Så då påstås det att sommaren är här igen. Vi är nog många som inte upptäckt så mycket av den ännu, men den som lever får se. Det borde väl kunna bli lite varmare än så här. Efter det här numret av tidningen tar vi, på kansliet, lite semester så nästa nummer kommer inte förrän i slutet av augusti. Mycket nöje med sommarläsningen.

Ur detta nummer:

Info från distriktet med sommar brev från styrelsen

Info från lokalföreningarna

Thomssons nyhetsbrev nr 7

Info från distriktet
Syntolkad bio
Under hösten kommer vi att syntolka biofilmer bland annat följande datum: 21 augusti, 19 september, 4 december. Att dem här datumen är klara redan nu är för dem är tillsammans med syntolkningsutbildningen. Den första film som vi syntolkar är "Prästen i paradiset". Med reservation för ändring. Mera info om filmerna kommer i början av augusti. Det kommer också att bli en syntolkad teaterföreställning 16 oktober.

Färdtjänst
Här kommer information från LänsTrafiken som berättade på "Region Örebro läns råd för funktionshinder frågor" (RFF) den 22 maj vad som händer inom Färdtjänsten.

Länstrafiken i Örebro län är en förvaltning inom Region Örebro län och sorterar under den politiska nämnden för trafik, miljö och service. Färdtjänstenheten och Beställningscentralen ingår i Länstrafiken.

Märith Haglund, färdtjänsthandläggare, redogjorde för hur färdtjänstenheten inom Länstrafiken arbetar. Enligt statistik från 2013 så genomfördes under det året 274 000 färdtjänstresor och det fanns 9 300 färdtjänsttillstånd. På färdtjänstenheten arbetar 6 handläggare som utreder och fattar beslut om färdtjänst, riksfärdtjänst och särskilda villkor. Det kommer in mellan 10 och 20 ansökningar varje dag. Handläggningstiden är nu fem till sex veckor. Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och det finns regelverk för vad besluten ska grunda sig på.

Färdtjänstenheten har nytt telefonnummer:0771-553 000.

Beatrice Mod, operatör på Beställningscentralen, informerade om Beställningscentralens uppdrag. Beställningscentralen är Länstrafikens kundcenter och man är en viktig länk i kedjan att få så nöjda kunder som möjligt. Beställningscentralens ansvar är till exempel trafikledning, trafikupplysning, färdtjänst och sjukresor, dagvårdsresor, skolskjuts och riksfärdtjänstresor. Beställningscentralen tar emot cirka 1 500 samtal per dag. Det är omkring 40 personer anställda och av dessa arbetar 8 till 12 personer med att svara i telefon. Under hela 2014 tog man emot 185 000 samtal med beställningar om färdtjänst och 143 000 samtal med beställning om sjukresa. Det genomförs cirka 2 670 resor per dag inklusive skolskjutsarna. Det finns i länet omkring 700 elever som får behovsstyrda resor till de skolor/särskolor de går i. På beställningscentralen arbetar man mycket nära färdtjänstenheten och sjukreseenheten. Man ansvarar för att göra avvikelserapporter när resorna inte fungerat som de varit planerade.

Beställningscentralen kommer att flytta till en ny lokal i Örebros Centralstation. I de lokalerna hade SJ tidigare biljettförsäljning.

Beställningscentralens nya telefonnummer för bokning av resa:

0771-92 00 00.

Det tar längst tid att få svar måndag, tisdag och onsdag förmiddag då många ringer.

Tex Kihlström, enhetschef för den särskilda kollektivtrafiken, informerade om att avtalet med TaxiKurir är uppsagt och att det ska göras en ny upphandling av färdtjänstutförare. Målet är att det ska kunna skrivas ett nytt avtal i april/maj nästa år. Avtalet ska gälla fram till år 2019, då de övriga avtalen löper ut. Tex informerade vidare om att han nu samarbetar med en ny upphandlare med god kunskap inom just detta område och att det även på enheten har anställts en kvalitetscontroller.

När det gällde TaxiKurir så fanns det tydligen tre olika vägar att gå:

att fortsätta utan åtgärd, att omedelbart häva avtalet eller att har kvar

TaxiKurir under uppsägningstiden. I samförstånd mellan alla berörda parter kom man överens om det tredje alternativet. Färdtjänstenheten kommer att ha veckovisa möten med TaxiKurir, månadsvisa möten med alla de anlitade taxibolagen och ett kundforum, som ännu inte är utsett. Det finns totalt tolv stycken taxientreprenörer.

Fram till december 2015 hade Länstrafiken utfärdat 600 tkr i viten till taxibolag för att de inte skött uppdrag enligt överenskommelse. Fram till nu har det utfärdats ytterligare 1,3 milj kr.

Certifiering av förarna skulle ha kommit under våren men på grund av att problemen med TaxiKurir behövde nå en lösning så kom certifieringen inte igång som planerat. Planen är nu att det ska vara en hel utbildningsdag som ska leda fram till certifiering. Tillfällen med sådana utbildningsdagar ska återkomma regelbundet så att alla förare får tillfälle att gå den. Efter sommaren ska man börja med att låta några förare genomgå utbildningsdagen för att sedan kunna göra utvärderingar av innehåll och upplägg i syfte att få en så bra utbildning som möjligt.


Ytterligare information till er läsare är att:


Alla som fyllt 85 år beviljas färdtjänst.

Jag har föreslagit att LT ska ha möten med personer som ofta åker färdtjänst. Vi får se vart det leder.

För den som behöver mer hjälp finns möjlighet att ansöka om "särskilda villkor". Tyvärr är det inte säkert att det blir beviljat.

Det finns ett aktuellt ärende där en av våra medlemmar, som också sitter i rullstol, vill bli hämtad vid sin lägenhetsdörr till bilen.

LT avslog ansökan och vår medlem överklagade till Förvaltningsrätten. I Förvaltningsrätten fick han rätt men LT har överklagat till Kammarrätten.

De har inte beslutat om ärendet ska tas upp. Om det inte tas upp innebär det att Förvaltningsrättens beslut står fast och färdtjänsten ska hämta honom vid lägenhetsdörren.

Vi kan ju "hålla tummarna" tillsammans och heja på människor som vågar och orkar kämpa för våra villkor.

Klipper in info om hur man ansöker här nedanför.

Ni kommer väl ihåg att göra avvikelserapporter till LT när det strular?

Somriga hälsningar Cecilia Ramstedt

Information om färdtjänstillstånd med särskilda villkor

Om det finns särskilda skäl, kan ett färdtjänstillstånd förenas med särskilda villkor såsom t.ex. ensamåkning, framsätesplacering eller resa med en viss typ av fordon. Tillstånd om särskilda villkor beviljas då det föreligger sådana svårigheter att den färdtjänstberättigade annars är förhindrad att genomföra färdtjänstresor.

Länstrafiken är ansvarig för färdtjänsten i länet och gör efter din ansökan en utredning. Uppgifter, som du och andra lämnar, kommer att lagras i ett personregister. Uppgifterna skyddas enligt bestämmelser i sekretesslagen.

Ansökan sker skriftligt och ska vid behov kunna kompletteras med medicinskt utlåtande. Beslut meddelas skriftligt. Handläggning sker så snabbt som möjligt efter inkommen ansökan.

Mer information om färdtjänst finns på vår webbplats: www.lanstrafiken.se/orebro eller kontakta handläggare per telefon: 0771-55 30 00 vardagar kl. 8:00-12:00 eller via E-post: fardtjanstenheten@lanstrafiken.se

Ansökan skickas till: Region Örebro län Färdtjänstenheten Box 1613, 701 16 Örebro

Syntolkning Örebro 750 år
Länsmuseet syntolkar utställningen "Vi blir Örebro" 6 augusti kl. 13.00.

Under jubileumsveckan kommer följande att syntolkas:

11 augusti kl. 16 - 20, Color Me Rad-loppet

12 augusti kl. 12 -13, invigning

13 augusti kl.19 - 22, allsång

15 augusti kl. 17 45 - 18, tal av landshövdingen

Syntolkning Open Art
Det är väl ingen som har missat att det finns fullt med konstverk i hela Örebro under sommaren. Utställningen kommer att syntolkas lördag 5 september klockan 13.00 för alla intresserade. Mer information kan vi berätta på kansliet efter semestern.

ABBA-resa
Distriktet kommer att ordna en resa till ABBA-museet lördag 5 september för alla medlemmar. Distriktet subventionerar bussresan, men inträdesbiljetten 195 kronor, betalar du själv, samt din egen förtäring under dagen. OBS! Begränsat antal platser, så först till kvarn gäller. Hör av er till kansliet efter 2 augusti för anmälningar.

Sommarhälsning
Sommar, sommar, sommar……….

Nu gäller SRF Sommar Rekreation, Fritid.

Kansliet är stängt från och med 22 juni till och med 2 augusti. Nu hoppas vi att ni alla i ert eget sommarparadis får en fin sommar med mycket sol, bad och avkoppling så att ni samlar krafter inför höstens aktiviteter med SRF Synskadads Riks Förbund.

Om ni under sommaren ändå vill ha kontakt med oss kan ni kontakta ordförande Ove Nilsson. ove.nilsson@oreline.net

076- 0586 774

Trevlig sommar önskar.

Kansliet Charlotte och Leif

Styrelsen SRF Örebro Län

SYNvinkeln i form av ljudbild.
Jag har startat en variant till synvinkeln som kommer gå under arbetsnamnet ljudbild tills något bättre kommer upp.
här kommer jag presentera saker som kanske inte kommit med i synvinkeln, saker som är inspelade live, dvs när någon har varit med på en aktivitet och spelat in den, och dessutom får man lite roligheter i form av musik, recensioner och annat som kan vara av intresse.
Har du eller din lokalförening något ni vill lyfta fram? Välkommen att skicka ditt bidrag till pratkvarnen@live.se
behöver ni hjälp med att få ihop inslaget? ring mig på 076- 708 44 02.

Ni kan också lyssna på första programmet på följande länk:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/46883068/ljudbild%20special%20-%20magnus%20%26%20brasse.mp3

Roger Alexandersson

Hälso och sjukvårdskatalogen
I början av nästa vecka kommer hälso- och sjukvårdskatalogen 2015 (tidigare landstingskatalogen) i länets brevlådor. Den finns också inläst på cd och daisy. Kontakta Region Örebro län ifall ni vill ha den inläst i brevlådan.

Teater Ruth i Latorp spelar "Surdegar och hurtbullar" 14, 15, 20, 21, 28 och 29/8.
Syntolkad föreställning - i första hand lördagen den 29/8 kl 18 - eller om du vill någon av de övriga kvällarna. Sketcher, knaserier och galenskaper, enligt affischen.

Kvällen börjar med mingel, och sedan varvas skådespel, grillbuffé, kaffe o sommarkaka, och pågår ca 3½ timme.

Pris, inkl mat: ordinarie 545 kr, pensionärer o ungdom: 495 kr.

För mera information, se www.teaterruth.se eller info@teaterruth.se

eller tel: 070 310 26 73. Var god kontakta mig, så att jag vet om intresse finns. Hälsningar Anita Karlsson, syntolk.

Hörvärt
Veckotidningarna Året Runt och Kvällsstunden är inlästa som taltidningar på skiva. Prenumeranten kan välja att få tidningen i Daisy-format(1 skiva/nr)som kräver speciell mp3-spelare( som den synskadade får låna bl.a. på syncentral eller bibliotek), eller vanligt CD-format(3 skivor/nr), som kan spelas på vanlig cd-spelare.

För dessa veckotidningar gäller en inläsningstid på ca tre tim.

I stort sett allt läsbart material finns med på skivorna. Prenumerationstiden är för veckotidningarna kvartal, halvår eller helår(225, 450 resp 850 kr).

Skivorna får prenumeranten naturligtvis behålla, men skivfodralet

(kardborrepåsen)ska returneras. Man vänder då på adresskortet,

som sitter på emballagets utsida innan det läggs på brevlådan.

Ett provnummer kan erhållas gratis utan förpliktelser för mot-tagaren.

Året Runt innehåller följetong,en eller flera noveller, intressanta

reportage om kända och okända människor och livsöden, natur och

kultur, recept, hälsa, insändarsidor, annonser, etc.

Kvällsstunden är en veckotidning, som till viss del utgörs av insänt

material, som t.ex "Brev från läsarna", "Småprat med läsarna",

"Skämt och humor", m.fl. Den tyngsta delen i tidningen är ändå

följetongerna, novellerna, faktaartiklar om våra landskap,

historiska händelser och personer, etc.

Rolf Vestman

Info från SRF Bergslagen
SRF Bergslagen tar "semester" under Juli månad

Då vi skall njuta av sol och värme. Eller hur?

Vi träffas åter torsdag 13 augusti på Uskavi.

I stället för en smörgås äter vi lunch den här gången. Tid 13.00

Kostnad 75kr.

Anm.senast 6 augusti till Irene 0587- 254 56

Varmt välkomna önskar Styrelsen.

SRF Bergslagen vill även önska alla SRF-are en riktigt skön sommar!

Dikt
Klag int tocken.

Var gla att du örker

gå öpp på möran å

att du har e säng å

lägg dej i när kväel

kommer. Annars

skull du ju bli stånas där.

Info från SRF Karlskoga Degerfors
KORVKALAS

Fredagen den 26 juni klockan 16.00 utanför Nickkällan

Vi bjuder alla medlemmar på korv med bröd, kaffe o kaka. Övriga 30 kr. Lotteri, Underhållning (Inomhus vid dåligt väder)

Anmälan senast den 23 juni till Inga 579 27 eller Kent 592 07.

SYNTOLKAD TEATER

26 juli och 8 augusti syntolkas "Två herrars tjänare"

På Teater Nolby, norr om Karlskoga.

Pris 255 kr inkl. picknickkorg.

Anmälan till Kristina 0586- 414 12, 070- 660 69 81  före midsommar.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Hälsar styrelsen genom Kristina 0586- 414 12, 070- 660 69 81

Vi tar tacksamt emot gåvor tex. Lotterivinster.

Eller till Plusgiro 75 57 15-0

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Info från SRF Sydnärke
Hej alla glada, till sommaren älskade Synvikelläsare!

Här kommer en hälsning från Sydnärke. Jag tror att jag har de övriga med mig när jag säger tack Charlotte för en trevlig resa till Karlsborgs fästning. Till och med bra väder hade hon fixat. Nja, det kanske var lite för mycket sagt, hon hade nog lite hjälp av han däruppe.

Vi gjorde ett försa stopp på vår resa vid stora Hammarbron, där vi intog medhavd morronkaffe. Glada fortsatte vi vår färd mot Karlsborg. Där kev det på en mycket kunnig man, som kunde allt om detta otroliga arbete att med spadar och handkraft bygga denna stora fästning i början av 1800-talet. Helt otroligt! Området är stort som 170 fotbollsplaner. Vi gjorde även ett besök i kyrkan som finns inom området. Den låg en trappa upp. Det gick en hiss och där fastnade min käpp och en tekniker fick tillkallas. Man måste ju ordna med lite extra "underhållning". Allt ordnade sig och jag slapp åka hem utan käpp.

Vi åt lunch vid ett ställe som hette Idas brygga. Det var ett mycket bra ställe. God och rikligt med mat och bra service. Kan varmt rekommenderas! På hemvägen gjordes ett uppehåll vid Klangehamns rökeri, där kunde hugade spekulanter fylla förrådet av rökt fisk i olika sorter och modeller. En kaffepaus blev det vid Olshammarsgården i Olsammar. Gott kaffe och gott bröd. På den här gården föddes Verner von Heidenstam. Här finns också Birgittakyrkan. Och solen den bara sken! Jag för min del var hemma vid femtiden, mycket nöjd med min dag.

Kumlagruppen har varit iväg på sin årliga lunchresa. Den gick i år till Lokal brunn. Tyvärr blir vi bara färre och färre som kan följa med, så denna gång var vi bara sju stycken. Som vanligt så var vädergudarna helt på vår sida och gav oss strålande väder.

För dem som inte vet kan jag tala om att Loka, sedan 2007 drivs av bryggeri bolaget Spendrup och det gör dem bra. Allt, både ute och inne är i perfekt skick. Personalen är mycket hjälpsamma och maten riklig och god. Jag ska inte räkna upp allt gott vi fick, då blir ni bara hungriga och ledsna att ni inte var med, men jag kan säga att vi var mycket nöjda.

Efter maten gick vi ut och tittade runt lite på omgivningen och såg att rabatter och gräsytor var mycket väl skötta. Över alltihop kände man en härlig doft från en jättestor syren i full blom. Solen, den bara sken. Efter ett antal timmar tog vi en god kopp kaffe och hembakad kanelbulle, tackade för oss och tog färdtjänst hem. Färdtjänsten skötte sig bra och vi kom glada hem efter en mycket trevlig dag. Ett stort tack till Berit och Marie som ordnade till det så bra.

Sydnärke önskar alla glad sommar genom Åke Minsberg

Info från SRF Örebro kommun
Nya -gruppens femkamp
Onsdag den 20 maj var vi 6 SRFare som samlades hemma på Ove Nilssons tomt för att utmana varan i 5-kamp. Leif Stockhult hade ordnat de olika tävlingarna. Han hade sett till att göra övningar som skulle passa personer gravt synskadad/blind. Vi var fem som tävlade och Leif höll i tävlingarna. Den första tävlingen var man skulle använda känseln. Han hade tagit en glas bunke och fyllt den med 2 liter ris och lagt ner ett antal olika små föremål. Den var nu vår uppgift att med en hand känna hur många saker som fanns där. Vi hade en minut på oss att känna. Efter en minut hade gått så fick man viska i Leif Stockhults öra hur många föremål man känt. Han antecknade och skulle berätta rätt antal på slutet. Från min sida tyckte jag uppgiften var mycket lätt att räkna rätt antal, men oj vad fel jag hade i antal föremål J.

Sedan följde övningar där Leif hade spelat in ett antal olika fågel ljud och vi hade till uppgift att berätta fågelns art. Vi fick ropa vårat namn och därefter säga vilken fågel det var. Från min sida kan jag säga att direkt några fågel känsla hade jag inte. ¨

Nästa övning var att "Spotta godis längst". Vi fick godis råtta i munnen och skulle sedan försöka spotta så långt vi kunde. En ovanlig men rolig övning. Den näst sista uppgiften var att lyssna musik. Vi fick höra ett antal låtar och vår uppgift var säga artist/grupp samt titeln på låten. Här var det blandade kategorier på musik stil så vi alla fick visa vår musik kunskap. Sista övningen var fråge- lek. Lite blandade frågor på ett roligare sätt. Efter den sista övningen var klar berättade Leif poäng ställningen och korade en vinnare. Vi avslutade sedan kvällen med att äta grillad korv, dricka och till sist avsluta kvällen med att dricka gott kaffe. Vänliga Hälsningar Sandra

Nya-Gruppen: Grillkväll
Hej! Nu är det näst sista aktiviteten innan sommaren. Vi har tänkt ha grillkväll i Venaspåret som ligger vid Oset och Rynningeviken. Vi kommer vara vid ett hus som har 2 toaletter (1 handikappanpassad) och 2 grillplatser. Vi hoppas på fint väder och ska vara ute då men om vi tycker det kallt kan vi vara inne i stugan. Ni får ta med det ni vill grilla samt dricka. Kaffe kommer att serveras efter vi ätit våran goda grill mat.

Vi har tänkt ha en mysig kväll där vi ska se till att äta god mat och umgås.

När: Onsdag den 24 juni

Tid: 18.00

Var: Venastugan (vid Oset och Rynningeviken)
Örebro kommun

Anmälan: Ni kan anmäla er till kansliet på telefon 019-6732106 (Ann)elleranmalnyagruppen@srforebro.se

Senast tisdag den 23 kl 20 00.

Har ni några frågor kan ni ringa till mig Sandra Johansson på telefon 070- 370 14 36.

Vägbeskrivning:Huvudentrén till reservatet ligger vid Naturens hus i Örebro, följ skyltar med texten sjukhus. I rondellen vid Universitetssjukhuset (USÖ), följ skylt mot Naturens hus. För att ta dig till parkeringen vid Venastugan, följ Hjortstorpsvägen och sväng vid skylt mot Naturreservat.

Hoppas vi ses!

Kram Sandra

Vånda
En beställning jag fick:

Gör en vers, det går på ett kick.

Ack, vilken pärs

det inte alls rann till.

Rimmen kommer inte när andra vill.

Jag satt och fundera

till slut rann det till

och jag det fungera

Men inte det gick

på ett kick!

Av Åke Minsberg

Thomssons nyhetsbrev nr 7
FN:s särskilda rapportör i SRF-huset
Tisdagen den 26 maj var FN:s särskilda rapportör för funktionshinderfrågor, Catalina Devandas Aguilar, huvudperson på ett seminarium som genomfördes i SRF-salen. Hon berättade om sitt uppdrag och ville också höra hur seminariedeltagarna såg på Sverige när det gäller mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Seminariet ordnades av Lika Unika, i samband med deras årsmöte.

Vid det efterföljande årsmötet valdes Maria Johansson till ny ordförande i Lika Unika. Hon är mest känd som tidigare ordförande i DHR. DHR är ju inte medlem i Lika Unika, men Maria är också medlem i RBU.

Kvaliteten i färdtjänsten åter på tapeten
På senare tid har färdtjänstens kvalitet åter uppmärksammats i massmedia. Bland annat har förarnas arbetsmiljö beskrivits.

I slutet på maj publicerade Transportarbetaren en debattartikel skriven av undertecknad (Håkan Thomsson). Under rubriken "Anpassa färdtjänsten efter brukarnas behov" försökte jag ge en bild av vad vi brukare tycker är viktigt. Det borde ju faktiskt vara våra behov som styrde färdtjänstens utformning!

Amanda Lindberg ny ordförande i FSDB
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) hade kongress på Södra Berget i Sundsvall den 30 till 31 maj. Pontus Degsell lämnade ordförandeposten efter åtta år. Han efterträddes av Amanda Lindberg, Uppsala.

SRF tackar Pontus för ett gott samarbete, och vi önskar Amanda all framgång i sitt nya uppdrag!

Bolagsstämma och stiftelsemöte
Bolagsstämman i Iris Förvaltning AB genomfördes på Almåsa den 27 maj. Årsredovisningen godkändes och styrelsen och VD:n (Fredrik Stenberg) beviljades ansvarsfrihet. Iris Förvaltning ägs av Synskadades Stiftelse. Bolagsstämman beslutade om en utdelning till ägaren på 4 Mkr samt återbetalning av aktieägartillskott med 2,5 Mkr.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av: Henrik Bonde, ordförande, Ulla Bergeros, Reneé Berglund, Roland Gustafsson och Carina Rick.

I samband med Iris Förvaltnings bolagsstämma hade Synskadades Stiftelse möte. Här beslöts bland annat att ge ett bidrag till utveckling av teknik för att synskadade ska kunna ta del av bowlingresultat. Ansökan avsåg Kluks bowlinghall, men tekniken ska göras generell och kunna användas i alla bowlinghallar som ansluter sig till systemet. Företaget Polar Print ansvarar för teknikutvecklingen.

Synskadades Stiftelse har ett antal anknutet förvaltade stiftelser som nu kan få en bra förvaltning genom en överenskommelse med Kammarkollegiet. Detta skulle även kunna gälla för de till SRF närstående stiftelser som finns för synskadade runt om i landet. För mer information om detta så kontakta Henrik Bonde på henrik.bonde@ostersjostiftelsen.se eller tfn 070 399 12 73.

Möte med bilindustrin angående tysta fordon
Den 21 maj träffade SRF James Lundström från Volvo och Anders Norén och Maria Backlund från Bil Sweden. Syftet med detta möte var att skapa en dialog med industrin och bilbranschen om problematiken med tysta elfordon.

Bilindustrin är skeptisk till obligatoriska varningsljud. Man anser att det är tillräckligt att varningsljud finns, och ser inte riskerna med att förare skulle stänga av ljudet. Deras främsta argument var att de vill prioritera låga bullernivåer från trafiken, och då kan det uppstå situationer, exempelvis vid köer, där varningsljudet kan stängas av.

Från SRF menade vi att gångtrafikanters säkerhet är viktigare än bullernivåerna. Dessutom innebär ett varningsljud mindre buller än vad en normal bensinmotor åstadkommer.

Även om vi inte var helt eniga, så är det ändå en viktig sak att vi håller dialogen med bilbranschen levande.

Viktigt med synträning för strokepatienter
Den 12 maj avslutades det så kallade SMS-projektet med en konferens på Brofästet i Kalmar. Projektet har drivits av SRF Kalmar län och Strokeföreningen i Kalmar med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Krister Inde har varit motor i projektet.

SMS står i detta sammanhang för strokepatienter med synsvårigheter. Genom systematisk synträning har goda resultat uppnåtts. Träningen har lett till att personerna lärt sig kompensera med ögonrörelser för sina synfältsbortfall. Synträning har inte varit en självklar del av strokerehabiliteringen. Nu har det tydliggjorts att synrehabilitering är viktigt och ger resultat för strokepatienter med synfältsbortfall.

Möte med MTM
Den 29 maj genomfördes ett möte mellan SRF och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). De så kallade RATS-tidningarna har snart övergått till den nya tekniken för att anpassa dagstidningar. Övergången beräknas vara slutfört runt midsommar. MTM hoppas att framöver kunna distribuera även talböcker via samma kanal.

Vidare konstaterades att det skett förbättringar i Legimus (nedladdning av talböcker via hemsida och app). Dock finns fortfarande vissa problem, vilka diskuterades. MTM berättade också att de ska göra en målgruppsundersökning. Den kommer att ske med intervjuer och enkäter, och syftet är att bättre lära känna sina olika målgrupper.

SRF Dalarna har fyllt 100 år!
Den 23 maj samlades ett 100-tal personer i Säterdalen, Säter, för att fira att SRF Dalarna fyllde 100 år. På programmet stod bland annat musikalisk underhållning, historik och en tipspromenad. Vädret var soligt, även om det inte var någon riktig sommarvärme. Undertecknad framförde en hälsning från riksförbundet, och kommunstyrelsens ordförande berättade om staden Säter.

Det hela avslutades med en läcker trerättersmiddag samt dans till Synliga. Grattis SRF Dalarna till de 100 åren!

Håkan Thomsson, Tfn 08-39 91 1, E-post hakan.thomsson@srf.nu

Slutord
Det var allt jag hade att bjuda på för den här gången. Nu önskar jag alla en riktigt trevlig sommar så vi kan vila upp oss till höstens alla aktiviteter. Var rädda om varandra.

Redaktör: Charlotte Åkerlind, 019 673 21 05, e-post: charlotte.akerlind@telia.com

Kansliet: 019 673 21 06, e-post: srf.orebro.lan@telia.com