När: Lördag 16 mars
Tid: 12:00 – 16:00
Var: Stenkyrkovägen 16, 471 93 Kållekärr
Pris: Ingen kostnad
Anmälan: Senast 1 mars, meddela ditt behov av ledsagning och eventuell specialkost vid anmälan.
på 0303-17523
eller anmalan.srfksot@gmail.com
Övrigt: Buss kan ordnas till och från mötet om det finns tillräckligt underlag för detta. Handling utsändes efter sista anmälningsdag till de som anmält sig.