När: Lördag den 25 maj, kl. 10:00 – 15:00
Var: Stora Holm trafikövningsplats, Holmvägen 55, 417 46 Göteborg
Pris: 250 kr. I priset ingår aktivitet, smörgås, kaffe och kaka
Anmälan: Senast den 8 maj 2024 på 0303-17523 eller anmalan.srfksot@gmail.com.
Betalning: Oss tillhanda senast 8 maj 2024 på BG 610-0473 eller swish 1233127214. Märk betalningen med namn+aktivitet.
Övrigt: Stora holm har regler om att man måste vara minst 18 år för att få köra. Glöm inte att anmäla ditt behov av ledsagning. Föreningen står för halva din resekostnad mot uppvisande av kvitto.
OBS Begränsat antal deltagare