Så fick vi då äntligen lite vinter. Hurra säger några och mindre bra säger några. Det enda man vet med säkerhet är att vädret alltid berör. Vad jag tycker är värst just nu är halkan som finns överallt och när det kommer snö ovanpå så ser man inte hur halt det är. Då är det skönt att kunna sitta inne och läsa lite i tidningen. Ur innehållet:

Info från distrikt med bl a info om syntolkning på bio via app.

Info från lokalföreningarna

Thomssons nyhetsbrev nr 18 och 1

Nyårstankar av Åke Minsberg

Stormen av Åke Minsberg

Info från distriktet
Ögats dag
En grupp med representanter från SRF, Syncentralen och Ögonkliniken på USÖ håller på och planerar Ögats dag. Det är meningen att dagen ska bli under september/oktober någon gång. Mer information kommer senare. Förra gången var temat sjukdomarna gula fläcken och R P så nu funderar gruppen på vilket tema vi ska ha den här gången. Har du något förslag så hör av dej till kansliet så tar vi med det på nästa planeringsträff.

Syntolkning på bio med appar
Från och med den 19 december börjar SF Bio att texta alla svenska filmer. Det är ett viktigt kliv framåt för att fler ska kunna ta del av kultur. Men tillgänglighet på bio är mer än textremsan. Nästa steg är fler syntolkade filmer, som kan göras enkelt med appar.

Idag syntolkas endast ett fåtal filmer som går upp på bio. Den mesta syntolkningen görs live i biosalongen på utvalda föreställningar.

Med särskilda appar går det att syntolka en film oavsett vilken biograf besökaren går till. Den första spelfilm som gjorts tillgänglig för bio med hjälp av den nya tekniken är bioaktuella Gentlemen.

– När nu den här tekniken finns så är det viktigt att den används, säger förbundsordföranden för Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson.

Svenska Filminstitutet driver på uppdrag av regeringen projektet Tillgänglig Bio, där det bland annat går att söka pengar för att tillgängliggöra film på bio för personer med synnedsättning.

– Den nya tekniken innebär att synskadade skulle kunna gå på bio på likvärdiga villkor som andra, säger Håkan Thomsson.

Syntolkning är när en speakerröst beskriver det som syns men inte hörs på filmduken. Samma värde som textremsan har för biobesökare med hörselnedsättning har syntolkad film för synskadade.

Kontaktpersoner

Förbundsordförande Håkan Thomsson

Tel: 08- 39 91 11, hakan.thomsson@srf.nu

Ombudsman Joachim Kåhlman

Tel: 08- 39 92 27, joachim.kahlman@srf.nu

Synskadades Riksförbund

122 88 Enskede

www.facebook.se/synskadadesriksforbund

Twitter: @synskadade

www.srf.nu

Info från SRF Bergslagen
Årsmöte kommer att hållas i DHR-lokalen i Nora 22 februari kl. 13.00. Alla medlemmar kommer att få en kallelse i brevlådan 14 dagar innan mötet. Om ni redan nu vet att ni kommer att delta så anmäl er till kansliet före 18 februari. Har ni något förslag till föreningen om program under 2015 eller något annat ni vill att föreningen ska syssla med så hör av er till någon styrelseledamot eller kansliet så vi får ta med era förslag till årsmötet.

Info från SRF Karlskoga Degerfors
Det nya året börjar vi den 23 januari med ett medlemsmöte på Nickkällan

kl. 14.30. Information om pågående och nya studiecirklar.

Kom gärna med önskemål.

Torsdagen den 29 januari kl. 18.30 är vi bjudna på genrep av Hemvärn och påssjuka på Sparbanksbörsen i Fjugesta. Servering av ärtsoppa. Pris 100 kr.

Anmälan till SRF kansli tel. 019/ 673 21 05, 673 21 06 senast 20 januari.

Fredagen den 6 februari kl. 14.30 spelar vi Bingo på Nickkällan.

Brickor 10 kr/st. Kaffe 30 kr.

Lördagen den 21 februari kl. 14.00 Årsmöte på Nickkällan

Vi bjuder på kaffe och semlor.

Alla möten anmäls till Kent 592 07 eller Inga 579 27 senast 3 dagar innan. Välkomna! Hälsar Styrelsen genom Kristina Johansson

0586 414 12, 070 660 69 81

Info från SRF Sydnärke
Hej alla glada nytt års älskande synvinklare! Jag önskar alla en god fortsättning på detta nya år och hoppas att både det gamla och det nya firandes i glädjens tecken.

För egen del så var jag på julafton och juldagen hos en dotter i Stockholm, där jag blev väl omhändertagen. Nyårsafton var jag själv här hemma. När nyårsklockorna klingade då hade jag sovit en timme, så blev det mitt in vakande av nyåret 2015. Jag blev även väckt av smällare och raketer klockan fyra på nyårsdagen. Tror ni man blir glad då?

Ack ja, det är smällare man får ta och vara glad att man inte är hund. Så är det väl dags att komma igång med föreningsarbetet så smått. Sydnärke som numera mest består av Hallsberg och Kumla har träffats vid en så kallad arbetslunch, då även allas vår Charlotte deltog i vår planering för kommande möten och det är inte det lättaste. Vi kommer att ha ett första möte den 26 januari, då vi tillsammans med övriga medlemmar får prata vidare. Jag slutar för denna gång och hoppas komma med glada rapporter framöver. Lev väl och jobba glatt vidare. Varmaste vinterhälsningar från Sydnärkes styrelse genom Åke Minsberg.

Info från SRF Örebro kommun
Öppet hus
Onsdag 28 januari kommer Monika och Fredrik Sturtsenbecker och underhåller.

Onsdag 11 februari spelar vi bingo.

Onsdag 25 februari underhåller Axel Jacobsson oss.

Alla träffar är på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A kl. 14.00 -16.00. Ingen för anmälan behövs.

NYA-gruppen
Första länsaktiviteten för NYA Gruppen som kommer att äga rum i Karlskoga på Boda Borg. En helt unik upplevelse är Boda Borg och dess Questar, fyllda med nervkittlande utmaningar som du och ditt lag skall klara er igenom. Spänningen stiger för varje sekund då ni kämpar er framåt. Upplev något unikt och gör verklighet av drömmar.
Ungefär som fångarna på fortet.
Alla kan vara med.

Hur går det till då?

Ni väljer fritt bland våra många Questar och teman. Tillsammans i lag om 3 till 5 kämpar ni tillsammans från utmaning till utmaning tills ni når målet i slutet av Questen. Ni märker direkt när ni gör rätt och kan röra er framåt mot ert mål, eller när ni misslyckas och måste tänka om.

Samling kl. 18.00 vid ingången till Boda Borg.
Vi kommer att hålla på mellan kl. 18.00 – 21.00.
Kostnad för själva aktiviteten är 0 kronor för föreningen subventionerar alla deltagare med den kostnaden.

Boda Borg har en kaffeteria där vi kommer att ta en paus efter halva tiden och fika. Har du någon allergi, bör vi veta det så kan vi meddela Boda Borg det. Kostnad för kaffe och kaka är runt 35 kronor.

Blir din färdtjänstresa dyrare än 80 kronor så ersätter SRF Distriktet ditt överskjutande belopp. Skicka in kvitton och reseräkning till distriktet, glöm inte namn och konto som pengarna ska sättas in på.

Anmälan gör du på telefon 019-673 21 06 till SRF kansli eller på e-post anmalnyagruppen@srforebro.se

Skriv namn och Boda Borg på din anmälan.

Vill du ta med en ledsagare eller någon du känner så går det också bra, ange det när du anmäler dig. Kostnad för ledsagare och kompis 130 kronor. Ser du inget alls bör du ha med dig ledsagare för att få hjälp inne i rummen. Har du någon fråga kontakta Dan Wakman 076/ 767 61 71 eller SRF kansli

Aktivitet: Boda Borg Karlskoga, Gösta Berlings väg 51
Tid och datum: onsdag den 28 januari kl. 18.00 – 21.00
Kostnad: Färdtjänstkostnad och fikakostnader.

Årsmöte
Föreningen har sitt årsmöte lördag 28 mars kl. 14.00 på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A. Alla medlemmar får en kallelse 14 dagar innan. Eventuella motioner och förslag ska vara föreningen till handa senast 28 februari. Skicka dem till: SRF Örebro kommun, Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro eller med e-post: srf.orebro.lan@telia.com

Välkomna!

Nyårstankar
Ett nytt år har vi fått.

Vi säger farväl till det som gått.

Nu gäller ta nya tag,

vi får kämpa var dag.

Vi har en favör om vi möter

det med gott humör.

Vi går ju mot ljusare tider.

Vi får försöka knäcka nöten?

"hur blir vi fler på våra möten?

Av Åke Minsberg

Stormen
Det är nu tio år sedan stormen Gudrun drog fram över vårt land. Jag har ingen dikt om detta, men jag har en om stormen Hilde som också gick fram med stor förskräckelse:

Kära nån och ack du milde

vad skogen vaja

När stormen Hilde

drog fram i vår natur.

Många var mycket skraja

Både för sej själv och sin kreatur.

Ingen telefon, ingen ström

Inte var det någon önskedröm.

Träd föll över hus

Vägar blev spärrade

Ingen tog sig fram till handelsbon

Ingen mat och inget snus,

Inte undra på att folk blev skärrade.

Av Åke Minsberg

Thomssons nyhetsbrev nummer 18 2014
Strategi inför extravalet
Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 16 december diskuterades vilken strategi SRF ska ha inför extra valet till riksdagen som kommer att äga rum den 22 mars.

Vi kommer att följa två linjer. Dels planerar vi utspel där vi pekar på det orättfärdiga och destruktiva i att ställa grupper mot varandra. Här hoppas vi på ett brett samarbete i funktionshindersrörelsen.

Det andra spåret handlar om att föra fram några slagkraftiga budskap hämtade från den verksamhetsinriktning och de motioner som nyligen antogs av kongressen. Här ska vi ta fram material som kan användas på distrikts- och lokalföreningsnivå vid möten med riksdagskandidater.

Fokus på FN-konventionen på Delaktighetsdagen
Myndigheten för delaktighet (MFD) ordnade onsdagen den 10 december sin så kallade "delaktighetsdag" på Norra Latin i Stockholm. Dagen vänder sig till myndigheter, politiker och funktionshinderorganisationer.

MFD:s generaldirektör Anne Holm Gulati hälsade välkommen. Sedan följde tal av socialminister Åsa Regnér, och en genomgång av den lägesrapport som MFD årligen tar fram för att visa hur regeringens funktionshinderstrategi genomförs.

Själv fick jag möjlighet att delta i en paneldiskussion om svensk funktionshinderspolitik. Här framhölls tydligt vikten av att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomförs fullt ut i Sverige. Det är inte bara ett statligt ansvar, utan minst lika mycket ett ansvar för regioner, landsting och kommuner.

På eftermiddagen gavs det bland annat tid för deltagarna från myndigheter och organisationer att diskutera i grupper. Frågeställningarna handlade om hur de synpunkter som lämnats av FN:s övervakningskommitté när det gäller brister i Sveriges sätt att leva upp till konventionen ska undanröjas. Det kändes bra att diskutera just den saken i blandade grupper med olika roller och perspektiv.

"Överenskommelsen" besökte SRF
Den 16 december besöktes SRF av Jenny Ögren från "Överenskommelsen". Hon träffade Neven Milivojevic och Håkan Thomsson.

Överenskommelsen är ett avtal mellan staten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och civilsamhället. Överenskommelsen syftar till att underlätta att ideella krafter ska kunna vara en del i välfärden.

SRF har inte skrivit under överenskommelsen, men vi utför ju en del verksamhet på uppdrag av staten, exempelvis ledarhundsverksamheten. Det är intressant att fundera över hur ideella organisationer kan vara en del i samhällsservicen, och samtidigt värna sitt oberoende.

LSS-förslag närmar sig
Den 15 december genomfördes det sista mötet med den referensgrupp som Socialstyrelsen har haft från funktionshinderrörelsen i arbetet med att kartlägga vissa insatser i LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Socialstyrelsen räknar med att lämna sin rapport med åtgärdsförslag till regeringen den 15 mars, alltså en smärre försening.

Vad Socialstyrelsen tänker föreslå för åtgärder fick referensgruppen inte veta. Detta är inte klart än, enligt projektledaren Ulla-Britt Blomquist. Det råder dock ingen tvekan om att SRF förväntar sig förslag om förtydliganden i lagen så att gravt synskadade, blinda och dövblinda otvetydigt ska ingå i den så kallade "personkrets 3", och därmed få de rättigheter till ledsagning som lagen ger.

Möte med Svensk Syn
Svensk Syn är en branschorganisation för hjälpmedelsföretag på synområdet. SRF har regelbundna träffar med Svensk Syn, och vi samarbetar kring den turné som hjälpmedelsföretagen genomför årligen, med hjälpmedelsvisningar på flera olika orter över landet.

Årets turné samlade fler intresserade än tidigare. Det innebär bland annat att man kommer att ordna två visningsdagar i Stockholm nästa år.

Vid mötet med Svensk Syn, som genomfördes på SRF-kansliet den 18 december, diskuterade vi också de signaler som finns att in- och uppspelningsutrustning för ljud, alltså fickminnen och daisyspelare, ifrågasätts som synhjälpmedel i vissa landsting. Framförallt är det de smarta telefonerna som framhålls som alternativ.

I Gävleborg delas daisyspelare inte alls ut som hjälpmedel. Dock tror vi att argumenten för att behålla fickminnen och daisyspelare som synhjälpmedel fortfarande är fullt hållbara, men det är viktigt att distrikten via sina brukarråd bevakar denna fråga.

SRF tog upp behovet av att hjälpmedel har bruksanvisningar som är tillgängliga och lätta att begripa för synskadade. Vi poängterade också att den som köper produkter från hjälpmedelsföretagen inte ska straffas med högre avgifter om man beställer via telefon istället för via Internet. Båda dessa synpunkter möttes med förståelse.

Distrikts- och branschföreningskontakter från styrelsen
Vid sitt möte den 16 december utsåg förbundsstyrelsen kontaktpersoner för distrikt och branschföreningar. Syftet med att fördela distrikts- och branschförenings­kontakter inom styrelsen är att fördjupa kontakterna och få ett ömsesidigt utbyte. Det är naturligt att man är kontaktperson där man själv är medlem. Men självklart får alla när som helst kontakta vem man vill i förbundsstyrelsen.

Kontaktpersoner för distrikten:

- Blekinge, Victoria Öjefors Quinn

- Bohuslän, Alireza G Alipour

- Dalarna, Annika Östling

- Gävleborg, Annika Östling

- Göteborg, Alireza g Alipour, Victoria Öjefors Quinn och och Maria Thorstensson

- Halland, Niklas Mattsson

- Jämtland, Max Stålnacke

- Jönköpings län, Anita Svenningsson

- Kalmar län, Anita Svenningsson

- Kronoberg, Gunnar Sandström

- Medelpad, Max Stålnacke

- Norrbotten, Ulla Bergeros

- Skaraborg, Victoria Öjefors Quinn

- Skåne, Maria Thorstensson och Ann Jönsson

- Stockholm och Gotland, Ann Jönsson och Gunnar Sandström

- Sörmland, Roland Gustafsson

- Uppsala län, Håkan Thomsson

- Värmland, Agneta Elfving

- Västerbotten, Ulla Bergeros

- Västmanland, Håkan Thomsson

- Ångermanland, Max Stålnacke

- Älvsborg, Niklas Mattsson

- Örebro län, Agneta Elfving

- Östergötland, Roland Gustafsson

Kontaktpersoner för branschföreningarna:

- Arabisktalande synskadade, Gunnar Sandström

- Persisktalande synskadade, Max Stålnacke och Alireza G Alipour

- RP-föreningen, Agneta Elfving

- Schackförbundet, Håkan Thomsson och Alireza G Alipour

- Synskadade konstnärer, Roland Gustafsson

- Spielmeyer-Vogt-föreningen, Victoria Öjefors Quinn

- Synskadade afrikaner, Gunnar Sandström

- Synskadade kurder, Max Stålnacke

- Synskadade öst- och centraleuropéer, Håkan Thomsson

God Jul och Gott Nytt År
Nu närmar sig julen med stora steg. SRF-kansliet stänger inför julen tisdag 23 december kl. 12.00. I mellandagarna har vi öppet måndag den 29 december och fram till kl. 12.00 tisdagen den 30 december. Sedan öppnar kansliet igen onsdagen den 7 januari. Men observera att många i vår personal passar på att ta ut semester eller kompledighet så här i jul- och nyårstider.

Den 1 januari 2015 träder den lag i kraft som klassar otillgänglighet som diskriminering. Låt oss hoppas att lagen visar sig ge ökad tillgänglighet i synskadades vardag.

Jag vill avslutningsvis önska alla nyhetsbrevets läsare en God och fridfull Jul, och ett riktigt Gott Nytt År!

Håkan Thomsson Tfn 08-39 91 11, E-post hakan.thomsson@srf.nu

Thomssons nyhetsbrev nr 1 2015
Punktskriften uppmärksammad
Den 4 januari varje år firas den internationella punktskriftsdagen. Från riksförbundet sände vi ut ett pressmeddelande och en debattartikel inför denna dag. Det ledde till positiv uppmärksamhet i massmedia, och vi har också haft bra diskussioner om detta på sociala medier med utgångspunkt från SRF:s facebook.

Själv blev jag intervjuad i Kulturnytt i Sveriges Radio P1 fredagen den 2 januari. Här pekade jag på hur viktigt det är att blinda och gravt synskadade har ett skriftspråk, och betonade att rätten att lära sig punktskrift behöver föras in i skollagen. Måndagen den 5 januari var jag med i direktsändning via telefon i P4 Sörmland, och fick här möjlighet att berätta ännu mer om punktskriftens betydelse.

Island värd för nordisk konferens
Synskadades delaktighet i samhället - forskning om framgångsfaktorer, är tema för en konferens som anordnas i samarbete mellan de nordiska synskadeorganisationerna. Konferensen genomförs på Island Den 30 augusti - 2 september.

Tre områden ska belysas: inkludering i utbildning, övergången från skola till arbetsliv samt inkludering på arbetsmarknaden. Viktiga frågeställningar att diskutera gällande dessa områden är vilka metoder som fungerar, vilka utmaningar som finns och vad organisationerna kan göra.

SRF kommer att delta med en delegation på omkring tio personer, inklusive ledsagare. Alla förväntas vara aktiva och bidra med sina kunskaper och erfarenheter under konferensen.

Intresseanmälan för konferensen ska, tillsammans med en kortfattad motivering, sändas till sari.andersson@srf.nu senast den 25 februari. Förbundsstyrelsen utser den svenska delegationen vid sitt möte den 12 - 13 mars.

Jämställdhet och likabehandling
Förbundsstyrelsen har beslutat att utvidga jämställdhetskommitténs uppdrag, och omvandla den till en jämställdhets- och likabehandlingskommitté. Det innebär att Alla medlemmar i alla verksamheter ska bemötas likvärdigt och ges samma möjligheter och rättigheter oberoende av kön, ålder, etnicitet, trosupp­fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och uttryck. Både i vårt intresse­poli­tiska agerande och som arbetsgivare har SRF ett ansvar att förebygga diskriminering.

Kommittén ska ta fram en strategi för SRF:s jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Kommittén ska också stimulera jämställdhets- och lika behandlings ­perspektiven i såväl vårt intressepolitiska arbete som i egna verksamheter och bereda relevanta frågor på uppdrag av förbundsstyrelsen.

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén ska bestå av två representanter från förbundsstyrelsen och fyra från distrikt, lokalföreningar eller branschföreningar.

Är du intresserad att ingå i kommittén så kontakta Karin Hjalmarson på rikskansliet, som ansvarar för jämställdhetsfrågorna. Hon nås på karin.hjalmarson@srf.nu

eller tfn 08-39 91 55.

Förbundsstyrelsen beslutar om ledamöter till jämställdhets- och likabehandlingskommittén vid sitt marssammanträde.

Ny stiftelsestyrelse
Synskadades Stiftelse bildades år 1954 av De Blindas Förening, nuvarande Synskadades Riksförbund. Nu är det klart vilka som utgör styrelse för Synskadades Stiftelse för tiden 2015 - 2017.

Ordförande är Håkan Thomsson, Tierp. De övriga åtta ledamöterna är Alireza Ghanbar Alipour, Göteborg,Stellan Andersson, Halmstad, Peter Blachowski, Mora, Marguerite (Kicki) Lundmark, Umeå, Carina Rick, Matfors, Max Stålnacke, Härnösand, Tiina Nummi Södergren, Huddinge, och Maria Thorstensson, Kristianstad.

Synskadades Stiftelse har en förmögenhet på drygt 600 miljoner kronor, och räknar med att ge bidrag på omkring 16 miljoner kronor under år 2015. Bidrag lämnas till såväl enskilda personer som till synskadeorganisationer. Stiftelsen äger bolaget Iris förvaltning AB, som i sin tur bland annat äger konferens- och rekreationsanläggningen Almåsa.

Vem ska ha ljudbokens hederspris?
Kvällen Den 2 mars arrangerar Storytel årets ljudboksgala i Stockholm med prisutdelning i flera kategorier. Bl a kommer Synskadades Stiftelse att dela ut Ljudbokens Hederspris. Detta pris ska gå till någon som främjat ljudbokens utveckling. Det kan vara en person, en organisation eller ett företag.

Alla välkomnas att nominera kandidater fram till den 31 januari. Sänd din nominering med motivering per e-post till ljudbokspriset@srf.nu

Årskrönika 2014
Så här i början av ett nytt år är det alltid lite roligt att blicka tillbaks och minnas det år som gått. Och 2014 var verkligen ett intensivt och givande SRF-år!

Torsdagsaktionen, minns ni den? Det var en tyst manifestation där en samlad funktionshinderrörelse varje torsdag, kl. 08.00 - 09.00 samlades utanför regeringskansliet Rosenbad för att dela ut flygblad till förbipasserande ministrar på väg till veckans regeringssammanträde. Vi krävde en lag som klassade otillgänglighet som diskriminering. Ett par månader in på år 2014 lade den ansvarige ministern, Erik Ullenhag (FP), fram en proposition om detta. Dock gav oss lagförslaget blandade känslor. Å ena sidan var det viktigt att i lag slå fast att otillgänglighet är en form av diskriminering. Å andra sidan innehöll förslaget en hel del begränsningar och undantag. Torsdagsaktionen omvandlades därför till tisdagsaktionen, där vi riktade in oss på riksdagsledamöterna som skulle fatta beslut om lagen. Vi ville se en skärpning.

Måndagen den 23 juni var det slutdebatt om lagförslaget i riksdagen.

Kl. 10.30 samlades ett hundratal personer från funktionshinderrörelsen utanför Riksdagshuset. Vi var klädda i svart för att uttrycka sorgen över att lagen inte var heltäckande. Några av oss från Synskadades Riksförbund (SRF), Riksorganisationen Unga Synskadade (US) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) kedjade fast oss runt en pelare för att visa på de symboliska bojor som fortfarande kommer att hålla oss tillbaka när lagen träder i kraft.

Ett undantag togs bort av riksdagen. Företag inom vårdsektorn ska omfattas av lagen, även om de har färre än tio anställda. I övrigt antogs lagen. Den trädde i kraft den 1 januari 2015, och innebär alltså ett tydligt kliv framåt, men innehåller fortfarande oskäliga begränsningar samt undantag för småföretag.

Färdtjänstfrågan är ju ständigt aktuell. I början av året uppmärksammades problemen inom färdtjänsten av Sveriges Radio, och SRF hade en ledande roll i debatten. Det förde till att vi bjöds in att medverka i två paneler om färdtjänsten i Almedalen och också i en paneldiskussion på Persontrafik 2014 på Stockholmsmässan i slutet på oktober.

Helgen den 16 - 18 maj firade vi i SRF vårt 125-årsjubileum på Conventum i Örebro. Här samlades omkring 700 personer för att vara med på käpp parad, gå på seminarier och utställningar, lyssna på föredrag och underhållning med mera, med mera. Det hela avslutades med en gigantisk jubileumsmiddag med tal och dans. Det var en underbar känsla som spred sig av att vi SRF:are är många, och att vi är en stark och livskraftig organisation. Tillsammans klarar vi det mesta!

År 2014 var ju ett valår, och en SRF-delegation på tio personer deltog under Almedalsveckan i Visby. Vi konfronterade massor av politiker, bland andra dåvarande och nuvarande statsministrarna. Vi deltog också i flera panelsamtal och liknande. Vårt envetna budskap om att funktionshindrades situation måste synliggöras såg vi avtryck av i regeringsförklaringen som kom efter valet. Jag är helt övertygad om att vår insats i Almedalen innebar att funktionshindersfrågorna lyftes fram extra tydligt i regeringsförklaringen. Efter valet var SRF också den första funktionshinderorganisationen som fick tid för en uppvaktning av den nya socialministern, Åsa Regnér (S).

I början av 2014 skedde ett genombrott i LSS-frågan. Då gav ansvariga ministern, Maria Larsson (KD), Socialstyrelsen i uppdrag att se över några insatser inom LSS, där hon särskilt lyfte fram ledsagning för gravt synskadade och dövblinda. SRF har genom en referensgrupp följt Socialstyrelsens arbete under året, och väntar nu på att de ska presentera sina förslag till regeringen.

Våren 2014 slutredovisades vårt medlemsvärvningsprojekt, som gick ut på att skaffa oss bra metoder för medlemsrekrytering. Vi började att ta fram en strategi för detta arbete, och den strategin ska förhoppningsvis snart finnas klar, färdig att börja användas.

Ett annat viktigt projekt som vi drev under 2014, i samarbete med bland andra Hagabergs folkhögskola, handlade om att kombinera svenskundervisning och rehabilitering för synskadade invandrare. Projektet gav ett positivt resultat, och förhoppningsvis kan en liknande verksamhet etableras genom samordning mellan berörda samhällsinstanser.

En stor aktivitet var den nordiska kvinnokonferensen för synskadade som integrerades i Nordiskt Kvinnoforum i Malmö i juni. I vårt samarbete mellan de nordiska synskadeorganisationerna har detta sätt att jobba med kvinnofrågorna lyfts fram som unikt och mycket positivt.

Vår webbradio har vidareutvecklats under året och går nu att lyssna på när man vill. Webbradion har sänt live från viktiga SRF-arrangemang, som exempelvis 125-årsjubileet och kongressen.

Kongressen ja, den ägde ju rum på Södra Berget i Sundsvall den 24 - 26 oktober. Här samlades 82 ombud, förbundsstyrelsen, representanter för valberedningen, granskningsutskottet, Unga Synskadade samt personal, ledsagare, gäster och åhörare. Själv tycker jag det var väldigt positivt att vi kunde lägga årets två stora evenemang, jubileet och kongressen, utanför Stockholm. Inget ont om vår huvudstad, men där genomför vi så många aktiviteter ändå.

Varje kongress är i sig en milstolpe i organisationens historia. Här lägger vi upp arbetet för de kommande tre åren. Förhoppningsvis kan 2014 års tema, att vi synskadade själva ska ha makten över våra liv, naturligt glida över i 2015 års tema, att vi ska uppleva frihet i vår vardag.

I början av december drev riksdagen igenom oppositionens budget. Under några veckor trodde vi att vi gick ett nyval till riksdagen tillmötes, och på SRF-kansliet arbetades det intensivt för att ta fram en plan för hur vi skulle agera i den extra valrörelse som stundade, men så blev det nu inte. Regeringen och allianspartierna enades i slutet av december kring den så kallade decemberöverenskommelsen, och inget nyval utlystes.

Mycket, mycket mer hände år 2014, men det finns andra forum där man kan fördjupa sig i det. Låt oss nu blicka fram emot ett spännande SRF-år 2015. Håkan Thomsson, Tfn 08-39 91 11, e-post hakan.thomsson@srf.nu

Slutord
Som ni säkert har märkt så har ni fått ett av Thomssons nyhetsbrev som jag fick före jul, men efter förra numrets manusstopp. Jag tyckte dock att det var viktigt att få med hans information till er så därför finns det i månadens tidning. Jag önskar er alla en fortsatt fin vinter.

Om du har ändrat adress, fått ny e-postadress eller vill ändra ditt media som du får tidningen på så hör av dej till kansliet så fort som möjligt så vi kan ändra i vårt register.

Redaktör: Charlotte Åkerlind, telnr 019/ 673 21 05, e-post charlotte.akerlind@telia.com

Kansliet telnr 019/ 673 21 06, öppettider måndagar till torsdagar 9.00 – 12.00. e-post srf.orebro.lan@telia.com