december.
Vi kommer att ha julfest lördag 17 december. Mer om det går att läsa lite längre fram. Som alltid är våra träffar i Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A klockan 13 till 16.
Ingen anmälan behövs

 

Inspirations och informationsdag
Vi bjuder in alla våra medlemmar till en dag fylld av information och inspiration lördag 24 september 9.30-15.30

IRIS hjälpmedel kommer och visar bra saker.

Allt från punktmärkta kortlekar till mobiltelefoner.

Nu har du chansen att kolla på många olika hjälpmedel.

Vi bjuder på lunch och fika och pratar om vår kommande verksamhet.

Kom och berätta vad du vill att vi ska göra i vår förening.

Du ska också få en massa information om hur du kan vara delaktig på olika sätt i SRF.

Anmälan: Charlotte Åkerlind telnr 076 005 67 58, 019/ 673 21 05 eller e-post charlotte.akerlind@srf.nu senast 14 september.

Telefonnummer till ordförande
Vår ordförande heter Sandra Johansson, som även är vice ordförande i distriktet kan du nå på nummer 070 370 14 36

 

Inkomna bidrag

SRF och samarbete med handikapporganisationer 
Undertecknad lämnade till vårt årsmöte in en motion om att söka medlemskap i Funktionsrätt Örebro län. Motionen bordlades till nästa årsmöte I styrelsens svar till motionen ville man skjuta på ställningstagandet om medlemskap till nästa årsmöte, vilket är helt okej. Under året har vi möjlighet att ta reda på mer om Funktionsrätt. 

Här kommer några historiska fakta om SRF och samarbetet med andra handikapporganisationer:

1942 bildades Samarbetskommittén för partiellt arbetsföra Initiativtagare var: De Blindas Förening, De Lungsjukas Riksförbund, De Vanföras Väl och Svenska Föreningen för Dövas Väl. Dess främsta syfte var att verka för rätten till arbete. Denna samarbetskommitté lade grund för ett organiserat samarbete mellan Sveriges Handikapp-organisationer. Under de kommande åren tillkom fler handikappförbund. 1962 ändrades namnet till Handikapp-

förbundens Centralkommitte (HCK).   1993 blev det namnbyte till Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO). 2017 till dagens namn Funktionsrätt Sverige.

Bengt Lindqvist som var förbundsordförande för BDF/SRF åren  1975 - 1985. Han var också HCK:s ordförande mellan 1977 och 1985.

På SRF:s kongress 1987 efter en lång och livlig debatt, togs beslut att lämna HCK, vilket gjordes halvårsskiftet 1989.

Vad som hände i frågan mellan 1989 och 2004 vet jag inget om. På kongressen 2004 var frågan uppe om medlemskap

I HSO.

Från SRF:s verksamhetsberättelse 2004

”Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att för riksförbundets räkning söka medlemskap i Handikappförbundens Samarbetsorgan HSO vid lämpligt tillfälle och uttalade att distrikt och lokalföreningar själva avgör om de ska ansöka om medlemskap i handikappsamarbetet på regional respektive lokal nivå

Hur gick då med ansökan om medlemskap i HSO?

I SRF:s verksamhetsberättelse 2005 går inget att finna i

frågan. Men i verksamhetsberättelsen 2006 går det att läsa följande: ” SRF har initierat träffar med flertalet av rörelsehinder- och hörselskadeorganisationer. Samverkan och HSO-frågan. Flera av dem upplever problem med samarbetet med HSO i nuvarande form. Förbundsstyrelsen inbjöd HSO:s ordförande Ingemar Färm till ett styrelsemöte under våren,  där situationen inom HSO och utvecklingsplanen diskuterades. HSO-frågan togs sedan upp på ordförande-konferens i juni, där mötet rekommenderade förbundsstyrelsen att noga analysera för- och nackdelar med ett medlemskap.”

I SRF:s verksamhetsberättelser 2007 samt 2008 var det följande text: 2007 ”En diskussion pågår inom förbundet om Riksförbundet ska söka medlemskap i HSO, Handikappförbundens Samarbetsorgan.

2008 ”Kongressen gav förbundsstyrelsen handlingsfrihet att

besluta om medlemskap i Handikappförbundens samarbetsorgan HSO:”

2009 var frågan om medlemskap i HSO borta från dagordningen, när SRF var med om att bilda samarbetsorganisationen Lika Unika. Det var fem organisationer som bildade Lika Unika. Neuroförbundet, Förbundet Sveriges Dövblinda, Hörsel- skadades Riksförbund, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar samt Synskadades Riksförbund. Syftet var att påverka för ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället, med utgångspunkt i mänskliga rättigheter. Lika Unika lades ner vid årsskiftet 2019/2020.

(Källor till denna artikeln har varit SRF:s hemsida och Funktionsrätt:s hemsida.)

Har Du åsikter om för eller emot ett medlemskap i Funktionsrätt Örebro län skriv gärna ett inlägg i SYNvinkeln.
Anders Eng

Slutord

Till sist vill jag uppmana er alla att utnyttja möjligheten att vara med och påverka både SYNvinkeln, podden och vad som ska hända i era lokalföreningar.  Ni kanske har någon väldigt bra idé som ni skulle vilja att vi försökte ordna. Det är inte säkert att allt går, men man måste försöka. Vi på kansliet ställer alltid upp och hjälper till så gott vi kan. Eller ring direkt till ordförande i er lokalförening och prata en stund. Telefonnumren ser ni i varje stycke med information från just er förening.

Ansvarig utgivare

Synskadades Riksförbund Örebro,
Ordförande Dan Wakman med styrelse

Redaktör
Charlotte Åkerlind 
076 005 67 58
charlotte.akerlind@srf.nu

Kontaktinformation
076 005 39 96
orebro.lan@srf.nu

Prenumerationsfrågor (Ändring av läsmedia)
076 005 39 96
orebro.lan@srf.nu

Ombudsman
Roger Alexanderson
076 005 74 49
roger.alexanderson@srf.nu