Tänk att vi har kommit så långt in i mars och det är fortfarande vinter ute. Jag börjar bli trött på snö och framför allt kylan nu. Men, något som är härligt är att det blir ljusare och ljusare. Vetskapen att den långa ljusa tiden ligger framför en samt att det hela tiden blir varmare gör att man ändå börjar får vårkänslor i kroppen. Man blir piggare och får mer saker gjorda. Men, ibland måste man unna sig några minuter av lugn och ro och vad är då bättre än att bläddra i tidningen som från det här numret faktiskt ser mer ut som en tidning. I det här numret finns också en artikel som är skriven för Perspektiv. Den handlar om ”torsdagsgruppen”. En grupp som har träffats varje torsdag i 30 års tid. Alla deltagare är mycket goda vänner. Så om ni inte har läst den i Perspektiv får ni nu här en ny chans. Sedan följer vi också Åke genom livet med hans fantastiska berättelser. Det är det jag ser fram emot varje månad. Mycket nöje.

 

Ur innehållet.
Info från distriktet med information om årsmötet, rapport från organisationsrådet med mera

Info från lokalföreningar om årsmöten som varit

Från blommor och blad till armerad betong.

Inbjudan till Klimpfjäll

Artikel torsdagsgruppen

Thomssons Nyhetsbrev

Syntolkningsevenemang 

Info från distriktet
 Lördag 28 april klockan 13.00 har distriktet sitt årliga årsmöte. I år är vi i nya konferensrummet i Brukarhuset, Mellringevägen 120 B i Örebro. Alla medlemmar, stödjande och synskadade, är välkommen. Har ni något förslag eller motion som ni vill ta upp på årsmötet så måste ni skicka in det till kansliet senast 1 april. Adress hittar du sist i tidningen. Kallelse kommer till alla medlemmar 14 dagar innan mötet. Vill ni ha alla handlingar innan mötet så hör av er till kansliet. 

RAPPORT FRÅN ORGANISATIONSRÅDET 26 JANUARI
 Vår ordförande Ove Nilsson kunde inte närvara p.g.a. resa till Cuba. Undertecknad blev övertalad att deltaga, så blev det. En organisationsrådsdag börjar med en tågresa. Klockan 7.58 gick tåget från Örebro Centralstation. 1 timme 46 minuter senare var jag vid Stockholms Centralstation, där personal från SRFs kansli mötte upp. Det blev taxi till SRFs högkvarter som ligger i industrilokalmiljö i Enskede, söder om centrala Stockholm. Innan mötet började var det kaffe och smörgås. Klockan 10.30 öppnade förbundsordförande Håkan Thomsson mötet. Han inledde kort om aktuella frågor i förbundet.

Punkt två på dagordning var upprop. De som deltar på organisationsrådet är ett ombud från varje distrikt och branschförening samt unga med synnedsättning och förstås förbundsstyrelsen. Efter korta rapporter om förbundsstyrelsens kontaktpersoner till distrikt och branschföreningar samt ny styrelse till Synskadades Stiftelse, var det dags för den viktiga frågan, aktuellt om handikappersättningen.

Regeringen kommer i mars månad att lägga en proposition om merkostnadsersättning. Denna kommer att behandlas i Riksdagen före sommaruppehållet. Som alla vet motsätter sig Synskadades Riksförbund denna förändring och försämring av handikappersättningen. Därför kommer SRFden 27 februari hålla en manifestation vid Mynttorget utanför Riksdagshuset. Där kommer man att överlämna till Socialutskotts ordförande en namninsamling med 3000 underskrifter som protesterar mot förändringen.  Distrikten uppmanades att samla folk till manifestationen.

Dagordnings punkt 9 var organisationsrådets roll efter kongressen. Organisationsrådet är jämte kongressen förbundets högsta beslutande organ.  En nyhet efter kongressen är att distrikt och branschföreningar skall på sina årsmöten välja ett ombud till organisationsrådet samt ett antal ersättare.

Punkt 10 på dagordningen var att välja ett beredningsutskott. Anledning till detta var att den av senaste kongressen valda till sammankallande i valberedning Eva Björk avled i december månad. Utskottet skall till nästa organisationsrådsmöte hitta en kandidat till sammankallande i val- beredningen. Valda till beredningsutskottet blev: Kicki Lundmark (sammankallande), Viktoria Öjefors-Qvinn, Per-Arne Andersson samt Monica Eriksson.

Strax före och efter lunchpausen var det dags för punkt11 på dagordningen, prioriterade område 2018-2020

a Habilitering och rehabilitering. Föredragande var Neven Milivojevic  intressepolitisk handläggare på SRF som reflekterade i detta ämne. Han pekade på tre grupper som måste få bättre stöd och möjligheter. Synskadade barn och ungdomar var en grupp. De i yrkesverksam ålder endast femtio procent har arbete. Sista gruppen var de årsrika, ett nytt namn på de som passerat 65-års gränsen. Vidare nämnde Neven att det skall bli en undersökning om medlemmarnas livsvillkor. Vi måste också tillvarata möjligheterna med den nya tekniken. Han avslutade med det viktiga att bygga relationer med andra organisationer, politiker och andra utanför SRF.

Punkt 11 b var Medlems- och organisationsutveckling, fördragande Karin Hjalmarsson handläggare på SRF. Förbundet har en målsättning att få 10000 synskadade medlemmar. 2017 har medlemsökningen varit plus minus noll, ingen ökning. En hel del äldre äldre har begärt utträde. Distrikten skall under kongressperioden ha kamratstödjarutbildning samt  även försöka få igång kamratstödjargrupper. Man bör utforma mötesformer så att medlemmar känner sig delaktiga och engagerad.

Punkt 12 Medlemsforum 2019 ”Spräng gränserna”

SRF kanslichef Ulrika Norelius Centervik informerade om Medlemsforum som kommer att äga rum fredag 3 maj 2019 till söndag 5 maj 2019. Den kommer att hållas vid konferensanläggningen WATERFRONT som ligger ett stenkast från Stockholms Centralstation. Då blir det någon utåtriktad aktivitet så att huvudstaden skall märka att SRF finns. På lördagen blir det utbyte av erfarenheter, möjligheter att prova på nya aktiviteter. Tema om ny teknik, självstyrande bilar m.m. Förbundsstyrelsen har målsättningen att minst 1000 medlemmar skall deltaga.

Sista punkten på dagordningen var fritt forum. Det ställdes en fråga om de nya pengarna. SRF har haft kontakt med Riksbanken. Det är osannolikt att det blir någon förändring av dessa.

Ett ombud tog upp om vår syn på att bjuda in Sverigedemokraterna till möten. Förbundsstyrelsen tog beslut april 2014 att man rekommenderad att inte bjuda in SD. Men frågan skall tas upp igen.

Ledarhundsfrågan kom upp, fortfarande var det frågetecken när myndigheten MFD skall ta över verksamheten.

Klockan 14.45 var organisationsrådsmötet slut. Kaffe och

bulle, bussfärd till Stockholms Centralstation och ett över-

fullt tåg till Örebro, var där vid 18-tiden.

Anders Eng

 
Från ombudsman
Hej alla synvinklare.

Idag den 15 mars beslutar regeringen om hur den vill göra med handikappersättningen. Vi hoppas verkligen att regeringen tar sitt förnuft till fånga och fattar ett vettigt beslut i frågan. Vi väntar med spänning på hur beslutet blir.

 Påminnelse – hjälpmedelsdag.

I förra numret av Synvinkeln skrev jag att jag ville få in intresseanmälningar till en dag som ska handla om våra hjälpmedel, då vi också passar på att ge varandra lite tips och idéer hur vi kan bli bättre på att använda våra hjälpmedel.

Hittills är det 9 personer som har visat intresse och det tycker jag är en bra början.

Det vore roligt om vi blev flera så passa på att göra din intresseanmälan antingen genom att ringa till kansliet 019 673 21 06 eller skicka ett mail till roger.alexanderson@srforebro.se

 

Ett meddelande till dig som använder iPhone och VoiceOver.

Efter att Apple släppte sin senaste stora uppdatering av sitt operativsystem så har det uppstått ett fel som drabbar rösterna i VoiceOver.

Det har nämligen smugit sig in lite romerska siffror i uttalet.

Om man exempelvis står på den hemskärmen där Väder finns så säger rösterna ”den femte” äder istället för väder.

Apple försöker komma tillrätta med problemet.

I nästa nummer kommer jag återkomma med några tips och tricks för att du som iPhone-användare ska kunna hantera och utföra saker med telefonen på ett lätt sätt.

Ha nu en fortsatt trevlig läsning

Hälsar

Roger, ombudsman

 

Kallelse årsmöte i arbetsnämnden
Arbetsnämndens årsmöte äger rum kl. 13.00 onsdagen den 28 mars, 2018. Sammanträdet hålls på Länsstyrelsen, stortorget, Örebro.

Vänligen anmäl deltagande till ragnhild.christiansen@lansstyrelsen.se eller telefon 010-224 87 01 senast 22 mars 2018.

Alla medlemmar i SRF är hjärtligt välkommen. 

Inför valet 2018
Ett forum för dialog mellan föreningslivet och företrädare för de politiska partierna

Vilka framtida satsningar på det civila samhället och föreningslivet i Örebro kommun vill våra politiska partier göra under kommande mandatperiod?

Politiker mot väggen

Medverkande politiker:

Annika Tholster (C)

Lennart Bondeson (KD)

Karolina Wallström (L)

Anders Åhrlin (M)

Ullis Sandberg (S)

Martha Wicklund (V)

samt representant Miljöpartiet

Datum: Söndag 15 april 2018

Tid: 15:00-18:00

Kostnad: Fritt inträde, fika ingår

Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A, 703 61 Örebro

Anmälan: bit.ly/införvalet2018-ÖFR ,mejla anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10

Föranmälan sker senast 7/4. Begränsat antal platser!

Frågor kring eftermiddag, ring ordförande Helena Astvald 072-311 50 09

Föreläsare och moderator Lars Svedberg, seniorprofessor vid Ersta Sköndal Bräcke

Högskola, som talar över ämnet Det civila samhället och den offentliga sektorn – vill, kan

och bör de mötas?

Vad vore ett samhälle utan föreningar? Hur skulle kulturliv, opinionsbildning, trygghetsåtgärder vid social

oro, samvaro och gemenskap, fritidsaktiviteter, bevakning av mänskliga rättigheter, stöd och mötesplatser

för utsatta, idrottsliv med mera fungera utan dem?

Ett fritt och engagerande föreningsliv gör samhällsnytta och berikar människors liv. Föreningslivet har en

central roll för den levande demokratin genom att stimulera medborgarna till samhällsengagemang, det bidrar till folkhälsa och integration. Kommun och föreningar verkar på många sätt inom samma områden och har ett ömsesidigt beroende av varandra. Ett gott samarbete mellan kommun och föreningar gynnar alla

i samhället.

Örebro Föreningsråd bjuder in till en eftermiddag för erfarenhetsutbyte och diskussion kring hur kommunen och föreningarna i Örebro kan fördjupa och förbättra sitt samarbete.

Representanter för de politiska partierna kommer också att presentera sina tankar på framtida satsningar på det civila samhället och föreningslivet

Program:

15.00 Inledning

Föreningsrådets ordförande

Presentation av deltagarna

15.15 Seniorprofessor Lars Svedberg, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Det civila samhället och den offentliga sektorn –

vill, kan och bör de mötas?

16.00 Kaffe och mingel

16.30 Politikerna mot väggen

Moderator Lars Svedberg

18.00 Avslutning 

Stiftelsen i Örebro län
 Synskadades Stiftelse i Örebro län har till uppgift att förvalta det kapital som skänkts till synskadade genom gåvor eller via testamenten samt att efter ansökan besluta om ekonomiskt bidrag till synskadade i Örebro län. 

Bidrag kan avse olika former av stöd till barn och ungdom, studier och stipendier samt stöd till ekonomiskt behövande för ledsagare, rekreation eller dylikt. 

Ansökan om bidrag skickas till Stiftelsen på särskild blankett, som kan laddas ned beställas från SRF Örebro läns kansli på mail srf.orebro.lan@telia.com eller på telefon 019 – 673 21 06 som också mottar bidragsansökan under adress:

Synskadades Stiftelse i Örebro län
c/o SRF Örebro län
Mellringevägen 120 B
703 53 ÖREBRO

Stiftelsen prövar bidragsansökningar fyra gånger om året.
Man kan bara ansöka en gång inom en tre års period. 

Info från Bergslagen
Årsmöte
Årsmötet för året hölls i ABF-lokalen i Lindesberg 22 februari. Deltog gjorde 13 medlemmar vara 8 var synskadade. Inga stora förändringar gjordes i styrelsen utan alla fick förnyat förtroende. Många i föreningen är äldre och föreningen står inför ett arbete med att hitta fler och yngre synskadade i kommunerna.

Verksamhet
En del av arbetet med att hitta nya medlemmar är att försöka visa upp föreningen på mässor och liknande. Därför har styrelsen beslutat att ställa upp på Lindedan 16 maj. Mässan håller på mellan klockan 16 och 20. Det behöver vara minst 2 stycken vid bordet samtidigt, gärna 3. För att ingen ska behöva stå för länge så behövs just DU. Hör av dig till Irene vilken tid du kan ställa upp vid vårt bord. 

Info från Karlskoga
ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hölls på Nickkällan lördag 24 februari. Inget nytt hände i styrelsen utan alla fick förnyat förtroende. Efter förhandlingarna bjöds det som traditionen bjuder på semla och kaffe i matsalen. Dessutom så såldes det lotter med fantastiska vinster.

MUSIK-TRÄFFAR

Söndagarna 25 mars 8 och 22 april kl. 14.30  på Nickkällan. 

Sång o musik. Kaffe 10 kr. Ta med eget bröd.

MEDLEMSMÖTE

Fredagen den 23 mars kl. 14.30 på Nickkällan.

Vi får besök av ”Selma Lagerlöf” Kaffe 30 kr, Lotteri

Anmälan till Inger 073-035 08 59, Inga 0586-57 927 eller Margareta 0586-386 59  senast den 20 mars.

VÅRFEST

Fredagen den 27 april kl. 17.00 på Nickkällan.

Mat, kaffe, underhållning, lotteri

Pris medlemmar 100 kr, övriga 150 kr.

Anmälan se ovan senast 23 april. 

VÄLKOMMEN hälsar Styrelsen genom Kristina Johansson 0586-414 12, 070-66 06 981 

En liten hälsning från Sydnärke!
 Hej alla glada Synvinkelläsare. Äntligen verkar det som våren skulle vara på väg. Man får en solglimt ibland och den värmer. Häromdagen tyckte mig höra talgoxens glada tititi tittitu. Någon hade sett en sädesärla, men det tror jag nog var en synvilla. Den glädjespridande vippestjärten får vi nog vänta på ett tag.

Något vi inte behöver vänta så länge på det är vårt årsmöte som är den 20 mars klockan 14 00 på hotell Stinsen i Hallsberg. Nu vet jag inte om den här tidningen hinner komma ut innan dess. Jag hoppas vi sågs där!

När det gäller möten så hade Sydnärke ett på Kvarngården i Kumla den tjugonde februari. Tyvärr kunde jag inte vara med denna gång. Låg i sängen med lunginflammation gjorde jag. Vi skulle få besök från Väntjänst i Kumla. Tyvärr kom det inte någon. Nu gick det väldigt bra ändå, tack vare att Bosse hade en ledsagare från Väntjänst i Hallsberg. Så hon berättade om hur dem arbetar där. Stort tack till henne.

Nästa gång vi samlas blir den24 april, då blir det bingospel på Kvarngården i Kumla. Anmälning om deltagande senast 19 april till Berit 019 57 81 36 eller Åke 019 57 85  59. Välkommen till våra olika möten.

Vårhälsningar från Sydnärke genom Åke 

Info från Örebro kommun
 Den 25 april kommer Örebro kommuns dietist Stina Engelhart och har ett pass om kost och hälsa och vad man bör tänka på för att må bra.

 Aktiviteten äger rum på Föreningarnas hus Slottsgatan 13 A. 

När då:       Onsdag 25 april klockan 14.00-16.00. 

Det blir en intressant eftermiddag. 

Välkommen!

 

Från blommor och blad till armerad betong.
 Hej alla trogna Synvinkelläsare! Nu har vi börjat ”gnaga” lite på året 2018  och det börjar dra mot vår. När jag nu fortsäter på min berättelse är det vinter november 1958. Vi hade sagt farväl till Askersund och bodde på Boda gård. Vi hade bostad men jag var utan arbete. Vi bodde på en bondgård, kanske kunde jag bli bonddräng igen?

Nej, det hade jag inte lust med. Jag tog kontakt med arbetsförmedlingen och fick veta att det behövdes byggnadsarbetare vid Aspa Bruk i Olshammar. Det var byggfirman Armerad Betong, som höll på med reperationsarbete och nybyggarbeten vid pappersbruket där. Jag letade fram mina betyg jag hade och åkte dit. Jag hittade fram till platschefen. Han läste igenom mina betyg och sade ”du kan börja imorgon”. Jag bockade och tackade. Om det berodde på mitt ärliga utseende eller mina betyg, det vet jag icke! nästa dag inställde jag mig och min första uppgift blev att rensa virket rent från spik och betong. Alla brädor och plank som var meterlånga och däröver skulle återanvändas. Så är det inte i vår slit och slängtid.

Från första dag så fick jag en jättebra kompis. Han hette Karl-Erik Johansson, var från Tiveden och bodde hos sina föräldrar. Han gifte sig med Viola och längre fram i tiden så hyrde vi tillsammans ett hus straxt utanför Askersund.

Så hade jag då gått i min fars fotspår och blivit byggnadsarbetare. Det dröjde inte många dagar innan jag ingick i ett betongarbetarlag. Singel, sand och cement in i en tombola och sedan i skottkärran. Från morgon till kväll. Tungt men stärkande!

Det dröjde inte många dagar innan jag ingick i ett betongarbetarlag. Singel, sand och cement in i en tombola och sedan i skottkärran. Från morgon till kväll. Tungt men stärkande! Första riktigt stora uppgiften vare ett fundament för en flistugg. En betongklump på fyrtio kubik. Det blir många skottkärror det. Som skulle köras i en nedförsbacke, femtio meter bort på en smal landgång.  Man fick bromsa och hålla tungan rätt i mun, så man inte körde av landgången. När man tippade lasten fick man hålla stadigt i kärrskalmarna så inte kärran åkte med ner i smeten. Ibland hände det. Nästa riktigt stora bygge var två trettio meter höga flistorn. De byggdes på samma sätt som Svampen i Örebro. Alltså med glidform, vilket betyder att träformen trycks upp en liten bit i taget. Vilket betyder att arbetet inte får stanna av utan arbetet fortsätter dygnet runt. I detta fall i fjorton dagar. I tolvtimmars skift. En dag var en i gänget sjuk, då delade jag och Karl-Erik på hans skift. Det var tungt, men vi fick dubbelt betalt. Det lindrade smärtan en smula. Dock inget jag vill rekommendera.

En månad var jag hantlangare åt två murare. Det kan jag lova var ingen sinneskur. Jag skulle hålla dem med tegelsten och murbruk hela dagarna. Mera bruk i baljan boys, fick jag bli van att höra. Och murbruket skulle vara perfekt. Inte för hårt och inte för löst. Jag fick beskrivning på hur det skulle se ut, men det tänker jag inte tala om. Det är lite fräckt och inget för känsliga öron!

Det hösta bygget jag var med på är var en skorsten, sextio meter hög. Den byggdes med glidformsteknik. Lite skakiga knän var det nog ibland när man kom upp på högre höjder och stod vid kanten och tog emot armeringsjärn. Fast egentligen tycker jag om att gå i höjden. Det kan nog Pelle, alltså min polare Per intyga, som jag gjort många resor med. Alltid när jag varit ute och rest, så skulle jag upp i alla torn, ju högre, ju bättre, det kan nog min polare Per berätta om. Men det är lite annat när man står vid kanten och halar in armeringsjärn.

När det närmade sig juletid hörde min efterträdare av sig och undrade om jag kunde komma till trädgården och hjälpa dem i julveckan. Det var många kunder som kommit in med sina skålar, korgar och annat som dem ville ha blommor i ungefär eller lika som förra julen. Jag fick ledigt från mitt jobb i julveckan. Och så var jag igång med juljobbet både natt och dag en vecka. Jag tyckte det var roligt med jobbet och att få träffa gamla kunder igen. Det är klart att min drottning och små prinsessor inte tyckte likadant. Lite plåster på såret var u att det kunde bli lite fler julklappar. Ibland kom tant Julia ut till dem och det var alltid lika roligt. Efter helgerna var det bara att hugga i byggarbetet igen. Det var en kall vinter med mycket nsö. Men det mesta arbetet var nu inomhus. Det var ombyggningar inne i fabriken. Det var golv som skulle bilas bort. Väggar muras upp och mycket snickeriarbeten så man fick vara hantlangare lite här och var.

Jag hade väl skött mig ganska bra, för nu hade jag fått ett så kallat ”grått kort”. Vilket betydde att nu var jag en fullgod byggnadsgrovarbetare. Man kunde få ”grönt kort” också men då var man mer finlirare på betongarbete. Så kunde man få avsked också, det var på grått papper.

Jag fick inte avsked från jobbet med ett avsked blev det fram på vårkanten. Vi kunde säga farväl till boendet i Boda. Nu skulle vi flytta tillbaka till Askersund igen. Jojomensan så kunde gå när man har goda kontakter. Det hände sig så att det var en snickare på bygget som hade ett tvåvångshus stod tomt. Där fick vi hyra nedre våningen. Tre rum och kök, fullt modernt med kolseldad värmepanna i källaren. Vilken lycka. Ett kungarike för en kungafamilj. Stället hette Rosenlund och var ett par kilometer utanför centrum åt Hallsbergs hållet. Helt klart ett fint ställe för en ”kungafamilj”. Lite längre fram i tiden, när Karl-Erik, som gift sig med sin Viola och fått tvillingar, flyttade in i övervåningen. Det var roligt för både stora och små. Det vara ett riktigt barnrikehus. Ett barnrikehus som den nittonde augusti 1960 utökades när vår prins kom. Han fick heta Sven-Åke Lennart men blev nästan omedelbart kallad för ”Bobben” och det fick han oftast heta femtiosju år senare. Femtiosju år! Det är inte klokt vad tiden går.

 Vi hade mycket roligt tillsammans där på Rosenlund. Tyvärr blev det inte mer än ett knappt år. Det var den där ”Örnen” som skulle ut och flaxa igen. Vi tar det lite senare. Vi håller oss i Olshammar ett tag till. En dag blev en särskild glad dag. Det var så att vi var fem grabbar som hade köpt en penninglott ihop. Det var jag, Kalle, Stig, Martin och Evert. Jag kommer inte ihåg men jag tror vi satsade fem kronor var. Det var Evert som köpte lotten och en morgon kom han glädjestrålande viftande med den. Vi vann, vi vann. Det var roligt. Ingen jättevinst, femtusen kronor! Inte mycket, men för oss var det massor med pengar. På den tiden, den gamla goda tiden ni vet, så fick man betala 30 % i skatt på vinsten. Det blev sjuhundra kronor till oss var, när skatten var dragen. Massor av pengar, vad skulle vi göra för dem? Jag vet inte vad dem anda köpte. Vi köpte en stor radiogrammofon med skivspelare. Tio skivor kunde man lägga på som sedan skötte sig själv. Det blir mycket sång och musik det. En sådan hade vi länge önskat oss och gått och titta på i affären. Det hängde med på många flyttningar, stor och tung. Men rolig att ha.

På sextiotalet var det många svenskar som flyttade till Australien. Det landet var i stort behov av arbetskraft. Byggnadsarbetare var efterfrågade och vi i lottköpargänget pratade ofta om att detta borde vi testa. Vi hade våra drömmar och vi skickade efter aktuella papper om detta. Det var mycket papper som skulle fyllas i och motigheterna tornade upp sig. Det var inte bara att säga ja tack och sticka iväg, så det blev bara en dröm. Min kära dotterdotter har bott i Australien i drygt ett halvår nu och tycker det är alldeles för varmt där. Så det var väl lika bara att det inte blev något av. Men vem vet, kanske kunde man varit en välbeställd fårfarmare nu.

Allt nog, lite ändring skulle det bli. En liten bit skulle örnen flaxa.  Vi var tre grabbar som började prata om att byta arbetsplats. Det var Karl-Erik, och Stig Gustavsson och jag. Stig som bodde i Åmmeberg hade hört att Svenska Försvaret höll på med något i zinkgruvan. Militären skulle ha ett antal rum, fyrtio meter ned i berget. Byggfirman hette Svenska Stenbeläggningar, en Skånefirma, vi tog kontakt med dem och fick jobb alla tre.  Vi hade byggt skorstenar 60 meter högt och nu skulle vi 40 meter ned i berget, så den 11 maj 1960 började vi där.

Det var mycket annorlunda att jobba 40 meter ner i berget än ovan jord. Till exempel var man skyddad för väder och vind. Temperaturen var den samma sommar som vinter cirka fem grader. Ingen snö, inget regn, jo regn fick man se upp för. Stenregn alltså. Alltid hjälm och en speciell skyddsväst måste man ha på sig. Så fick man lära sig hantera andra  verktyg och redskap. Fyllehacka, fyllefat och skrotjärn, det var några av dem. Skrotjärn kom till användning då man  efter sprängning petade ner lösa stenar från taket. Fyllehacka och fyllefat användes när man tog rätt på det som blev kvar när lastmasken gjorde sitt, så spändes det stålnät över tak och väggar. Så sprutades det betong över. Jag kommer inte ihåg hur många rum vi gjorde, men minst tjugo stycken var det. Jag var inte kvar där tills det var klart. I slutet av december var det dags att packa och dra iväg mot nya äventyr. Någonstans, långt bak i tiden måste jag vara släkt med nomad- och vandringsfolk, varför måste jag hålla på och flytta bopålarna hela tiden?

Vi får ta det från början. En kväll i november när vi satt vid matbordet så knackade det på vår dörr. In steg en polis och jag sade: ”Vad har jag gjort nu”? Man blir lite förskräckt. Lugn, lugn sa han. Han hade ett meddelande från min bror. Det var inget allvarligt, jag skulle bara ringa honom. Vi hade ingen telefon, hyresvärden hade ingen. En granne längre bort hade telefon, dit ringde min bror men de sa att de hade ingen budfirma. Så gör man väl bara inte. Jag kan inte minnas att vi hade gjort dem något. Tanten där hade kanske bara en dålig dag. En snäll polis var det i alla fall. Vad ville då min bror Stig? Jo, han hade ett jobb t mej. Han tyckte jag hade för tungt arbete och det hade jag nog också.

Han, min bror, bodde i Kalhäll, som ligger fyra mil från Stockholm. Här jobbade han i ett företag som hette svenska Maskinverkan med flera hundra anställda. De tillverkade ångpannor bland annat. Nu hade det fått en stor beställning från Ryssland och behövde flera anställda. Min bror trodde det skulle vara något för mig. Han hade jobbat där ett halvår och tyckte det verkade bra. Jo, nu fick vi något att fundera på. Visst var mitt jobb väldigt tungt och lång väg till jobbet på smala krokiga vägar och mycket snö på vintern. Jag trivdes med arbetskamraterna och Karl- Erik och Viola på andra våningen var jättegoda grannar. Och så lilla prinsessan Elisabeth som skulle bli tvungen att byta skola igen. Ja, det var mycket vägande fram och tillbaks. Hur det gick? Det kommer i nästa avsnitt. Må väl och stor kram från Åke

 Slutord
Det var allt som vi hade och bjuda på den här månaden. Hoppas ni hittar något av intresse. Hoppas ni också gillar den nya layouten på tidningen. Vi försöker att förbättra oss lite för varje nummer. Må väl tills vi hörs nästa gång.

 

Syntolkningsevenemang
 Länsteatern den 3 maj 2018

I MORGON ÄR NU 

En berättelse om 1900-talet av Lucas Svensson

Vårens stora satsning är ett brett upplagt epos som tar oss genom Örebros nittonhundratalshistoria. Med utgångspunkt i en gruva och en skofabrik vid förrförra sekelskiftet får vi följa ett par familjer genom generationerna. Det blir en dramatisk resa genom kärlek och sorg, det stora och det lilla under ett århundrade när samhället förändras i grunden. Vi följer många livsöden genom folkrörelsernas, frikyrkans och de totalitära rörelsernas framväxt, genom en stad som förändras från industricentrum till handelsplats. 

Syntolkas torsdag den 3 maj 2018 klockan 18,00
Syntolkas av Arne Holmberg

Biljetter bokas på Länsteaterns telefon 019-689 89 89
Tala om vid bokning att du vill få en biljett med syntolkning samt om du har med ledsagare. 

Teater Nolby den 29 juli 2018
Markurells i Wadköping
av Hjalmar Bergman i bearbetning av Lena Söderberg

Välkomna att fira med oss denna sommardag år 1913 där krögaren Hilding Markurell planerar att celebrera triumfen av den älskade sonens, gossen Johans mogenhetsexamen.

Mera information kommer under våren priser och anmälningsförfarande.

Syntolkas söndag den 29 juli 2018 klockan 17,00
Syntolkas av Anita Karlsson

 

 

THOMSSONS NYHETSBREV
 MARS 2018
 

THOMSSONS NYHETSBREV NR 3 2018

2018-02-20

 Innehåll

Senaste nytt om manifestationen

LSS-utredningen inne i kritiskt skede

Tysta fordon uppmärksammade

Ögonhälsan i Sverige

Konsumentverket belyser tillgängligheten i resande

Viktigt steg framåt för Marrakeshavtalet

Skrivelse till regeringen angående flytt av MTM 

Senaste nytt om manifestationen 

Det är nu en vecka kvar till vår manifestation för att säkra handikappersättningen. SRF är initiativtagare, men även Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Unga med Synnedsättning (US) står bakom manifestationen. Som första parti har Liberalerna meddelat att de stödjer våra krav.

 Samling sker tisdagen den 27 februari från kl 10.00 på Mynttorget vid Riksdagshuset i Stockholm. Distrikten samordnar resor till Stockholm, och kan i efterhand få ersättning från riksförbundet för 50 procent av resekostnaderna. På Mynttorget hålls korta tal och vi delar ut flygblad. Politiker som stödjer våra krav är välkomna att tala.

 Vi planerar att direktsända på Facebook från manifestationen på Mynttorget. Den som av olika skäl inte kan ta sig till Stockholm för att delta i manifestationen kan bidra genom att skriva insändare i lokala tidningar eller att göra inlägg på sociala medier. Ett annat sätt kan vara att skicka argumenterande mejl till riksdagsledamöter från det egna länet. Mejladressen till riksdagsledamöterna är

fornamn.efternamn@riksdagen.se 

LSS-utredningen inne i kritiskt skede 

Åldersgränser för personlig assistans var uppe till diskussion vid senaste mötet med experter och sakkunniga i den pågående LSS-utredningen. LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har funnits sedan mitten på 1990-talet. Den sågs då som en revolutionerande frihetsreform, men olika domar i högsta förvaltningsdomstolen har successivt snävat in tolkningen av lagen. Trots detta finns i utredningens direktiv att se över kostnaderna för personlig assistans, som är en av LSS-insatserna.

 I utredningen diskuteras att barn under 12 år kan erbjudas andra insatser. Ett argument är att personlig assistans ska vara brukarstyrd, och att yngre barn inte själva skulle kunna bedöma sina behov. Av samma skäl finns tankar om att införa en särskild insats för övervakning och tillsyn för vuxna. Allra mest anmärkningsvärt är dock förslaget om att personer över 80 år skulle bli av med sin personliga assistans. Hittills har regeln varit att man inte kan få personlig assistans om funktionshindret orsakats av normalt åldrande. Om man däremot haft personlig assistans så har man fått behålla insatsen så länge den varit relevant. Att ändra på den principen vore att öppna upp för att göra likadant inom andra insatser. En sådan ändring skulle leda till sämre service, risk för ångest hos brukarna och samtidigt knappast innebära någon ekonomisk besparing. I egenskap av expert i utredningen argumenterade jag kraftfullt mot detta förslag.

 Utredningen börjar nu komma in i ett skede där olika resonemang och förslag ska fastställas. Slutbetänkandet ska lämnas den 31 oktober i år.

 Tysta fordon uppmärksammade 

Det är nu bara ett drygt år kvar tills att EU-direktivet om varningsljud på tysta fordon börjar införas. Från den 1 juli 2019 ska varningsljud finnas på nya elfordon, och från och med den 1 juli 2021 ska även äldre elfordon ha ett varningsljud.

 Detta kan låta bra, men det finns stora luckor i direktivet. Bland annat behöver varningsljud bara finnas vid hastigheter upp till 20 km i timmen, vilket är otillräckligt. Ett annat problem är att exempelvis elcyklar inte omfattas av direktivet. Och även vanliga cyklar är ju tysta faror i trafiken.

 I P1-morgon i Sveriges Radio den 22 januari kunde ett inslag höras som handlade om den forskning som bedrivs för att ta fram lämpliga varningsljud. I inslaget gavs även undertecknad (Håkan Thomsson) möjlighet att lämna SRF:s syn på varningsljuden.

 Elfordonen ökar kraftigt i antal, och från SRF:s sida måste vi peka på den livsfara detta innebär. Bland annat finns nu på många håll elbussar som är mycket svåra att uppfatta med hörseln. Detta behöver diskuteras med respektive länstrafikbolag. Här har distrikten en viktig uppgift.

 Samtidigt behövs mera forskning kring konsekvenserna av tysta fordon, och i vilka hastigheter ett varningsljud bör finnas. Det är rimligt att anta att en bil som kör i cirka 50 km i timmen kan höras på grund av vindmotstånd och däckens friktion mot marken. Men vi har ingen forskning som tydligt visar var gränsen går för behovet av varningsljud. SRF måste fortsätta att arbeta med denna fråga såväl nationellt som internationellt.

 Ögonhälsan i Sverige

 ”Ögonhälsan i Sverige” är namnet på en rapport som tagits fram av Specsavers i samarbete med SRF. Rapporten presenterades vid en presslunch på Berns i Stockholm den 19 februari.

 Specsavers och SRF vill arbeta tillsammans för en bättre ögonhälsa. En ögonundersökning hos en optiker kan leda till att ögonsjukdomar upptäcks tidigare. Hittar optikern något anmärkningsvärt skrivs en remiss till en ögonspecialist. Genom tidig behandling kan förhoppningsvis många synskador hejdas eller begränsas. Föruto rapporten så kommer en kampanj med TV-reklam nu att dra igång.

  Konsumentverket belyser tillgängligheten i resande 

Resor med tåg och buss ur ett tillgänglighetsperspektiv kommer att bli ett så kallat belysningsområde i Konsumentrapporten 2018. Detta är troligen ett resultat av att SRF lyfte dessa frågor på funktionshinderrådet i början av 2017. 

Vid årets första möte i funktionshinderrådet medverkade representanter från SJ, Jernhusen, Trafikverket, Transportstyrelsen och Svensk Kollektivtrafik. Resande med tåg och buss var tema för detta heldagsmöte som ägde rum i Karlstad den 15 februari. . Här lämnades många viktiga synpunkter kring ledsagning, biljettköp, information med mera. Rapportförfattaren presenterade några tankar och förslag som också diskuterades. Konsumentrapporten för 2018 beräknas publiceras i april.

 Viktigt steg framåt för Marrakeshavtalet 

Den 15 februari godkände EU:s ministerråd att processen för ratificering av Marrakeshavtalet kan gå vidare. Marrakeshavtalet innebär att synskadeanpassad litteratur kan distribueras över nationsgränsernutan upphovsrättsliga hinder.

 Avtalet ska nu formellt godkännas i medlemsländerna. Men efter beslutet i ministerrådet är detta att se som en formalitet. Det är dock ännu oklart exakt när avtalet kommer att träda i kraft. 

Skrivelse till regeringen angående flytt av MTM

 Med anledning av regeringens beslut att utlokalisera MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) till Malmö från och med den 1 januari 2020 Har SRF gjort en skrivelse till civilminister Ardalan Shekarabi (S) och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

 SRF understryker att omlokaliseringen inte får innebära

negativa konsekvenser för användarna av MTM:s service. Praxis är att kostnader som uppstår till följd av flytten ska tas inom ordinarie budget, vilket kan bli förödande.

 I skrivelsen framför SRF följande krav:

* Extrakostnader för omlokaliseringen ska täckas med särskilda medel så att den ordinarie verksamheten inte behöver drabbas ekonomiskt.

* Möjlighet till kompetensöverföring ges i de fall medarbetare slutar, som en direkt följd av omlokaliseringen.

* Ekonomiska medel tillförs som underlättar möjligheterna för medarbetarna att flytta med myndigheten. 

THOMSSONS NYHETSBREV NR 4 2018

2018-03-01

 Innehåll

Manifestation i snö och kyla

Träff för synskadade politiker

SRF provar månadsgivande

Årets branschföreningsträff

Två dagars fortbildning för distriktens arbetsledare 

Manifestation i snö och kyla 

Cirka 200 personer mötte upp på Mynttorget utanför Riksdagshuset i Stockholm på tisdagsförmiddagen den 27 februari. Manifestationen var ett samarbete mellan Synskadades Riksförbund (SRF, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) samt Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US).

 Snön yrde och termometern visade -12 grader, men det var trots vädret god och hoppfull stämning på Mynttorget. Här genomfördes Ett torgmöte med tal av ordförandena för de fyra organisationerna. Även Bengt Eliasson, talesperson för Liberalerna i funktionshinderfrågor, gavs möjlighet att säga några ord. Liberalerna är det enda riksdagsparti hittills som uttalat att de stödjer vårt krav om att få behålla nuvarande system för handikappersättningen. 

Torgmötet, som pågick i cirka 45 minuter, leddes av SRF:s intressepolitiska chef Neven Milivojevic. Här skanderades talkörer och SRF och SDR överlämnade namninsamlingar mot regeringens idé om att avveckla den nuvarande handikappersättningen och därmed ta bort schablonersättningen för gravt synskadade, blinda, döva och personer med dövblindhet. SRF:s namninsamling upptog 2716 namn, och SDR hade fått ihop drygt 2200 namn. Det blev Marie Olsson (S), suppleant i riksdagens socialförsäkringsutskott, som mottog namninsamlingarna eftersom utskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli (S) hade fått förhinder. 

Veckan före manifestationen hade regeringens förslag, att avveckla handikappersättningen och ersätta den med en så kallad merkostnadsersättning, kritiserats i såväl Sveriges Radios program Ring P1, som i flera debattartiklar. Den 26 februari hade SRF, SDR, US och FSDB en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet. Och dagen efter manifestationen medverkade undertecknad (Håkan Thomsson) i direktsändning i Sveriges Radios P1 morgon. 

Vi har nu satt stor press på regeringen, och om det inte hjälper så sätter vi vårt hopp till att riksdagen stoppar avvecklingen av handikappersättningen. 

Träff för synskadade politiker 

Med start till middag fredag kväll och avslutning med lunch på söndagen så ordnades en träff för synskadade politiker den 23-25 februari. Det var politiker från S, M, MP, C, V, KD och L som samlades på Almåsa Konferens utanför Västerhaninge. 

SRF:s 1:a vice ordförande Niklas Mattsson, som är professionell landstingspolitiker för KD, föreläste kring kommunallagen och andra förutsättningar för det politiska arbetet. Vid ett annat pass presenterade Niklas SRF:s handlingsplan för valarbetet. Den har rubriken ”Rätten att komma ut” och tar upp områden som gatumiljö och resandefrågor, synstöd och ledsagarservice samt rehabiliteringsfrågorna ur ett brett perspektiv. 

Möjligheten att läsa sina handlingar, att ta sig till och från möten, bristen på tillgängliga politiska tidskrifter och för- och nackdelar med olika mötesformer diskuterades flitigt under helgen. Ett önskemål riktat till SRF var att skapa ett nätverk för synskadade politiker. På lördagskvällen var det frågesport där kända politikers bakgrund utgjorde basen – ett mycket populärt inslag i konferensen. 

SRF provar månadsgivande 

I början av mars går en information ut till ett urval av dem som givit en gåva under vår kalenderkampanj 2016 och 2017. Det är ett brev samt en åttasidig broschyr. Med hjälp av detta material hoppas SRF få personer som månatligen vill skänka ett bidrag till SRF.För frågor kring månadsgivarkampanjen så hänvisas till tfn 08-399 399 eller e-post

givarservice@srf.nu 

Årets branschföreningsträff 

Onsdagen den 28 februari hölls årets branschföreningsträff på riksförbundets kansli i Enskede. Nio av de tolv branschföreningarna deltog. 

Möjligheterna att söka ekonomiskt stöd från SRF, Synskadades Stiftelse och KMA var den tyngsta programpunkten. Vidare gjordes en genomgång av de nya stadgarna efter fjolårets kongress.

Även vårt medlemsregister Surfa avhandlades, och här medverkade Anette Johnsson och Katarina Viklund. Så kallad tvåstegsinloggning kommer att börja tillämpas för att göra registret säkrare. För frågor kring registret så går det bra att kontakta Anette Johnsson, tfn 08-39 91 20 eller att mejla till

surfa@srf.nu 

Två dagars fortbildning för distriktens arbetsledare 

Den 22-23 februari samlades arbetsledarna från distrikt och föreningar för en fortbildning som började på rikskansliet i Enskede och sedan fortsatte på Almåsa. Denna gång var det enbart ordinarie arbetsledare som var inbjudna. 

Från programmet kan nämnas ett längre pass med Christer Johansson från KFO (vår arbetsgivarorganisation). Han pratade om förhandlingar, anställningsavtal, reglerad och oreglerad arbetstid med mera. Denna gång fanns också ganska mycket tid avsatt för rent erfarenhetsutbyte. 

Riksförbundet erbjuder nu distrikten att ordna arbetsgivarutbildningar för styrelserna. Distrikt som är intresserade kan höra av sig till Gunilla Thomsson, tfn 08-39 91 66 eller e-post

gunilla.thomsson@srf.nu

 Nästa arbetsledarfortbildning blir helgen den 24-26 augusti, och då inbjuds även vice arbetsledare. 

THOMSSONS NYHETSBREV NR 5 2018

2018-03-19

 Innehåll

Senaste nytt om handikappersättningen

Färsk medlemsstatistik

Kick-off för medlems- och organisationsutveckling

Synturnén till Göteborg, Malmö och Stockholm

Medlemsundersökning pågår

Ljudbokens hederspris

Organisationsrådet 15 juni

Sök bidrag till punktskriftsaktiviteter

Ny hotelldirektör på Almåsa 

Senaste nytt om handikappersättningen 

Den 15 mars beslutade regeringen att lägga fram en proposition om reformerade stöd, där avskaffandet av handikappersättningen ingår. I skrivande stund har propositionen ännu inte blivit offentlig, men enligt inofficiella källor så har förslaget om handikappersättningen inte väsentligen ändrats jämfört med det förslag som tidigare behandlats av lagrådet. Det betyder i så fall att schablonersättningen för blinda och döva skulle försvinna. Så fort som propositionen blir offentlig kommer SRF noggrant att analysera förslagen. 

Uppmärksamheten i massmedia fortsätter. Vår medlem Elisabeth Ravstis har haft en debattartikel på SVT Opinion. Och i lördags var Ulrika norelius Centervik första nyhet i TV:s nyhetsprogram Rapport, där hon argumenterade övertygande för bibehållen handikappersättning. 

Det är nu riksdagens sak att fatta beslut om regeringens förslag. SRF fortsätter att verka för att förslaget om avskaffande av schablonersättningen ska stoppas. 

Färsk medlemsstatistik 

Den 31 december 2017 hade Synskadades Riksförbund totalt 12.120 personer som medlemmar. Det är en liten minskning jämfört med 12.284 ett år tidigare. Siffrorna är dock bättre än för två år sedan. 

Av medlemmarna är 8.675 synskadade och 3.445 stödjande. 7.827 är kvinnor och 4.282 män. För 11 medlemmar har vi ingen kännedom om kön.

 Låt oss nu kraftsamla för att 2018 ska bli ett år då medlemsantalet ökar!

  Kick-off för medlems- och organisationsutveckling 

Den 13-14 mars hade arbetsgruppen för medlems- och organisationsutveckling ett uppstartsmöte på Almåsa. Medlems- och organisationsutveckling är prioriterat under den innevarande kongressperioden.

 För att dra igång arbetet tog vi hjälp av Annika Sundh från Medlemsutveckling. Med henne pratade vi bland annat om vikten av att vara inspirerad, att gå från ord till handling och hur vi kan uppmuntra till engagemang bland medlemmarna.

 Sedan fortsatte vi med diskussioner om bland annat medlemsrekrytering, hur vi ska arbeta för att aktivt behålla våra medlemmar, vad problemen består i när det gäller att gå från plan till handling, hur nätverk kan utformas, betydelsen av vänlighet och respektfullt bemötande inom SRF-organisationen med mera.

 Arbetsgruppen har till uppgift att ta fram en handlingsplan för medlems- och organisationsutveckling. Sedan ska gruppen vara en resurs för distrikt och föreningar som vill ha råd, stöd och inspiration kring dessa frågor. Ett utkast till handlingsplan kommer att diskuteras på ombudsmannafortbildningen i maj och organisationsrådet i juni.  

Synturnén till Göteborg, Malmö och Stockholm

 Den årliga ”synturnén”, med hjälpmedelsvisning med det senaste på synområdet, ordnas av branschorganisationen Svensk Syn i april. Hjälpmedelsföretagen besöker denna gång tre platser. Det är öppet hus, vilket innebär att ingen föranmälan krävs.

 Följande platser och tider gäller:

-         Göteborg, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 10, måndag 9 april kl 13.00-18.00.

-         Malmö, Folkets Hus, Olof Palmes plats 1, onsdag 11 april kl 13.00-18.00.

-         Stockholm, Sandsborgsvägen 52 i Enskede, måndag 16 april kl 13.00-18.00.

 Medlemsundersökning pågår 

Fram till den 27 mars genomför SRF en medlemsundersökning med hjälp av Kantar Sifo. Sifo kommer ringa slumpvis utvalda medlemmar från telefonnummer 0457 280 05.

 Medlemsundersökningen handlar om att få en aktuell bild över hur levnadsvillkoren ser ut för synskadade medlemmar. Det berör ekonomi, arbete, rehabilitering med mera.

 Den som har frågor om undersökningen kan kontakta Mikael Ståhl på tfn 08-39 92 91 eller på e-post

mikael.stahl@srf.nu 

Ljudbokens hederspris

 Storytels ljudboksgala genomfördes på Vasateatern i Stockholm den 5 mars. Här delade Synskadades Stiftelse traditionsenligt ut ljudbokens hederspris. Prisutdelare var Victoria Öjefors Quinn.

 I år gick hederspriset till Rosemarie Skagerberg som varit verksam vid BTJ (Bibliotekstjänst) i Lund. Motiveringen lyder:

"Årets pris går till en kvinna som under hela sitt yrkesverksamma liv har varit en drivande kraft inom ljudboksvärlden. Med stor entusiasm har hon skapat lösningar för att nå ut med fler ljudböcker och låta litteraturen nå nya läsare. Bland mycket annat skapade hon en abonnemangsform och producerade ljudböcker för barn när förlagen själva inte ville producera dem. Det har gett lyssnarna mycket större barnbokskatalog än det annars skulle funnits”.

 judboksgalan innehöll prisutdelning i ett flertal kategorier. Vinnare i kategorin ”roman” blev Gangsterprinsessan skriven av Helen Stommel Olsson och inläst av Lo Kauppi.

 Organisationsrådet 15 juni

 Den 15 juni är det dags för ordinarie organisationsråd med behandling av riksförbundets årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Motionsuppföljning och fyllnadsval till valberedningen står också på dagordningen.

 Mötet kommer att äga rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, det vill säga samma plats där vårt medlemsforum 2019 ska ägar rum. Varje distrikt och branschförening har vardera ett ombud.

 Sök bidrag till punktskriftsaktiviteter

 Nu finns möjligheter för distrikt, lokalföreningar och branschföreningar att söka bidrag från riksförbundet till punktskriftsaktiviteter.

 Tips på aktiviteter:

* Inspirationsdag om varför punktskrift är bra att kunna.

* Snabbkurs i punktskrift på en dag.

* Punktskriftsutbildning i tre steg, träffas vid tre tillfällen.

* Punktskrift och ny teknik med punktdisplay.

 Ansökan ska vara riksförbundet tillhanda senast den 30 april, och aktiviteten ska vara slutredovisad till riksförbundet den 30 november.

För mer information så kontakta SRF:s punktskriftshandläggare Lena Nisula Wester på tfn 08-39 91 70.

 Ansökan sänds in via e-post på punktskrift@srf.nu

Ny hotelldirektör på Almåsa

Harriet Öholm har tillträtt som ny hotelldirektör på Almåsa Konferens. Hon efterträder Elisabeth Schmidt som lämnar tjänsten efter tre år.

Harriet Öholm har tidigare arbetat med olika uppdrag inom hotellbranschen, bland annat som VD. Nu får hon till att börja med leda Almåsa under det stora renveringsarbetet och skapandet av det nya aktivitetshuset med pool och gym.

 Vi hälsar Harriet välkommen till Almåsa och tackar samtidigt Elisabeth för sin tid där.

 

Redaktör: Charlotte Åkerlind, telefon 019 673 21 05, 072 544 50 84,e-post: charlotte.akerlind@stforebro.se

Kansli: Leif Stockhult, telefon 019 - 673 21 06, (måndag – torsdag 9-12)e-post: leif.stockhult@srforebro.se

Ombudsman: Roger Alexanderson, telefon 072 738 04 50,e-post: roger.alexanderson@srforebro.se