Innehåll 

Förord

Information från distrikt
-          Kallelse årsmöte 25 april på Åkerby herrgård
-          Prova på att sköta och köra häst – kurs 3 lördagar
-          Tal på Check – in på folktandvårdscentraler i regionen
-          Synlinjen vägleder om synnedsättning
-          Telefonsupport i Lindesberg på Linden 24 och 31 mars 

Information från SRF Bergslagen
-          Referat från årsmötet
-          Telefonsupport i Lindesberg på Linden 24 och 31 mars 

Information från SRF Karlskoga Degerfors
-          Inställda möten
-          Referat från årsmötet 

Information från SRF SYDnärke
-          referat från årsmötet
-          Medlemsmöte 8 april 

Information från SRF Örebro kommun
-          Lättare styrketräning på Almby trygghetsbostäder
-          Öppet hus
-          Referat årsmötet 

Inkomna bidrag
-          Årsmöte för arbetsnämnden 26 mars
-          Landet runt
-          Stevie Wonder konsert
-          Syntolkad teater ”Vem är rädd för Virginia Wolff?” 31 mars
-          Familjesjölägren vid Kroholmen 2020.
-          Podd tips 

Slutord

Förord
Det som är på allas läppar just nu är ju denna spridning av Corona-viruset både här hemma i Sverige, men även i övriga världen. Det här har även drabbat vår organisation på så sätt att vi idag måste ställa in vissa aktiviteter då det inte finns några lokaler att träffas i. Vi får hoppas att det snart nått sin höjdpunkt och allt blir ”normalt” i samhället igen. 

Information från distrikt
KALLELSE

Alla medlemmar, synskadade och stödjande, kallas härmed till årsmöte för distriktet. Lördag 25 april kl 10 – 16 på Åkerby kursgård, Nora. Kom ihåg att du som stödjande är varmt välkommen till årsmötet där du har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt. Det är på årsmötet du har möjlighet att påverka vad du tycker vi ska syssla med under året som är. Efter sedvanliga förhandlingar kommer i också få underhållning med sång och musik. Anmäl dig till kansliet senast 12 april. Då måste du också skriva om du behöver ha någon special kost. Varmt Välkommen. 

Prova på kurs - för dig som gillar fart!
Lär dig sela, hantera och köra travhäst på Örebro Linde Travskola! Vi samlas i stallet och börjar med att lära oss att sela och sköta om/hantera hästen. Därefter får vi prova på och köra hästen på travbanan. Jag kan lova att det är häftigt. Inga förkunskaper krävs.
Datum: Lördagar 18 april, 16 maj samt 23 maj
Tid: 10.00 – 12.00
Pris: 150 kronor/person 

Anmäl dig senast 10 april till kansliet. OBS! Begränsat antal platser så
först till kvarn gäller.

Check in på folktandvårdskliniker
Så här svarar region Örebro på frågan om det kommer att bli något tal på ”check-in stationerna” på folktandvårdsklinikerna i regionen

Vi har  ”Check-in” på alla våra Folktandvårdskliniker. Det fungerar bra i dagsläget även om det tyvärr är några patientgrupper som inte kan använda funktionen som det ser ut idag. Men precis som i sjukvården finns personal i våra receptioner dit alla patienter kan vända sig. Vad vi har förstått satsas det inte på någon vidareutveckling av den befintliga lösningen utan man tittar på någon form av app som kan innehålla fler funktioner för patienterna. När det blir aktuellt tar vi med oss förbättringsförslaget till vår leverantör. 

Synlinjen vägleder om synnedsättning
Måndagen den 2 mars startar Synskadades Riksförbunds telefonrådgivning Synlinjen. Frågor om rehabilitering, arbete, studier, hjälpmedel, rättigheter och hur Synskadades Riksförbund kan hjälpa till besvaras av rådgivare som har en egen synnedsättning.  

– Synlinjen är en bra resurs för att få råd och stöd i vad personer med synnedsättning har för rättigheter och vart man vänder sig för att få stödsystemet på plats, säger projektledare Lars Karlström på Synskadades Riksförbund.

Grupper som väntas kontakta Synlinjen är personer med synnedsättning, anhöriga, arbetsgivare, skolpersonal och myndigheter. Rådgivare med egen erfarenhet av att leva med en synnedsättning besvarar de frågor som kommer in till Synlinjen.

– De har god insyn i många av de utmaningar en person med synnedsättning kan möta genom livet, säger Lars Karlström. 

Synlinjen på telefon 08-39 93 00 är öppen måndag- torsdag 10:00-15:00, mejl synlinjen@srf.nu eller via Synlinjens kontaktformulär på Synlinjen.se 

Mediekontakter

Projektledare Lars Karlström, 08 - 39 91 21, lars.karlstrom@srf.nu
Projektsamordnare Jeanet Kjöller, 08 - 39 92 65, jeanet.kjoller@srf.nu 

Telefonsupport Lindesberg
Nu kommer vi till Lindesberg för dig som funderar på att köpa dig en smart telefon, iphone eller android eller kanske vill lära dig mer vad du kan göra med telefonen.

Vi kommer att vara på Linden, tisdagar 24 och 31 mars kl 15-17. Ingen anmälan behövs utan det är bara ni kommer dit. Välkommen. OBS! med reservation för att de kanske stänger Linden. Ring till kansliet och få besked innan du tar dig till Linden. 

Information från SRF Bergslagen
Referat årsmöte SRF Bergslagen
Synskadades Riksförbund i Bergslagen höll sitt årsmöte torsdag 13  februari i ABF-lokalen i Lindesberg. 14 stycken deltog varav 9 var synskadade medlemmar. Till mötesordförande valdes Margareta Rydemalm som lotsade oss genom mötet med bravur. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna och man antog en verksamhetsplan för 2020. Irene Broström fick nytt förtroende att leda föreningen och det blev inte heller några andra ändringar i styrelsen. Föreningen konstaterade att många medlemmar är äldre, men hoppas att man kan försöka och få tag i lite yngre och nya medlemmar.

Styrelsen består av: Irene Broström, ordförande, Ture Larsson, vice ordförande, Ylva Lövgren, Iris Käck och Monika Svensson. 

Telefonsupport Lindesberg
Nu kommer vi till Lindesberg för dig som funderar på att köpa dig en smart telefon, iphone eller android eller kanske vill lära dig mer vad du kan göra med telefonen.

Vi kommer att vara på Linden, tisdagar 24 och 31 mars kl 15-17. Ingen anmälan behövs utan det är bara ni kommer dit. Välkommen. OBS! med reservation för att de kanske stänger Linden. Ring till kansliet och få besked innan du tar dig till Linden. 

Information från SRF Karlskoga Degerfors
Tyvärr måste vimeddela att alla våra arrangemang är inställda tills vidare.

Vi återkommer när det blir dags att börja igen.

Ta väl hand om er!

Kristina Johansson 070-66 06 981, 0586-414 12
Kristina.jo@telia.com 

Referat från årsmötet
Söndag 23 februari höll föreningen sitt årliga årsmöte på Nickkällan. Som vanligt var det många deltagare på mötet vilket är väldigt roligt. Tyvärr blev det inte många diskussioner utan allt flöt på snabbt. Kristina Johansson fick fortsatt förtroende att leda föreningen som hon gör med bravur. Ingen ändring i styrelsen som också gör ett fantastiskt jobb tillsammans med kaffe och festkommittén för att vi ska kunna ha så mycket verksamhet som vi har. Många rosor och tacksamma tankar skänker vi till dessa fantastiska människor som servar oss som deltar i möten och fester i föreningens namn.

Styrelsen består av: Kristina Johansson, ordförande, Elisabeth Jansson, vice ordförande, Ingun Andersson, kassör, Inger Eriksson, Andreas Stridh, ledamöter samt Ann-Cathrine Gunnarsson, suppleant 

Information från SRF SYDnärke

Referat årsmöte SRF Sydnärke
Lördag 7 mars höll Synskadade Riksförbund i Sydnärke sitt årliga årsmöte vid Bra och Begagnats lokaler i Hallsberg. Margareta Rydemalm valdes som vanligt till ordförande för mötet. Bo Larsson fick förnyat förtroende som ordförande för föreningen. Det konstaterades att de flesta i föreningen är äldre så en utmaning är att försöka locka till sig lite yngre medlemmar.  Efter förhandlingarna avnjöts en god smörgåstårta och kaffe med kaka.
Styrelsen består av: Bo Larsson, ordförande, Berit Nilsson, Ulf Lindohf samt Lars Enemalm som ledamöter. 

Medlemsmöte 8 april
Onsdag 8 april träffas vi på Kvarngården i Kumla klockan 14-16 för att äta en påsksmörgås och umgås. Anmälan till Berit 019/57 81 36 eller Bosse 070- 68 90 259 senast 1 april. 

Information från SRF Örebro kommun

LÄTTARE STYRKETRÄNING

Vi kommer att ha lättare styrke- och balansträning för synskadade vid fem tillfällen under våren följande onsdagar den 1/4, 15/4, 29/4, 13/5 och den 3/6.

Tid kl. 10-11:30.
Plats: Almby Träffpunkt Kyrkoherdegatan 1, 702 84 Örebro.
Efter träningen finns fika att köpa för en självkostnad på 20 kr.

Anmälan till Ingela 019–214456 eller Liselott 019–214456 synhorsel@orebro.se. Det finns ett begränsat antal platser.

Välkomna: Syn- och hörselinstruktörerna i Örebro 

Öppet hus
Hej alla synvinkelläsare!

Här kommer lite information om kommande träffarna med Öppet hus.

Den 25:e mars underhåller Rolf Kristers.

Den 8:e april spelar vi bingo. 

Jag vill redan passa på att puffa för Öppet hus den 22:e april.
Då kommer Håkan Henriksson som är chef för Arkivcentrum och informerar om verksamheten.
Förbered er på en intressant eftermiddag.

Samtliga träffar äger rum på Föreningarnas hus Slottsgatan 13 A om inget annat anges.
Välkommen hälsar Fredrik 

Referat årsmöte 
Ja nu har SRF Örebro kommun haft sitt årsmöte. Trots att många nu kan vara förkyld och rädslan för Corona virus som breder sig ut över världen. Så kom det några till mötet så vi hade möjlighet att berätta om år 2019 som varit och vad som kommer ske under 2020.

 Vi var hade bjudit in Kristina Johansson från SRF Karlskoga/ Degerfors att vara ordförande för vårt årsmöte. Vi tackar henne hjärtligt för bra styre på mötet och även Charlotte Åkerlind som sekreterare.

Under mötet blev det synpunkter från medlemmar om att justera och lägga till text på verksamhetsberättelsen samt tankar om framtiden inom föreningen. Ett bra årsmöte där medlemmarna var med och tyckte till. Vi i styrelsen vill tacka er alla som kom och önskar er medlemmar en fortsatt trevlig läsning.
Styrelsen består av: Sandra Johansson, ordförande, Fredrik Sterner, vice ordförande, David Lindberg, Ove Nilsson och Ketty Winsryd, ledamöter

Med vänliga hälsningar, SRF Örebro kommuns styrelse 

Inkomna bidrag 
Årsmöte arbetsnämnden för synskadade
Alla medlemmar i SRF hälsas välkommen till årsmöte för arbetsnämnden torsdag 26 mars kl 14 på länsstyrelsen, Stortorget, Örebro. Anmäl er senast 23 mars till Lena Berglund 010-224 87 20 eller lena.g.berglund@lansstyrelsen.se. Vill ni ha handlingarna innan så hör av er till kansliet. 

LANDET RUNT
Vårt distrikt ger som bekant ut informationsbladet SYNvinkeln. Hur ser det ut i andra SRF distrikt i landet? Ett sätt attfå reda på det är att besöka distriktens hemsidor, vilket jag har gjort. 

Vi har 23 SRF distrikt i landet.  Kvaliteten är mycket varierande, några få distrikt har ingen egen hemsida, hos andra är informationen omfattande, de redovisar verksamhetsberättelse, styrelse- och årsmötesprotokoll. Flera ger regelbundet ut informationsblad som är tillgängliga för alla.  De som jag fann som ger ut informationsblad är följande:

SRF Skåne ger ut ”SRF Skånes nyhetsbrev”
SRF Kronoberg ger ut ”Kronobergspersektiv”
SRF Halland ger ut ”Persektiv Halland”
SRF Göteborg ger ut ”Ögonblicket”, ett tjusigt magasin i färgtryck.
SRF Bohuslän ger ut ”SRF Bohusläns medlemsblad”
SRF Skaraborg ger ut ”Skaraborgsnytt”
SRF Uppsala ger ut ”Linslusen”
SRF Gävleborg ger ut ”X-Linsen”

Ett bra sätt att få inblick i andra SRF distrikt är att besöka deras hemsidor och ta del av deras informationsblad.
Anders Eng          

Stevie Wonder konsert
Utsålda konserter i Stockholm, nu kommer bandet till Örebro.

Moog, svett och tårar! En själfull afton i den levande legenden Stevie Wonders musikaliska universum. Sen 2001 har tributebandet Stevie! gång på gång fyllt Stockholms klubbar och festivaler med det vackraste, gungigaste och mest glädjesmittande ur den levande motownlegendens låtskatt.

Jonas Holmberg – sång, Beate Sommer – kör, Lovisa Ahl – kör, Anders Holtz – klaviatur, Per Björling – bas, Jarmo Kaipainen – gitarr, Mark Clarhäll – slagverk, Ola Bothzén – trummor, TBA – trumpet, Fredrik Oscarsson – trumpet, Andreas Andersson – saxofon

De uppträder 1 maj på Makeriet. 

Syntolkad teater ”Vem är rädd för Virginia Wolff?”
Tisdag den 31 mars syntolkar Lisa Ejdung ”Vem är rädd för Virginia Wolff” på Länsteatern.
Man bokar biljett som vanligt på Länsteatern om man vill se den.
Hälsningar Fredrik 

Välkommen till Familjesjölägren vid Kroholmen 2020
Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar Väst bjuder in till familjeläger vid Kroholm även 2020. Vill ni ha den fullständiga inbjudan så hör av er till kansliet.

 Podd tips
Hej!
Jag vill tipsa om några poddradio som jag tycker är intressant att lyssna.

Först är SRF Örebro podd radio. Den podden berättar blandat om vad som sker inom SRF Örebro län och mycket mer. Den finns att lyssna på srf.nu/orebro.

Sedan vill jag tipsa om Medicinvetarna som tar om olika ämnen inom människan och forskning. Den tredje är Kropp och själ och den pratar om blandade ämnen inom människan. Dumma människor som är en vetenskapat-ratande podd om populärkultur, psykologi och mänskligt beteende. Rekommenderar er att lyssna på dessa.  I hittar dessa som jag nu nämnt (förutom SRF Örebro podd) på podcast.se

Av Sandra Johansson 

Slutord
Nu var det slut för den här gången. Jag hoppas att ni kan gå ut och njuta lite i det, förhoppningsvis, fina vårväder som nu ska komma. Vi hoppas att vi snart kan fortsätta med vår verksamhet i alla lokalföreningar utan att vara rädda för att smitta varandra. Lev väl tills vi ses och hörs igen. 

Ansvarig utgivare
Synskadades Riksförbund Örebro
Ordförande Ove Nilsson med styrelse 

Redaktör
Charlotte Åkerlind
019 – 673 21 05
charlotte.akerlind@srforebro.se 

Kontaktinformation
019 – 673 21 06
orebro.lan@srf.nu 

Prenumerationsfrågor (Ändring av läsmedia)
019 – 673 21 06
orebro.lan@srf.nu 

Ombudsman
Roger Alexandersson
072 - 738 04 50
roger.alexandersson@srforebro.se